Dostosuj: A

Oddział Wewnętrzny z Pododz. Kardiologii

 

 

Lekarz kierujący oddziałem

lek. Beata Iwańska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

 

Z-ca lekarza kierującego oddziałem

lek. Andrzej Mańko
specjalista chorób wewnętrznych

 

Pielęgniarka oddziałowa
Justyna Dudek
specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego


Starsza pielęgniarka koordynująca
Wiesława Mika
specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego


Starsza pielęgniarka koordynująca

mgr Jolanta Michałek
specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

 

Możliwości diagnostyczne i lecznicze

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii świadczy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kardiologicznych. Wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do diagnostyki kardiologicznej. W oddziale wykonywane są badania holterowskie, echokardiograficzne (Holter EKG i cisnieniowy) oraz badania prób wysiłkowych.


Kontakt z oddziałem >> telefony