Dostosuj: A

O szpitalu

 

 

 

 

 

Dyrektor SPZZOZ Kozienice

mgr Jarosław Pawlik

 

 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Danuta Gołyska-Rączkiewicz

 

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Grażyna Mazur

 

Główny Księgowy

Janina Wołos

 

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

mgr Ewa Gizicka

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Danuta Adamczyk

 

Psycholog SPZZOZ

mgr Renata Wałęka

 

Kierownicy Działów:

Dział Administracyjno - Eksploatacyjny - inż. Roman Żurek
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej - Hanna Adamiec
Dział Służb Pracowniczych - Elżbieta Miklińska
Dział Informatyki - Piotr Piątek
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - mgr Paweł Węgrzycki
Dział Higieny - Marzanna Kurek

 Zespół Poradni Specjalistycznych:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych

mgr Edyta Mindewicz

 

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla dzieci
 • Poradnia Urologiczna

 

Ordynatorzy i kierownicy oddziałów:

 

Blok Operacyjny

kierownik - mgr Gabriela Kowalska

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. kier. oddz. - lek. Danuta Gołyska-Rączkiewicz

z-ca lek. kier. oddz. - lek. Witold Pakuła

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

lek. kier. oddz. -

z-ca lek. kier. oddz. - lek. Sławomir Jakubowski

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

lek. kier. oddz. - lek. Piotr Jóźwiak

z-ca lek. kier. oddz. - lek. Zygmunt Jacek Nita

 

Oddział Neonatologiczny

lek. kier. oddz. - lek. Jolanta Najda

p.o. z-ca lek. kier. oddz. - lek. Michał Jędrasek

 

Oddział Neurologiczny

lek. kier. oddz. - lek. Ireneusz Frysiak

z-ca lek. kier. oddz. - lek. Elżbieta Kowalska - Piechowicz

 

Oddział Otolaryngologiczny

dr n. med. Danuta Kucharska

 

Oddział Pediatryczny

lek. kier. oddz. - lek. Czesław Czechyra

z-ca lek. kier. oddz. - lek. Danuta Trela

 

Oddział Urazowo - Ortopedyczny

lek. kier. oddz. - lek. Marek Krekora

z-ca lek. kier. oddz. - lek. Robert Krawczyk

 

Oddział Urologiczny

lek. kier. oddz. - dr hab. n. med. Igal Mor

 

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii

lek. kier. oddz. - lek. Beata Iwańska

z-ca lek. kier. oddz. -  lek. Andrzej Mańko

 

Oddział Zakażny

lek. kier. oddz. - lek. Piotr Jankowski
z-ca lek. kier. oddz. - lek. Elżbieta Kalin

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

p.o. lek. kier. oddz. - lek. Sylwia Mich-LackowskaW Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach został zrealizowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Jest to projekt pod nazwą dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym w Kozienicach realizowany w ramach priorytetu 3.5.2 rozwój lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt realizowany był w trzech etapach:

 • rozbudowa sieci komputerowej
 • zakup sprzętu komputerowego
 • wdrożnie systemu informatycznego dla części medycznej i administracyjnej.

 

Wartość całej inwestycji wynosi 1 453 151,76 PLN i była finansowana z trzech żródeł w następujšcych proporcjach:

 • 75 % wartości - dofinansowanie z EFRR;
 • 15% wartości - dofinansowanie Powiatu
 • 10% wartości - dofinansowanie z budżetu Państwa.