Dostosuj: A

Oferty pracy

 • SPZZOZ Kozienice ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach na 2018 rok :

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ogłasza konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds Lecznictwa

  oferty należy składać do 18.12.2017

   

 • Konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w oddziałach SPZOZ Kozienice:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatrudni:

  • ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

  tel.: 48 382 88 00, e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatrudni lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji z następujących dziedzin :

  • chorób wewnętrznych,
  • medycyny ratunkowej,
  • pediatrii,
  • radiologii,
  • chirurgii ogólnej,
  • ortopedii i traumatologii

  oraz

  • pielęgniarki do oddziałów szpitalnych,
  • położne do Oddziału Neonatologicznego.

  Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

  Kontakt tel: 48 3828800,e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 • Konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

 • Konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w oddziałach:

   

 • Szpital w Kozienicach zatrudni lekarzy

 • Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w:

  1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  2. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
  4. Oddziale Chirurgii Ogólnej
  5. Poradni Chirurgii Ogólnej
  6. Pracowni Radiologii i USG

 • Konkurs ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych i  cytologicznych z transportem.

  Unieważnienie

 • Konkurs na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych:

 • Konkurs na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Pracowni Radiologii i USG, Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

 • SPZZOZ w Kozienicach zatrudni na stanowisku:

 • Świadczenia zdrowotne polegające na obsłudze lekarskiej w zakresie urologii dla SP ZZOZ w Kozienicach:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w:


  1. Oddziale Neurologicznym
  2. Oddziale Otolaryngologicznym
  3. Pracowni Radiologii i USG

   Ogłoszenie

  załączniki

   

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatrudni:

  • pracownika z uprawnieniami budowlanymi

  Oferty należy kierować do Działu Służb Pracowniczych

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatrudni lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach:

  • urologii,
  • kardiologii,
  • radiologii,
  • medycyny ratunkowej,
  • ginekologii i położnictwa,
  • neurologii

  Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

  Kontakt tel.(48) 614-82-34 wew 300, e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

   

  Kozienice 01.10.2013