Dostosuj: A

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Lekarz kierujący oddziałem
lek. Danuta Gołyska-Rączkiewicz

spec. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Za-ca Lekarza kierującego oddziałem

lek. Witold Pakuła

spec. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii


Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Wioletta Gajda

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Pielęgniarka koordynująca

Iwona Gawrysiak

 

Struktura organizacyjna:

  • Dział Anestezjologii,
  • Oddział Intensywnej Terapii.


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Stanowiska znieczulenia:

  • Blok Operacyjny - 3 sale operacyjne,
  • Oddział Położniczy - sala cięć cesarskich,
  • Oddział Ginekologiczny - sala zabiegowa,
  • Oddział Laryngologiczny - sala operacyjna i endoskopowa,
  • Oddział Urologiczny - sala endoskopowa,
  • Oddział Chirurgiczny - sala endoskopowa, 2 sale zabiegowe,
  • Oddział Ortopedyczny - sala zabiegowa,
  • SOR - sala operacyjna.

Dział Anestezjologii umożliwia znieczulenie do zabiegów w istniejących w szpitalu specjalnościach zabiegowych.

Oddział Intensywnej Terapii 5 stanowisk leczniczych.

Umożliwia leczenie dorosłych chorych w stanie zagrożenia życia, a w szczególności:

  • z niewydolnością oddechową,
  • wstrząsem,
  • urazami,
  • zatruciami,
  • zaburzeniami metabolicznymi i wodno elektrolitowymi,
  • chorych pooperacyjnych.


W Oddziale możliwe jest monitorowanie chorych, prowadzenie sztucznej wentylacji płuc, farmakoterapii, żywienia parenteralnego. Oddział Intensywnej Terapii zapewnia prowadzenie zabiegów reanimacyjnych na terenie Szpitala.

 

Lokalizacja:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii blok "C", parter


Kontakt z Oddziałem >> telefony