Dostosuj: A

Aktualności

 • Zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w SPZZOZ w KozienicachSP ZZOZ w Kozienicach  informuje, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzamy swoją działalność o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych z zakresu  Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w  ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800.

Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.

Gabinet lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

Informujemy, że badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopia, gastroskopia, na które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie wykonywane są w naszej siedzibie.

Ponadto w naszym Szpitalu można skorzystać z porady lekarza specjalisty w dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26 - 900 Kozienice,
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
Telefon: 48 67 97 200
nr telefonu do POZ: 48 67 97 180
www.szpitalkozienice.pl

 

 •  Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej

Podpisanie umowy dotacyjnej w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza pn.” Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej” . Całkowita wartość projektu 2 280 714,54 zł , kwota dofinansowanie 1 824 571,62 zł.
Już niebawem Szpital Powiatowy w Kozienicach zainwestuje fundusze unijne w budowę układu kogeneracyjnego dla zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 201-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor Szpitala Roman Wysocki.

 

 

 

Dzięki środkom unijnym w kozienickim szpitalu powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby placówki. W ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt oraz wyposażenie. Będą wykonane prace budowlano- montażowe dotyczące budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji oraz infrastruktury technicznej tj.: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych , telekomunikacyjnych lub włókiem światłowodowych wraz  z remontem i dostosowaniem pomieszczenia pod budową systemu kogeneracyjnego.

 

 

 

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczna budynków szpitala, tym samym zimniejszy koszty zakupu energii elektrycznej oraz ograniczy emisje gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska.

 

[02 października 2019 r.]

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatrudni lekarzy i pielęgniarki

na umowę o pracę lub cywilnoprawna (umowa kontraktowa lub umowa zlecenie). Poszukujemy lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie:

 • Ginekologii i położnictwa

 • Pediatrii

 • Anestezjologii i intensywnej terapii

 • Chorób zakaźnych

 • Kardiologii

 • Chirurgii ogólnej

 • Ortopedii i traumatologii ruchu

oraz innych specjalności zgodnych z profilem udzielanych przez SP ZZOZ świadczeń zdrowotnych. Prosimy o kontakt z Sekretariatem, tel.: 48 67-97-200, e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

 • List Prezesa Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych

W związku z trwającymi rozmowami Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Ministrem Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali i koniecznością podjęcia działań zmierzających do pilnych zmian systemowych w ochronie zdrowia Zarząd Związku Mazowsza proponuje, abyśmy na bieżąco przekazywali informacje do naszych podmiotów tworzących - Starostów Powiatów.

W załączeniu przesyłam List Otwarty OZPSP do Premiera i Ministra z sugestią, aby również przedstawić go Staroście z informacją o dalszych planowanych krokach - akcja plakatowania i demonstracyjna pod M.Zdrowia w dniu 26.03.2019r.

Oczywiście czekamy na wyniki rozmów, które zostały zaplanowane na 13.03.2019r. o czym informował nas Zarząd Ogólnopolskiego Związku.

Wszyscy znamy sytuacje w swoich zakładach i powinniśmy współpracować, wspierać podejmowane kroki najlepiej z przedstawicielami samorządu powiatowego.

Z poważaniem
Cecylia Domżała
Prezes ZPMPSP

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

 • Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego przybliżającego zabiegi wszczepienia endoprotez przez zespół specjalistów wykonujących je w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach.

Materiał z kanału POWIAT KOZIENICKI w serwisie youtube logo

 

 

 

 • Zadania i inwestycje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przy udziale środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego.

Od początku powstania Powiatów, czyli od 1999 roku – samorząd Powiatu Kozienickiego przeznacza określone środki finansowe na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Są to zarówno środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i dotacje celowe z budżetu powiatu.

 

 

 

 

 

Zobacz szczegóły


 

 

 • Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne

W ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat raz na trzy lata na bezpłatne badanie cytologiczne >>szczegóły>>

W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat raz na dwa lata na bezpłatne badanie mammograficzne >>szczegóły>>

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nowe godziny otwarcia punktu pobrań Laboratorium


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że  Punktu Pobrań Laboratorium Szpitala w Kozienicach przyjmuje materiał do badań w godzinach:

 

poniedziałek - piątek 7:00 - 12:00

sobota 8:00 - 10:00

odbiór wyników poniedziałek-piątek 14:00 - 17:00

 

 

 • Zmiana lokalizacji poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz poradni Chirurgii Ogólnej
 
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 9.01.2017 r. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zostały przeniesione do głównego budynku szpitala. Nowa lokalizacja Poradni: główny budynek szpitala, drugie piętro.

 

Zobacz szczegóły