Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [14.11.2023] • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [06.11.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że mimo bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
W związku z dochodzącymi do nas informacjami o rosnącej liczbie zakażeń wirusowych w naszym kraju, szczególnie grypy, COVID-19 i RSV, dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń poprzez zachowanie zasad reżimu sanitarnego.
 
Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych lub mieszkające z takimi osobami proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności, a w celu prewencji rozprzestrzeniania się zakażeń wirusowych w czasie pobytu w SP ZZOZ w Kozienicach zalecane jest noszenie maseczek i dezynfekcja rąk. Natomiast osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie proszone są o  zgłaszanie się do lekarza pierwszego kontaktu (POZ).
 
W dobie zakażeń wirusowych niewątpliwym atutem jest posiadanie przez SP ZZOZ w Kozienicach Oddziału Zakaźnego oraz Poradni Chorób Zakaźnych. W okresie pandemii COVID-19 nasz Oddział Zakaźny stanął na wysokości zadania, z pełnym zaangażowaniem niósł pomoc pacjentom zakażonym. Należy podkreślić, że brak wyodrębnionego w strukturze Szpitala Oddziału Zakaźnego znacząco wydłużyłby proces diagnostyczny pacjentów zakażonych, a tym samym spowodowałby rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Apelujemy do wszystkich odwiedzających pacjentów w naszej placówce o zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie SP ZZOZ w Kozienicach i stosowanie się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, dezynfekcja rąk).
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [13.10.2023]

Szanowni Państwo

W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele komentarzy na temat sytuacji finansowej SP ZZOZ Kozienice oraz mojego kandydowania w wyborach do Sejmu RP z ramienia Nowej Lewicy, chciałbym poinformować o bieżącej sytuacji finansowej naszej placówki oraz przybliżyć Państwu problemy, z jakimi na co dzień muszą się borykać zarządzający placówkami medycznymi, a w szczególności szpitalami powiatowymi. Moje kandydowanie do Sejmu RP nie koliduje i nie będzie kolidować z pełnieniem funkcji Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach. Postanowiłem kandydować w wyborach do Sejmu RP z listy Nowej Lewicy, ponieważ przedstawiony program przez Nową Lewicę „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” jest mi najbardziej bliski, a jego realizacja w przyszłości może rozwiązać wiele problemów, z którymi borykamy się na co dzień, tu nie chodzi tylko o zarządzających placówkami medycznymi, ale przede wszystkim liczy się dla nas bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. Na Konferencji Nowej Lewicy mówiłem o sytuacji służby zdrowia i proponowanych zmianach.

Zarządzanie tak dużą jednostką, jaką jest nasza placówka jest bardzo trudne. Na co dzień borykam się z wieloma problemami. Głównym problemem jest bardzo trudna sytuacja finansowa zarządzanego przeze mnie Szpitala. Według stanu na koniec I kwartału 2019 roku zadłużenie było na kwotę 68 mln. PLN, w tym kredyty krótkoterminowe, tzw. „chwilówki” na kwotę ok. 30 mln PLN oraz przeterminowane faktury na kwotę ok. 13 mln PLN. SP ZZOZ Kozienice miał duże problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W chwili obecnej udaje się nam utrzymać działalność bieżącą, pomimo spłacania zadłużenia wraz z odsetkami. Wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach. Na trudną sytuację finansową mają również wpływ wysokie koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, w 2021 roku spłaciliśmy ponad 6,5 mln zł. zadłużenia wraz z odsetkami, natomiast w 2022 roku ponad 16,4 mln. zł.. Szpital generuje stratę w wysokości 5-7 milionów złotych rocznie. Podkreślenia wymaga, że wzrost inflacji spowodował wzrost cen dostaw- od 30 % do nawet 100%. Pomimo tego Szpital w czasie wzmożonego zapotrzebowania na świadczenia medyczne, w roku 2019, 2020 oraz 2021 r. prowadził bieżącą działalność bez zadłużenia.

Przyczyny generowania zobowiązań wymagalnych są złożone, niemniej jednak na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Szpitala w ostatnich latach (2019-2022) nałożyły się z jednej strony wydatki poniesione na odpowiednie zabezpieczenia, modyfikacje infrastrukturalne, zakup sprzętu do walki z pandemią czy coroczna podwyżka wynagrodzenia dla pracowników, a z drugiej także potencjalne straty, związane z niewykonaniem umowy z płatnikiem (odwołane/przełożone zabiegi, niewykonanie ryczałtu).

Trudna sytuacja finansowa nie dotyczy tylko zarządzanego przeze mnie Szpitala, dotyczy prawie wszystkich szpitali w Polsce.

Wiele placówek wykazuje, że ich sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Nawet te, które przez lata były "na plusie" lub wychodziły na zero, teraz generują długi. Koszty działalności podmiotów leczniczych stale rosną, istnieje konieczność podwyżki pensji, znacznie więcej kosztują choćby prąd, wywóz medycznych odpadów, czy wyroby medyczne. A podwyższone stawki płacone przez NFZ zdecydowanie wzrostu tych kosztów nie pokrywają. Różnice między stawkami, jakie dostają placówki za leczenie, a realnymi kosztami są coraz bardziej jaskrawe.

Od lat prawidłowe funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce ograniczone jest przez szereg czynników. Podstawowym zjawiskiem utrudniającym rozwój szpitali jest ich pogarszająca się sytuacja finansowa, przejawiająca się głównie rosnącym zadłużeniem.

Zgodnie z raportem Związku Powiatów Polskich statystycznie wszystkie szpitale powiatowe się zadłużają. Otrzymywanie środków z NFZ bardzo ogranicza możliwości komercyjnego wykorzystywania majątku i zdobywania środków z innych źródeł. Taki model powoduje zadłużanie się powiatowych jednostek służby zdrowia w Polsce.

Zadłużenie polskich szpitali wynosi już prawie 20 mld zł i jest to kwota, której nie da się zredukować bez fundamentalnych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia. Zadłużenie dotyczy zarówno małych szpitali, jak i tych największych, klinicznych, co potwierdza tezę, że jest to problem systemowy. Nie wynika on ze złego zarządzania konkretną placówką, położeniem czy wielkością szpitala. Lata zaniedbań oraz brak odpowiedniej i przejrzystej organizacji w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia, doprowadziły do dramatycznej sytuacji i walki o utrzymanie płynności finansowej.

Przykładowo moim zdaniem niezbędne są działania zmierzające do zahamowania zjawiska zadłużania szpitali powiatowych takie jak: ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników najwyższego szczebla medycznego, uproszczenie zasad zatrudniania obcokrajowców, pełen zwrot za nadwykonania oraz zmiany w sposobie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Mając na względzie trudną sytuację szpitali powiatowych, przeprowadzenie reformy systemowej jest niezbędne, aby umożliwić ich dalsze niezakłócone funkcjonowanie i zabezpieczenie lokalnych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli stanowi najwyższą wartość, chronioną konstytucyjnie i obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Dlatego kierując się bezpieczeństwem i dobrem mieszkańców Powiatu Kozienickiego oraz mieszkańców całego kraju, apeluję o wprowadzenie systemowych rozwiązań, w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną szpitali powiatowych, w tym SP ZZOZ w Kozienicach.

 
Pomimo tak trudnej sytuacji finansowej udało się w od I kwartału 2019 roku zrealizować wiele udanych zakupów i inwestycji:

 1. Zakupiliśmy nowy tomograf komputerowy, mammograf, echokardiograf, respiratory, kardiomonitory.
 2. Przeprowadziliśmy szereg prac remontowo-modernizacyjnych: w tym remont sieci wodno – kanalizacyjnej, remont Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego, remont i przebudowa w obszarze Oddziału Zakaźnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Urologii, Oddziału Neurologii, itp. Została rozbudowana centralna instalacja tlenowa, pozyskano również urządzenia do prowadzenia wysokoprzepływowej  tlenoterapii. Uruchomiliśmy działalność poradni lekarza rodzinnego.
 3. Utworzyliśmy: Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych, Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, od
 4. Utworzyliśmy z dniem 01 czerwca 2021 roku Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Pomimo utrudnień w pozyskaniu specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii na rynku medycznym dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Udało się nam również pozyskać terapeutę środowiskowego, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku rodzinnym i społecznym.
 5. Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem.
 6. Z dniem 01 grudnia 2019 roku uruchomiliśmy POZ. Następnie POZ został przeniesiony z budynku głównego Szpitala do nowo – wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Z.
 7. Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy z dniem 3  czerwca 2022 roku został przeniesiony do nowo – wyremontowanych pomieszczeń Budynku „Z” na II i III piętro. W ZPO udało się nam zwiększyć ilość miejsc z 28 do 50. Pacjenci przebywający w ZPO mogą korzystać z nowo wybudowanej Altanki, znajdującej się przy Budynku „Z”, gdzie mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 8. W 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu finansowanego z UE „Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii”. Uruchomiliśmy Pracownie Endoskopii, gdzie wykonywane są gastroskopie, kolonoskopie, cystoskopie, itp,
 9. Z początkiem roku 2022 przystąpiliśmy do programu podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po złożeniu kilku wniosków i przejściu kolejnych etapów dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 000,00 zł brutto.
 10. SP ZZOZ w Kozienicach jest na etapie końcowego wdrażania projektu „Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków. W oddziałach szpitalnych zamontowane są automatyczne szafy apteczne do wydawania leków zintegrowane z systemem szpitalnym HIS AMMS ASSECO.
 11. W związku z deficytem wykwalifikowanej kadry medycznej w Polsce, dzięki usilnym staraniom udało się nam zatrudnić sporo pracowników medycznych, w tym głównie lekarzy specjalistów zza Wschodniej granicy. Pozyskanie kadry medycznej ze wschodu umożliwiło nam zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych. Nie musimy zawieszać funkcjonowania oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych tak jak dzieje się w wielu innych placówkach w kraju.
 12. Nawiązaliśmy  współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Pacjenci SP ZZOZ Kozienice mają możliwość leczenia w w/w placówkach oraz w naszym Szpitalu przez lekarzy pracujących w w/w klinikach. W związku z powyższym zdecydowanie wzrosła u nas ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych.
 13. Współpracujemy również z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.
 14. Z dniem 20 marca 2023 roku wznowiliśmy działalność Oddziału Neurologii.
 15. Z dniem 01 października 2023 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce poszerzyliśmy ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej.
 16. Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach, przy moim dużym wsparciu, udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.
 
Możemy się również pochwalić wieloma certyfikatami, nagrodami wyróżnieniami, udziałem w wielu konkursach:

 1. W 2020 roku wygrałem Plebiscyt na Osobowość Roku 2020 w kategorii "Polityka, samorządność i społeczność lokalna" między innymi za sprawne kierowanie placówką w czasie pandemii koronawirusa i przeprowadzenie w 2020 roku remontu bloku operacyjnego oraz traktu porodowego i oddziału neonatologii w Powiecie Kozienickim, następnie w Województwie Mazowieckim. Na szczeblu krajowym otrzymałem 5 miejsce.
 2. W 2022 roku SP ZZOZ w Kozienicach otrzymał certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” przyznany przez Radę Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” w imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu dla SP ZZOZ Kozienice. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” nasza placówka otrzymała jako jedyny szpital powiatowy na Mazowszu oraz jako jeden z pięciu szpitali powiatowych w kraju. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.
 3. Uzyskanie prestiżowego tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” przyznanego na podstawie decyzji Kapituły Programu „SYMBOL 2022”. Organizatorzy wchodzący w skład Kapituły Programu „SYMBOL 2022”: PubliCity Media Group, wydawca Monitora Biznesu, Monitora Rynkowego oraz serwisu Monitor Rynkowy potwierdzili przestrzeganie przez naszą placówkę wszelkich standardów w celu utrzymania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie jakości.
 4. Zajęcie II miejsca na Mazowszu w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022” w kategorii Szpital Roku.
 5. Dużym osiągnięciem dla Dyrekcji i pracowników w SP ZZOZ w Kozienicach jest  przyznanie kolejnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, który jest ważny od 11 października 2021 roku do 10 października 2024 roku. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach, która przeprowadziła u nas Audit Recertyfikacyjny stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wszystkie wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015.
 6. Nie bez znaczenia dla SP ZZOZ w Kozienicach było zorganizowanie w dniu 17 lipca 2023 roku, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencji prasowej dotyczącej zwiększenia o 15 mld nakładów na placówki ochrony zdrowia. W spotkaniu z mediami udział wzięli także Prezes NFZ Filip Nowak, Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej oraz władze lokalne Samorządu Terytorialnego. Dodatkowe środki przeznaczone są m.in. na podwyżkę minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia, kompensację inflacyjną wycen świadczeń opieki zdrowotnej. To, że wybrano naszą placówkę na zorganizowanie konferencji prasowej oznacza, że jesteśmy rozpoznawalni w kraju. Dzięki wizycie Ministra Zdrowia udało się nam pozyskać pewne profity.
 
Podsumowując,

Pomimo trudnej sytuacji finansowej realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych. Również Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Informujemy, że na poradę lekarza specjalisty oraz badania specjalistyczne dysponujemy, w porównaniu do innych placówek medycznych, zdecydowanie krótszymi dostępnymi terminami.

Od stycznia do końca września 2023 roku SP ZZOZ wykonał: 117% ryczałtu, za pierwsze półrocze 2023 wykonaliśmy: 88,37% - świadczeń odrębnie finansowanych, 119,68% - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, ZPO – 104,57%.


Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 

Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [25.09.2023]
 
Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 22 września 2023 roku, serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do wybudowania Altanki dla pacjentów przebywających w ZPO. Dzięki hojności sponsorów pacjenci mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
 

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [22.09.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że z dniem 01 października 2023 roku zostanie uruchomiona Poradnia Neurologiczna w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce.
 
Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.
 
Niestety, w tym również przypadku, musieliśmy liczyć tylko na własne siły, ponieważ Zarząd Powiatu Kozienickiego uznał, że z braku możliwości zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu Kozienickiego na wspomniany projekt, przystąpienie SP ZZOZ do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia może mieć miejsce w przypadku zabezpieczenia środków własnych SP ZZOZ w razie niedofinansowania wniosku w 100% ze środków Funduszu Medycznego. Zgodnie z Regulaminem konkursu szpitale wnioskujące o środki mogły ostatecznie otrzymać dofinansowanie niższe niż 100%. Jednak odważyliśmy się na przystąpienie do konkursu, wniosek został bardzo dobrze przygotowany przez pracowników naszej placówki, zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać 100% dofinansowania. Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków z Funduszu Medycznego, ponieważ realizacja projektu znacząco przyspieszy diagnostykę i ułatwi leczenie pacjentów w SOR. Zakup niektórych urządzeń medycznych podyktowany jest potrzebą rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych. Spośród 207 Szpitali biorących udział w konkursie dofinansowanie uzyskało 152.
 
Nie bez znaczenia dla pozyskania środków we wspomnianym projekcie jest dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Centralą NFZ, Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, jak również z Delegaturą NFZ w Radomiu. Jak już pisaliśmy wcześniej, w dniu 17 lipca 2023 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została zorganizowana, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencja prasowa.
 
Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla SOR i pracowni diagnostycznych w tym: aparat do znieczulenia, respiratory, aparaty rtg, aparat do usg wraz z adaptacją pomieszczeń. Z pozyskanych środków również zostanie zakupiony system rediologiczny w modułach wraz ze sprzętem i integracją z HIS (system szybkiej konsultacji w SOR), tablety do uzyskiwania podpisów elektronicznych przez pacjentów.
 
Szczególne podziękowania należą się pracownikom naszej placówki, którzy pracowali nad przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku, między innymi pracownikom Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Radiologii i USG oraz Informatykom.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, podjęliśmy starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Nadal czekamy (od 4 sierpnia 2023 roku) na decyzję Starosty Powiatu Kozienickiego na wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać badania rezonansu magnetycznego. Niestety odwlekanie w czasie podjęcia tak ważnych decyzji utrudnia nam realizację wielu zadań.
 
Pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, z chwilą zmiany Dyrekcji SP ZZOZ w Kozienicach w 2019 roku, udało się nam zrealizować inwestycje na około 40 mln zł. Najważniejsze to m.in.: zakup nowego tomografu komputerowego, mammografu, echokardiografu, respiratorów, kardiomonitorów. Przeprowadzono również szereg prac remontowo-modernizacyjnych: w tym remont sieci wodno – kanalizacyjnej, remont Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego, remont i przebudowa w obszarze Oddziału Zakaźnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Urologii, Oddziału Neurologii, itp. Została rozbudowana centralna instalacja tlenowa, pozyskano również urządzenia do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii. Uruchomiliśmy działalność poradni lekarza rodzinnego. Utworzyliśmy: Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych, Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, od 01 czerwca 2021 roku Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ponadto POZ został przeniesiony z budynku głównego Szpitala do nowo – wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Z oraz Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy do nowo – wyremontowanych pomieszczeń Budynku „Z” na II i III piętro. W ZPO udało się nam zwiększyć ilość miejsc z 28 do 50. Pacjenci przebywający w ZPO mogą korzystać z nowo wybudowanej Altanki, znajdującej się przy Budynku „Z”, gdzie mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 
Od 01 października do 30 listopada 2023 roku w naszej placówce przeprowadzimy we wszystkich medycznych komórkach organizacyjnych badanie satysfakcji pacjenta. Pacjenci, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych mają możliwość wypełnić ankietę Wypełnioną ankietę można wrzucić do oznaczonej zielonej skrzynki, lub białej (Zespół Poradni Specjalistycznych), albo szarej Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży, ZPO, POZ). Ankieta jest zupełnie anonimowa, jej wypełnienie nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla pacjentów, a zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości opieki medycznej i warunków pobytu pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • Planowany zakup sprzętu medycznego i niemedycznego ze wskazaniem właściwych obszarów SOR i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków pozyskanych z Funduszu Medycznego Projekt nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 w SP ZZOZ Kozienice [22.09.2023]

 
 

Lp.

Nazwa sprzetu

Ilość

Wartość brutto w zł.

Miejsce przeznaczenia

1

Aparat do znieczulenia  + kardiomonitor

1

172 800,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

2

Respirator

2

198 720,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

3

Aparat USG mobilny

1

160 000,00

obszar terapii natychmiastowej

4

Analizator parametrów krytycznych + odczynniki

1

160 000,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

5

Wideoprocesor

1

91 800,00

obszar terapii natychmiastowej

6

Wideokolonoskop

2

162 000,00

obszar terapii natychmiastowej

7

Wideogastroskop

2

151 200,00

obszar terapii natychmiastowej

8

Wózek medyczny do zestawu ITD.

1

16 200,00

obszar terapii natychmiastowej

9

Endoskopowy insuflator CO2

1

21 600,00

obszar terapii natychmiastowej

10

Urządzenie do dekontaminacji

1

20 000,00

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

11

Cieplarka

1

23 673,60

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

12

Defibrylator + akcesoria

3

396 001,44

obszar obserwacji

13

Wózek do transportu pacjenta

2

70 658,00

zaplecze administracyjno - gospodarcze

14

Wózek do transportu pacjenta z napędem akumulatorowym

2

135 988,00

zaplecze administracyjno - gospodarcze

15

Łóżko szpitalne + materac

6

143 894,88

obszar obserwacji

16

RTG mobilne

1

390 000,00

obszar terapii natychmiastowej

17

RTG cyfrowe

1

1 450 000,00

pracownia radiologii i usg

18

System radiologiczny w modułach wraz ze sprzętem + integracja z systemem HIS

1

1 918 923,00

obszar terapii natychmiastowej, obszar resuscytacyjno zabiegowy, konsultacyjny, pracownia radiologii i usg

19

Tablety do systemu typu IC Pen

8

30 000,00

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

20

Aparat EKG

2

30 000,00

obszar obserwacji

21

Fotel do transportu pacjenta na siedząco

2

23 728,00

obszar obserwacji

22

Stoły zabiegowe

2

561 160,00

obszar terapii natychmiastowej

23

Centrala kardiomonitorująca z kardiomonitorami

1

270 000,00

obszar obserwacji

24

Lamy zabiegowe

3

90 000,00

obszar terapii natychmiastowej

25

Tablety mobilne do systemu AMMS

6

60 000,00

obszar obserwacji

26

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

1

73 235,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

27

Adaptacja pomieszczeń

 

1 178 418,08

 

Razem

 

 

8 000 000,00

 

 
 
 
 •  INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [01.09.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych. Na dzień 31 sierpnia 2023 roku hospitalizujemy 196 pacjentów. Od stycznia 2023 roku przyjęto do oddziałów szpitalnych 14573  pacjentów.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
Pozyskanie kadry medycznej ze wschodu umożliwiło nam zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych. Nie musimy zawieszać funkcjonowania oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych tak jak dzieje się w wielu innych placówkach w kraju. W marcu udało się nam uruchomić Oddział Neurologiczny. Prawdopodobnie z dniem 01 października 2023 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce poszerzymy ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej. Obecnie jesteśmy po pozytywnej wizytacji NFZ w sprawie uruchomienia w/w Poradni.
 
Podjęliśmy również starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Obecnie czekamy na decyzję Starosty Powiatu Kozienickiego na wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać badania rezonansu magnetycznego.
 
W dniach 27 – 29 czerwca 2023 roku odbył się II Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach stwierdziła, że SP ZZOZ w Kozienicach nadal stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 i utrzymała nam Certyfikat jakości w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ważny do 10 października 2024 roku. W dniu 16 czerwca 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, która nakłada na placówki medyczne obowiązek, między innymi, prowadzenia wewnętrznego systemu jakości poprzez wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości w ochronie zdrowia. W naszej placówce mamy już wdrożony po części wewnętrzny system zarządzania jakością, o jakim mowa w ustawie o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, ponieważ spełniamy wymagania  normy PN-EN ISO 9001:2015.
 
Dzięki temu, że z powodzeniem uczestniczymy w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju naszej placówki, np.: udało się nam odzyskać kontrakty na onkologię. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii w Lublinie. Świadczenia z zakresu onkologii są finansowane bez limitu. Pacjenci SP ZZOZ Kozienice mają możliwość leczenia w w/w placówkach oraz w naszym Szpitalu przez lekarzy pracujących w w/w klinikach. W związku z powyższym zdecydowanie wzrosła u nas ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych.
 
Współpracujemy również z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.
 
Jesteśmy dumni z otrzymanych certyfikatów, świadectw, tytułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i włożoną pracę. Przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy nas certyfikują, czy też oceniają w konkursach oraz plebiscytach, gratulują nam osiągnięć, twierdząc, że spokojnie można naszą placówkę zaliczyć do grona najlepszych Szpitali w Polsce. W obecnym świecie promowanie działalności danej firmy jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania. Uczestniczenie w konkursach, plebiscytach i otrzymywanie szeregu wyróżnień jest również promocją naszej placówki.
 
Nie bez znaczenia dla SP ZZOZ w Kozienicach było zorganizowanie w dniu 17 lipca 2023 roku, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencji prasowej dotyczącej zwiększenia o 15 mld nakładów na placówki ochrony zdrowia. W spotkaniu z mediami udział wzięli także Prezes NFZ Filip Nowak, Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej oraz władze lokalne Samorządu Terytorialnego. Dodatkowe środki przeznaczone są m.in. na podwyżkę minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia, kompensację inflacyjną wycen świadczeń opieki zdrowotnej. To, że wybrano naszą placówkę na zorganizowanie konferencji prasowej oznacza, że jesteśmy rozpoznawalni w kraju. Dzięki wizycie Ministra Zdrowia udało się nam pozyskać pewne profity.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za podziękowania za opiekę medyczną, za pozytywne opinie na temat naszej działalności. SP ZZOZ jest placówką znaną nie tylko w powiecie kozienickim, ale również w całej Polsce, otrzymujemy również podziękowania z zagranicy. Niestety spotykamy się także z hejtem i opiniami negatywnymi na temat naszej działalności. Obserwujemy w mediach społecznościowych, że są udostępniane krytyczne posty z ubiegłych lat, czasem nawet sprzed 6,7 lat. Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu. Jeden z negatywnych wpisów dotyczy działalności Oddziału Urologicznego. Od sierpnia 2021 roku została zmieniona całkowicie kadra medyczna tego oddziału. W kwietniu 2019 roku nastąpiła również zmiana Dyrekcji. Prosimy o zwracanie uwagi na daty udostępnianych postów. Nie pozostawiamy jednak bez analizy krytycznych opinii o naszej działalności, podejmujemy działania w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
 
Pomimo naszych starań, rozszerzania zakresu świadczeń zdrowotnych, prowadzenia szeregu rozmów z różnymi instytucjami, wielu osiągnięć, sytuacja finansowa SP ZZOZ Kozienice jest nadal bardzo trudna. Zrobiliśmy i nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać bieżącą działalność. Nadmieniam, że za I półrocze wykonaliśmy: 114,76% ryczałtu, 88,37% - świadczeń odrębnie finansowanych, 119,68% - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, ZPO – 104,57%
 
Wielokrotnie informowaliśmy o działaniach podjętych w celu poprawy sytuacji finansowej naszej placówki. W grudniu 2022 roku Zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został powołany Zespół ds. przygotowania „Planu Naprawczego, w tym restrukturyzacji SP ZZOZ w Kozienicach” w celu opracowania wniosków i rekomendacji w temacie zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia przychodów Szpitala. Plan naprawczy został opracowany i jest w trakcie realizacji. Od 1 sierpnia 2023 roku w celu zwiększenia nadzoru, poszukiwania oszczędności został powołany w strukturach SP ZZOZ Dział Organizacji i Nadzoru.
 
 

PODZIĘKOWANIE


Jeszcze raz w imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko) (1,5%), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki. 
 
Nadal potrzebujemy wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc jest cenna, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Mam nadzieję, że nasza placówka spotka się z hojnością darczyńców również w najbliższym czasie.
 

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.


Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SPZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe:

GETIN NOBLE BANK SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001
w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 pod nr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.

 

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 

 

 • Nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Kozienicach


W dniu 30 czerwca 2023 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Kozienicach otrzymał siedem łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda, które mają służyć rodzicom, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem. Łącznie Fundacja przekazała już 1004 łóżka 53 szpitalom w całej Polsce.
Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu na wielu oddziałach pediatrycznych wciąż jest tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem. Jesteśmy bardzo wdzięczny za darowiznę Fundacji Ronalda McDonalda na rzecz szpitala w Kozienicach, marzenia się spełniają.
 
 
  • Ogłoszenie o pracę – Lekarz Ginekolog-Położnik
 
SP ZZOZ w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Wł. Sikorskiego 10
 
PILNIE nawiążemy współpracę z LEKARZEM GINEKOLOGIEM-POŁOŻNIKIEM
 
Rodzaj umowy, czas pracy i wynagrodzenie – do indywidualnego ustalenia
 
Poszukiwany lekarz specjalista dziedzinie ginekologii i położnictwa do świadczenia usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
Istnieje możliwość:
 
•zawarcia umowy o pracę
 
•zawarcia umowy cywilno-prawnej
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Dyrekcji lub wysłanie ich na adres: jolanta.jaworska@szpitalkozienice.pl
W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie https://www.szpitalkozienice.pl/?ochrona-danych-osobowych,363”
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [05.06.2023]
 

Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiamy, że awaria Tomografu Komputerowego została usunięta.

Z dniem 05 czerwca 2023 roku wznowiliśmy wykonywanie badań tomografii komputerowejw naszej placówce.

 

Przepraszamy za utrudnienia.
 
 
Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [24.05.2023]
 

Informujemy, że z powodu poważnej awarii Tomografu Komputerowego nie wykonujemy badań tomograficznych. Podjęliśmy działania w celu jego naprawy, niestety części zamienne potrzebne do usunięcia awarii sprowadzane są z Japonii. O uruchomieniu tomografu komputerowego będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Pacjenci, którzy byli zapisani na tomografię komputerową, są informowani telefonicznie o przesunięciu badania na inny termin. Jednak są i tacy pacjenci, którzy nie odbierają telefonu. Bardzo prosimy o pilny kontakt z Pracownią Radiologii i USG, nr telefonu: 48 67 97 171 w celu ustalenia terminu badania.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez NFZ w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Neurologicznej. Konkurs nie został rozstrzygnięty, w związku z tym w SP ZZOZ w Kozienicach nie ma Poradni Neurologicznej. Nie ma również w naszej placówce Poradni Gastrologicznej, świadczymy natomiast usługi medyczne w zakresie endoskopii, wykonujemy w Pracowni Endoskopii gastroskopie i kolonoskopie.

 

Poza tym oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Laboratorium Analityczne Centralne udzielają świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
 
 

PODZIĘKOWANIE


W imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki. 

 

Sytuacja finansowa SP ZZOZ w Kozienicach jest nadal trudna, a nawet tragiczna. Abyśmy mogli utrzymać się na rynku świadczeń medycznych potrzebujemy dalszego wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc jest cenna, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Mam nadzieję, że nasza placówka spotka się z hojnością darczyńców również w najbliższym czasie.
 
 
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.
 
 
Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe:
GETIN NOBLE BANK SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001
w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.
 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 pod nr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 
 
 
Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach