Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [27-09-2022]
 
UWAGA
ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU POBRAŃ BADAŃ AMBULATORYJNYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM CENTRALNYM.
 
Od 01 października 2022 roku Punkt Pobrań będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00:, natomiast w soboty od 8:00: do 10:00.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 67 97 119 lub (48) 67 97 152.
 
Informujemy, że w Punkcie Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy SP ZZOZ w Kozienicach wykonywane są szybkie testy antygenowe oraz RT-PCR w kierunku COVID-19 odpłatnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 887 181 170.
 
Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. W Laboratorium Analitycznym Centralnym można zapłacić za badanie kartą płatniczą.
 
 
PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH przy SP ZZOZ Kozienice jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. W ofercie Punktu Szczepień posiadamy szczepionkę dedykowaną przeciw wariantowi Omikron BA.1, jest to preparat firmy Pfizer.
 
Dla chętnych, którzy chcą rozpocząć cykl szczepień przeciwko COVID-19 posiadamy szczepionkę Pfizer, dotyczy to I i II dawki.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w Punkcie Szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [15-09-2022]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach oprócz nominacji do tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” otrzymał nominację do tytułu Szpital Roku w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022”.
Jeżeli Państwo uważacie, że nasza palcówka jest godna polecenia innym zwracamy się z prośbą o oddawanie głosów w plebiscycie „HIPOKRATES 2022” na SP ZZOZ w Kozienicach. Dziękujemy bardzo za nominację, jesteśmy bardzo zadowoleni, że praca naszej placówki medycznej została zauważona wśród społeczeństwa.
Więcej informacji o Plebiscycie, w tym jak można oddawać głosy, poniżej.
 
 
 
 
 
 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [09-09-2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych za wyjątkiem Oddziału Neurologicznego. Od dłuższego czasu prowadzimy szereg działań zmierzających do wznowienia działalności Oddziału Neurologicznego, głównie poszukujemy lekarzy specjalistów w zakresie neurologii. Gdy tylko pozyskamy lekarzy specjalistów z zakresu neurologii wznowimy działalność Oddziału Neurologii.
 
Obecnie w kraju obserwujemy deficyt wykwalifikowanej kadry medycznej. Dzięki usilnym staraniom udało się nam zatrudnić sporo pracowników medycznych, w tym głównie lekarzy specjalistów zza Wschodniej granicy. Spotykamy się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat ich pracy, z czego my również jesteśmy zadowoleni. Dzięki ich zatrudnieniu możemy zapewnić obsadę dyżurów w Pracowni Radiologii i USG oraz w SOR i NiŚOZ. Niejednokrotnie zdarzało się, że dzięki ich doświadczeniu, kwalifikacji i zaangażowaniu można było zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym u pacjentów.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
W celu usprawnienia organizacji pracy, w tym głównie skrócenia kolejek do porad lekarzy specjalistów na bieżąco podejmujemy działania, np.: Pracownia Endoskopii będzie pracowała częściej niż do chwili obecnej. Ponadto w SOR dyżuruje dwóch lekarzy, dotychczas był tylko jeden.
 
Planujemy rozszerzyć diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych. W tym celu prowadzimy rozmowy i negocjacje z lekarzami specjalistami w zakresie onkologii ginekologicznej z I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
 
Jednocześnie przypominamy, że dla pacjentów korzystających z usług Laboratorium Analitycznego Centralnego (dalej LAC) na Portierni SP ZZOZ Kozienice są wydawane kolorowe karteczki z numerami w celu lepszej organizacji pracy oraz uniknięcia gromadzenia się pacjentów przed Punktem pobrań materiału biologicznego.
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Pomimo utrudnień w pozyskaniu specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii na rynku medycznym (przeprowadziliśmy szereg rozmów z wieloma specjalistami na terenie Województwa Mazowieckiego i nie tylko) dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Udało się nam również pozyskać terapeutę środowiskowego, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku rodzinnym i społecznym.
 
 
UWAGA:
 
Zatrudnimy psychoterapeutę z 5 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zgodnie z wymogami NFZ tylko tacy specjaliści mogą udzielać świadczeń w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
 
Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ciała zmarłych są przygotowywane do pochówku, wystawiane na katafalku w Kaplicy przy Prosektorium oraz wydawane firmom pogrzebowym, które zostały upoważnione przez rodziny do organizacji pochówku. Spotykamy się z pozytywnymi opiniami zarówno ze strony rodzin zmarłych, jaki firm pogrzebowych.
 
Pragniemy poinformować, że SP ZZOZ w Kozienicach jako jedyny Szpital w Polsce został wytypowany przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji pilotażowego programu, który przewiduje udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej w godzinach od 18:00 do 24:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 24:00 w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii będą realizowane w godzinach pracy w NiŚOZ. Realizacja tego programu ma na celu poprawę dostępności do specjalistów z zakresu podanego powyżej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym poza godzinami pracy gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej. O terminie uruchomienia oraz szczegółowym funkcjonowaniu wyżej wymienionego programu pilotażowego poinformujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ.
 
Ponadto SP ZZOZ w Kozienicach uzyskał nominację do tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”. Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Zdobycie tytułu Symbolu daje szereg uniwersalnych korzyści: wzmacnianie wizerunku, przyciąganie odbiorców, budowanie przewag i zdobywanie nowych kontaktów. Również szereg pracowników medycznych różnych stanowisk i specjalności otrzymało nominacje do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Bierzemy także udział w programie certyfikacyjnym bezpieczeństwa i jakości szpitali „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości” organizowanym przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
 
W dniach 28, 29 czerwca 2022 roku odbył się I Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach stwierdziła, że SP ZZOZ w Kozienicach nadal stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2015 i utrzymała nam Certyfikat jakości w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ważny do 10 października 2024 roku. W otrzymanym sprawozdaniu z auditu nie było żadnych zaleceń.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy SP ZZOZ w Kozienicach znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Niestety w związku z planowanymi wydatkami, o których poniżej, w bieżącym miesiącu zabraknie nam ponad 3 mln zł na spłacenie zobowiązań. Dlatego też zwróciliśmy się z prośbą do Rady Powiatu Kozienickiego o uruchomienie zaplanowanej pożyczki dla SP ZZOZ Kozienice w kwocie 2.500.000,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z koniecznością wypłaty ustawowych podwyżek z wyrównaniem od lipca, na które brakuje około 500 000 zł oraz zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Kozienicach zapłaty ze środków własnych kwoty 98517,30 zł w ramach wyposażenia dla Bloku Operacyjnego. Dużym problemem dla finansów naszej placówki jest kara zapłaty w kwocie 969.547,51 zł plus odsetki nałożona z powodu ustawienia przetargu przez poprzednią Dyrekcję projektu „Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach”. Niestety konsekwencje zadłużeń wynikających ze złego gospodarowania poprzedniej Dyrekcji ponosi obecnie zarządzający Dyrektor. Na trudną sytuację finansową mają również wpływ wysokie koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Zmiany WIBOR powodują stały wzrost kwoty odsetek do zapłaty. Ciągłe podwyżki cen produktów niezbędnych dla bieżącej działalności powodują zwiększenie zobowiązań SP ZZOZ Kozienice. Dostawy są dostarczane w oparciu o przetargi i zawarte umowy. Inflacja, powoduje, że otrzymujemy od firm, które nas zaopatrują, prośby o zmianę cen pod groźbą wypowiedzenia umowy. Ceny towarów i usług wzrosły kilkakrotnie, a nawet więcej. Niespłacanie ich w terminie grozi postępowaniami sądowymi wytoczonymi przez wierzycieli. Do końca 2022 roku planowana jest spłata około miliona złotych miesięcznie. W porozumieniu ze związkami zawodowymi w miesiącu wrześniu planujemy wypłacić I ratę świadczenia z ZFŚS z tytułu tzw. „wczasów pod gruszą”, na którą, według wstępnego oszacowania, potrzebujemy około 140.000,00 zł. Niewypłacenie świadczenia według ustaleń skutkować może wytoczeniem powództwa przez pracowników, tak jak to miało miejsce w 2021 roku. Bez pomocy finansowej Starostwa Powiatowego nie będziemy w stanie wywiązać się z w/w zobowiązań.  
 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia
w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
 
Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach jest czynny w godzinach:
 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 
Informujemy, ze nadal jesteśmy w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Pacjenci z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 hospitalizowani są w Oddziale Zakaźnym naszej placówki, średnio do 10 pacjentów dziennie. Ponadto obserwujemy wzrost zachorowań na COVID-19 wśród pacjentów POZ. W związku ze zwiększeniem w ostatnich dniach zachorowań na COVID-19 prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [25-08-2022]
 
W związku z ukazaniem się nieprawdziwych informacji w internecie o ograniczeniu działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (dalej NiŚOZ) w SP ZZOZ w Kozienicach wyjaśniamy, że nie zamierzamy w żaden sposób ograniczać funkcjonowania NiŚOZ, tylko poszerzać. NiŚOZ będzie funkcjonować w dotychczasowej formie, a dodatkowo będą udzielane porady specjalistyczne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej oraz pediatrii.
 
W dniu 18 sierpnia 2022 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej (Dz. U. 2022, poz. 1734), w którym SP ZZOZ w Kozienicach został wytypowany do realizacji pilotażowego programu.
 
Tak jak dotychczas, każdy pacjent w ramach NiŚOZ może skorzystać z teleporady lub osobiście skorzystać z wizyty w gabinecie lekarza, pielęgniarki.
 
Program przewiduje udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej w godzinach od 18:00 do 24:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 24:00 w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii będą realizowane w godzinach pracy w NiŚOZ.
 
Realizacja planowanego pilotażowego programu, którego termin wdrożenia będzie dopiero podany przez NFZ, ma na celu poprawę dostępności do specjalistów z zakresu podanego powyżej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym poza godzinami pracy gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej.
 
O terminie uruchomienia oraz szczegółowym funkcjonowaniu wyżej wymienionego programu pilotażowego poinformujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ.

Niejednokrotnie informowaliśmy o bardzo trudnej sytuacji finansowej SP ZZOZ Kozienice. Według stanu na koniec I kwartału 2019 roku zadłużenie było na kwotę 68 mln. PLN, w tym kredyty krótkoterminowe, tzw. „chwilówki” na kwotę ok. 30 mln PLN zaciągnięte przez poprzednie kierownictwo oraz przeterminowane faktury na kwotę ok. 13 mln PLN. SP ZZOZ Kozienice miał duże problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W chwili obecnej udaje się nam utrzymać działalność bieżącą, pomimo spłacania zadłużenia wraz z odsetkami. W 2021 roku spłaciliśmy ponad 6,5 mln zł. zadłużenia wraz z odsetkami, natomiast w 2022 roku już ponad 5 mln. zł. Wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach. 
 
Dużym problemem jest wzrost cen towarów i usług, których zakup jest niezbędny do funkcjonowania SP ZZOZ Kozienice. Dostawy są dostarczane w oparciu o przetargi i  zawarte umowy. Inflacja, którą mamy obecnie powoduje, że otrzymujemy od firm, które nas zaopatrują, prośby o zmianę cen pod groźbą wypowiedzenia umowy. Ceny towarów i usług wzrosły kilkakrotnie, a nawet więcej. Borykamy się również z awariami, które muszą być usuwane na bieżąco. Obawiamy się, że bez pomocy Organu Założycielskiego nie będziemy w stanie utrzymać bieżącej działalności.
 
Jednocześnie przypominamy, że w Pracowni Radiologii i USG w SP ZZOZ Kozienice wykonujemy badania mammograficzne pacjentkom ze skierowaniem od lekarza specjalisty ginekologa-położnika oraz w ramach programu profilaktyki raka piersi. W III kwartale 2021 roku został zakupiony i zainstalowany nowy cyfrowy aparat do mammografii. Zapraszamy do wykonania badania mammograficznego w naszej placówce.
 
Bardzo prosimy, aby w przyszłości nie udostępniać niepotwierdzonych informacji na temat funkcjonowania naszej placówki medycznej, ponieważ powoduje to dezinformację wśród pracowników i społeczeństwa.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [10-08-2022]
 

UWAGA:

ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH


Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa – 10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.

Dodatkowo w soboty: 13 sierpnia 2022 roku i 27 sierpnia 2022 roku w godzinach:

10:00 – 14:00Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych.

Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).
 
Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [31-05-2022]
 
 
         Z dniem 31 maja 2022 roku Podstawowa Opieka Zdrowotna przy SP ZZOZ
 

w Kozienicach zmieniła siedzibę. Obecnie POZ jest zlokalizowany w Budynku „Z”

(przy Punkcie Szczepień Powszechnych).

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [27-05-2022]
 
Informujemy, że SP ZZOZ Kozienice podpisał umowę na świadczenie usług realizowanych w ramach Projektów Unijnych „Profilaktyka cukrzycy”. Przedmiotem umowy jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Pacjentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 

-  mają ukończony 60 rok życia,

-  nie mają zdiagnozowanej cukrzycy,

-  są mieszkańcami Warszawy, Radomia lub jednego z 10 powiatów: płockiego, nowodworskiego,

  grodziskiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego,

  przysuskiego i szydłowieckiego.

 
Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla uczestników projektów „Profilaktyka cukrzycy” będą wykonywane w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ Kozienice. Świadczenia te obejmują wykonanie następujących badań: ciśnienie krwi, waga, wzrost, wskaźnik BMI, wskaźnik talia-biodro (WHR) i określenie glikemii przygodnej. W przypadku, gdy wynik glikemii przygodnej będzie ≥ 200 mg/dl Pacjent powinien mieć wykonane bezpłatne badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1C). Osoby, u których w trakcie badania wystąpi podwyższony poziom glukozy lub inne wskaźniki wskazujące na występowanie cukrzycy lub zagrożenie zdrowia, otrzymają rekomendację udania się do lekarza rodzinnego (POZ) w celu wykonania dalszych badań lub uzyskania skierowania do diabetologa i potwierdzenia diagnozy w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Więcej informacji można uzyskać w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ Kozienice pod nr telefonu 887 181 170. Zapraszamy na profilaktyczne badania w kierunku cukrzycy. Wczesne wykrycie choroby i odpowiednie leczenie pozwolą uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Podjęliśmy działania w kierunku ponownego uruchomienia działalności Oddziału Neurologicznego.W przyszłym tygodniu Podstawowa Opieka Zdrowotna przy SP ZZOZ w Kozienicach zmieni siedzibę. Po zmianie POZ będzie zlokalizowany w Budynku „Z” (przy Punkcie Szczepień Powszechnych).
 
W chwili obecnej przeprowadzane są końcowe prace remontowo – modernizacyjne, po ukończeniu których Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy zostanie przeniesiony do pomieszczeń dwóch pięter w Budynku „Z” naszej placówki. Przeniesienie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego pozwoli nam na zwiększenie ilości miejsc dla Pacjentów wymagających długoterminowej opieki pielęgnacyjnej. Nowo wyremontowane i wyposażone przestronne pomieszczenia zapewnią Pacjentom lepszy komfort pobytu i pielęgnacji. Wszystkie sale łóżkowe dla Pacjentów są wyposażone w węzeł sanitarny (łazienkę) dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu między innymi w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i terapii zajęciowej.
 
Obecnie, dzięki zaangażowaniu Kapelana Szpitalnego Księdza Mariana Rączki oraz pracowników Sekcji Technicznej SP ZZOZ, prowadzone są prace remontowo-modernizacyjne Kaplicy Szpitalnej. Kaplica zostanie odnowiona i wyciszona. Za trudności przepraszamy.
 
Z dniem 20 maja 2022 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa powróciła Pani Maria Pawlak dr n. med.. i n. o zdr.. Serdecznie dziękujemy Panu Witoldowi Świechowskiemu, który przez kilka miesięcy pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 
 
PODZIĘKOWANIE
 
 
W imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki.  
 
Pozyskane w ten sposób środki finansowe pomogą nam w utrzymaniu bieżącej działalności. Sytuacja finansowa SP ZZOZ w Kozienicach jest nadal trudna Ostatnie lata to bardzo trudny okres dla ochrony zdrowia nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Dotyczy to również naszej placówki. Stan pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz sytuacja polityczna w kraju i na świecie spowodowała duży wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej. Ceny leków, urządzeń i aparatury medycznej, środków ochrony indywidualnej, dostaw energii elektrycznej, itp. znacznie wzrosły w stosunku do 2021 roku. Nadal prowadzimy prace remontowo – modernizacyjne, co również pochłania spore środki finansowe.

Dziękujemy pracownikom, którzy podpisali ugodę z Dyrekcją związaną z wypłatą zaległych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dochodzonych na drodze postępowania sądowego odsetek i kosztów procesu. Dzięki temu ulegną zmniejszeniu zobowiązania wymagalne, co zapobiegnie większemu zadłużeniu SP ZZOZ. Zwracamy się z prośbą do pozostałych pracowników, którzy nie wyrazili zgody na porozumienie, aby nie występowali na drogę sądową i nie generowali niepotrzebnych kosztów sądowych dla SP ZZOZ Kozienice.
 
Abyśmy mogli utrzymać się na rynku świadczeń medycznych potrzebujemy dalszego wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc jest cenna, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Mam nadzieję, że nasza placówka spotka się z hojnością darczyńców również w najbliższym czasie. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.
 
Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe: GETIN NOBLE BANK SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 podnr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.
 
Dziękuję.
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
 
 
 
 
 
 • Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"
 

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Okres realizacji: 2020-2022.

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 •  Ogłoszenie
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
 
INFORMUJE O:
 
Ogłoszeniu  na oddanie w dzierżawę  lokalu użytkowego o powierzchni 39,37 m2, na okres 2 lat, w budynku „A” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 

Ogłoszenie (plik pdf)

 

 

 • Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

INFORMUJE O:

Ogłoszeniu  na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 206,0 m2, na okres 3 lat, w budynku „H” z przeznaczeniem na odbiór z oddziałów SP ZZOZ w Kozienicach zwłok osób zmarłych oraz ich przechowywanie.
Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń  w SP ZZOZ Kozienice lub na stronie bip.szpitalkozienice.pl/ w zakładce ogłoszenia.
 


 
 • Życzenia Wielkanocne
 

 

 

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
 

 

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [07-04-2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji zawiadamiamy, że w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej przywracamy możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych naszej placówki z zachowaniem następujących zasad:
 
1. Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych mają obowiązek:
     a) wchodzenia na teren Szpitala przez wejście główne,
     b) przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren SP ZZOZ, przed i po kontakcie z osobą
         odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
     c) noszenia maseczek ochronnych w trakcie odwiedzin oraz na terenie SP ZZOZ w Kozienicach,
     d) ograniczenia poruszania się po terenie Szpitala,
     e) utrzymywania dystansu społecznego min. 1,5 m,
2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko jedna osoba.
3. W przypadku sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać tylko jeden odwiedzający.
4. Osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszność, gorączka) mają zakaz
    odwiedzania pacjentów.
5. Nie ma odwiedzin pacjentów izolowanych.
6. Osoby, które miały kontakt z zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 7 dni nie mogą odwiedzać chorych.
7. Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta, w danym momencie, podejmuje personel medyczny
    oddziału, w którym przebywa pacjent.
8. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
9. Zaleca się, aby osoby odwiedzjące pacjentów były zaszczepione przeciw COVID-19.
 
UWAGA:
ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH
 
Od 11 kwietnia 2022 roku Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach będzie pracował 2 x w tygodniu, w:
    Poniedziałek – 10:00 – 15:00
    Środę – 10:00 – 15:00
 
W sprawie rejestracji na szczepienie prosimy dzwonić w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych na numer telefonu: (48) 67 97 157. Zapraszamy chętnych do szczepienia w naszym punkcie szczepień po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Na podstawie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno- Epidemiologicznego Sekcji Radiacyjnej w Warszawie w dniu 05 kwietnia 2022 roku został uruchomiony w Pracowni Tomografii Komputerowej nowy aparat do wykonywania badań CT.

Pomimo zmniejszenia ilości zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [01-04-2022]
 
Informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 35/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2022 roku od dnia 01 kwietnia 2022 roku Punkt Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przy SP ZZOZ w Kozienicach zostaje zamknięty. Nadal jest możliwość wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 odpłatnie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 887 181 170.

Zawiadamiamy, że w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi przepisami prawa przy przyjęciu do oddziałów szpitalnych naszej placówki nie będzie pobierany materiał biologiczny w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (szybki test antygenowy) u wszystkich pacjentów. O wykonaniu testu w kierunku COVID-19 będzie decydował lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, w tym objawów, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Od 01 kwietnia 2022 roku pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, wymagający hospitalizacji będą przyjmowani do szpitala z powodów innych niż COVID-19 do oddziału właściwego ze względu na chorobę podstawową, pozostali będą przyjmowani do Oddziału Zakaźnego naszego Szpitala.
 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego, w tym zasłanianie nosa i ust maseczką.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [23-03-2022]
 

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że przy zachowaniu środków ostrożności, stosując reżim sanitarny realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w stacjonarnej i ambulatoryjnej opiece medycznej. 

 

Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna ustabilizowała się. W dniu dzisiejszym zamknęliśmy ostatnie ognisko epidemiczne. 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w okresie od 16 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku mamy obowiązek zapewnić 24 łózka dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka respiratorowe z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Od 01 kwietnia 2022 roku pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, wymagający hospitalizacji będą przyjmowani do szpitala z powodów innych niż COVID-19 do oddziału właściwego ze względu na chorobę podstawową, pozostali będą przyjmowani do Oddziału Zakaźnego naszego Szpitala. 

 

Zostały zakończone prace modernizacyjno – remontowe w Pracowni Radiologii i USG dotyczące uruchomienia Tomografu Komputerowego. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno- Epidemiologicznego Sekcji Radiacyjnej w Warszawie pozwalającej na uruchomienie nowego aparatu CT. 

 

Dzięki usilnym staraniom w kwietniu bieżącego roku Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy zostanie przeniesiony do nowo wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń dwóch pięter w Budynku „Z” naszej placówki. W chwili obecnej przeprowadzane są prace wykończeniowe, kosmetyczne. 

 

Informujemy, że w SP ZZOZ w Kozienicach zatrudniliśmy pracowników z Ukrainy (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni), którzy pracują pod nadzorem naszych pracowników.

 

Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpłacając środki finansowe na konto:

Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać: „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.


Można również wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.


Przypominamy, że można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Zapraszamy do szczepienia.

 

Pomimo zmniejszenia ilości zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego.

 

Jednocześnie informujemy, że dzień 25 marca 2022 roku jest dniem wolnym od pracy (odbiór za 01 stycznia 2022 roku).

 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [11-03-2022]
 

UWAGA:

ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH PRZY SP ZZOZ W KOZIENICACH


Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach od 14 marca 2022 roku pracuje w:

 • Poniedziałek – 1030 – 1500.

 • Środę – 1030 – 1500.

 • Piątek – 1030 – 1500.

Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach należy wcześniej zapisać się telefonicznie pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Można również zapisać się na szczepienie za pomocą internetu na portalu pacjent.gov.pl wybierając Punkt Szczepień przy SP ZZOZ Kozienice.

Zapraszamy chętnych do szczepienia w naszym punkcie szczepień po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 


 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [04-03-2022]
 

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że przy zachowaniu środków ostrożności, stosując reżim sanitarny realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna jest trudna, ale powoli się stabilizuje.

 

UWAGA:

Od 5 marca 2022 ulega zmianie czas pracy Punktu Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS CoV-2, tj.: