Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJIW SP ZZOZ w KOZIENICACH [26-11-2021]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że sytuacja sanitarno – epidemiologiczna jest nadal trudna.
 
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 roku od 24 listopada 2021 roku do odwołania mamy obowiązek zapewnić 54 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
 
Praktycznie każdego dnia w naszym Szpitalu przybywa chorych z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Obecnie hospitalizujemy 58 pacjentów z COVID-19, w tym w Oddziale Intensywnej Terapii przebywa 5 pacjentów wymagających respiratoroterapii. Ogółem w SP ZZOZ w Kozienicach przebywa 190 pacjentów. 
 
Realizując zalecenia NFZ w sprawie leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 przyjętych do szpitala z powodów innych niż COVID-19 oraz w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wydzieliliśmy jeden oddział (zwany oddziałem covidowym), w którym są izolowani pacjenci wymagający również innego leczenia niż tylko z powodu COVID-19.
Pozostali pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 przebywają w Oddziale Zakaźnym naszego Szpitala. 
 
Pacjenci, przybywający w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach są objęci opieką medyczną oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Ponadto wszystkim pacjentom przyjmowanym do oddziałów szpitalnych pobieramy testy antygenowe w kierunku COVID-19.
 
Informujemy, że spośród pracowników zatrudnionych w SP ZZOZ w Kozienicach ponad 50 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich, w tym 4 osoby są objęte izolacją domową przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
 
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego cały czas utrzymujemy działalność leczniczą we wszystkich zakresach medycznych. Staramy się również na bieżąco wykonywać zabiegi operacyjne. Jednakże, w tym przypadku należy się liczyć z ograniczeniem w przeprowadzaniu zabiegów operacyjnych, diagnostycznych, leczniczych z powodu zaangażowania personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dalej OA i IT) w leczenie i opiekę nad pacjentami z COVID-19. Tu trzeba zaznaczyć, że oprócz leczenia pacjentów w oddziale personel medyczny OA i IT znieczula pacjentów do różnego rodzaju zabiegów. Od października bieżącego roku do chwili obecnej zostało wykonanych ponad 289 zabiegów operacyjnych. Wykonywanie tak dużej ilości zabiegów operacyjnych jest możliwe dzięki przeprowadzeniu prac remontowo – modernizacyjnych w obrębie OA i IT oraz pozyskaniu personelu medycznego, co wcale nie jest łatwe. 
 
Z chwilą wygaszenia III fali pandemii podjęliśmy decyzję o przeprowadzaniu jak największej ilości zabiegów operacyjnych. Od czerwca 2021 roku do chwili obecnej zostało wykonanych ponad 812 zabiegów operacyjnych w obrębie Bloku Operacyjnego. 
 
Od  stycznia 2021 do chwili obecnej było 452 porody.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. 
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Pomimo utrudnień w pozyskaniu specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii na rynku medycznym (przeprowadziliśmy szereg rozmów z wieloma specjalistami na terenie Województwa Mazowieckiego i nie tylko) dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Udało się nam również pozyskać terapeutę środowiskowego, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym. Pomimo to, w dalszym ciągu poszukujemy psychoterapeuty z 5 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ zgodnie z wymogami NFZ tylko tacy specjaliści mogą pracować w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
 
W Laboratorium Analitycznym Centralnym wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
W Pracowni Radiologii i USG wykonywane są badania diagnostyczne w pełnym zakresie oprócz oraz mammografii. Aparat do mammografii został już zainstalowany, ukończone zostały również prace remontowo – modernizacyjne w Pracowni Mammografii. Obecnie oczekujemy na wydanie zezwolenia przez instytucje nadrzędne na wykonywanie badań mammograficznych. 
 
SP ZZOZ Kozienice realizuje pilotażowy program „Profilaktyka 40 PLUS”, z którego można skorzystać po uprzednim telefonicznym umówieniu się  – nr telefonu 48 67 97 180 w każdy wtorek i czwartek. 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia, do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Można również przyjąć III dawkę szczepionki. Ponadto informujemy, że przyjmujemy zapisy na szczepienie przeciwko grypie. Terminy szczepień są uzależnione od dostaw szczepionek. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. 
 
Jeszcze raz zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na COVID-19, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach. Niestety, pomimo szeregu informacji o przetaczaniu się przez nasz kraj IV fali zachorowań na COVID-19, obserwujemy znaczne rozluźnienie wśród ludzi. Wiele osób jest niezaszczepionych, co wiąże się ze zwiększeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Ponadto zaobserwowaliśmy, że zaszczepieni pacjenci hospitalizowani w naszym Szpitalu z powodu COVID-19 lżej przechodzą chorobę, szybciej wracają do zdrowia. Zapraszamy do szczepienia się przeciwko COVID-19. 
 
W związku ze zwiększeniem liczby zachorowań na COVID-19 zwróciliśmy się do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej z prośbą o wsparcie w zwalczaniu pandemii COVID-19. Od prawie dwóch tygodni po wejściu do budynku szpitala można spotkać żołnierza, który mierzy temperaturę ciała wchodzącym oraz kieruje ruchem. Ponadto zwraca uwagę, aby wchodzący przestrzegali zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.  
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [10-11-2021]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że sytuacja sanitarno – epidemiologiczna jest dynamiczna.
 
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 26 października 2021 roku mamy obowiązek zapewnić dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 26 łóżek, w tym 2 łóżek respiratorowych. Ponieważ w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach posiadamy Oddział Zakaźny do 26 października 2021 roku byliśmy zobligowani do przyjmowania pacjentów z COVID-19. Poza tym zgodnie z zaleceniami NFZ w sytuacji, gdy pacjent z potwierdzonym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 wymaga leczenia z powodów innych niż COVID-19, powinien być przyjęty i leczony w oddziale szpitalnym odpowiednim ze względu na główną przyczynę hospitalizacji. 
 
Praktycznie każdego dnia w naszym Szpitalu przybywa chorych z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Obecnie hospitalizujemy 42 pacjentów z COVID-19 (ogółem pacjentów jest – 160). Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 przebywają w oddziale covidowym naszego Szpitala. 
 
Realizując zalecenia NFZ w sprawie leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 przyjętych do szpitala z powodów innych niż COVID-19 oraz w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wydzieliliśmy jeden oddział, w którym są izolowani pacjenci wymagający również innego leczenia niż tylko z powodu COVID-19.
 
Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony osobistej, przeprowadzania u osób niezaszczepionych badań wymazowych w kierunku zakażenia COVID-19 oraz szeregu innych zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem wykryto 5 ognisk epidemicznych w następujących oddziałach szpitalnych: Urologicznym, Urazowo – Ortopedycznym, Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii, Pediatrycznym oraz Zakładzie Pielegnacyjno – Opiekuńczym. 
 
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego cały czas utrzymujemy działalność leczniczą we wszystkich zakresach medycznych. Dzięki szybkiej reakcji pracowników bezpieczeństwo pacjentów zostało zabezpieczone. Pacjentów z wynikami pozytywnymi w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 umieszczono w oddziale covidowym, pracowników skierowano na izolację domową. Zarówno pacjentów jak i pracowników, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi objęto nadzorem epidemiologicznym, wykonano kontrolne testy antygenowe COVID-19. Szybkie i trafne działania zapobiegły wstrzymaniu działalności poszczególnych oddziałów szpitalnych, czego nie udało się niestety dokonać w innych szpitalach.
 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w SP ZZOZ Kozienice informowały o tym, np., że miały kontakt z osobą zakażoną, przebywają na kwarantannie, są objęte nadzorem epidemiologicznym, bądź są zakażone wirusem SARS-CoV-2. Wówczas mamy możliwość odpowiednio przygotować się, aby zminimalizować ewentualne rozprzestrzenianie się zakażenia. Zdarzyło się, że pacjent przy przyjęciu uzyskał wynik negatywny w kierunku COVID-19, a po 2 - 3 dniach stwierdzono u niego wynik pozytywny. Gdyby zgłosił pracownikom szpitala, że miał kontakt z osobą zakażoną wówczas wprowadzono by odpowiednie działania, co być może uchroniłoby innych pacjentów oraz pracowników naszego szpitala przed zakażeniem.
 
Pragniemy poinformować, że w dniu wypisu ze Szpitala pacjenci, u których potwierdzono zakażenie COVID-19, są zgłaszani do Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologiczną w Kozienicach celem podjęcia decyzji administracyjnych (kwarantanna, nadzór epidemiologiczny).
 
Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci, przybywający w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach są objęci opieką medyczną oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.
 
Spośród pracowników zatrudnionych w SP ZZOZ w Kozienicach 47 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich, w tym 8 osób jest objętych izolacją domową przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
 
W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ w Kozienicach związanej ze zwiększeniem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu powołano „Zespół zarządzania kryzysowego”, którego zadaniem jest wspieranie Dyrekcji w zarządzaniu SP ZZOZ i monitorowanie na bieżąco sytuacji epidemiologicznej, oraz szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Do zadań powołanego zespołu należy m.in.: monitorowanie zakażeń wśród pracowników i pacjentów, podejmowanie decyzji w sprawach przesunięć pracowników pomiędzy oddziałami, przenoszenie oddziałów, dobieranie zespołów lekarsko – pielęgniarskich, dbanie o kondycję ekonomiczną oraz monitorowanie przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów, zarządzeń, procedur obowiązujących w SP ZZOZ Kozienice, w tym związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.
 
Ponadto podjęto również decyzję o pobieraniu testów antygenowych w kierunku COVID-19 u wszystkich pacjentów przyjmowanych do oddziałów szpitalnych oraz pismem przypomniano o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń przeciwepidemicznych, t.j. obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówki, zachowanie zalecanego dystansu społecznego, przestrzeganie zasad higieny rąk, przed uzupełnieniem dokumentacji w formie papierowej przeprowadzić higienę rąk, stosowanie zasady ,,nic poniżej łokcia’’, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, przestrzeganie higieny kaszlu poprzez kaszel lub kichanie w chusteczkę, a następnie natychmiastowe wyrzucenie chusteczki i wykonanie higieny rąk, dezynfekcję powierzchni dotykowych i podręcznych przedmiotów (np. długopis, pieczątka, okulary, telefon), stosowanie środków ochrony indywidualnej przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem zakażenia/zakażeniem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi, w miarę możliwości częste wietrzenie pomieszczeń, pracownik z objawami infekcji powinien zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.
 
W związku z zapowiedzią Wojewody Mazowieckiego o stopniowym ograniczaniu wykonywania planowych zabiegów operacyjnych należy się liczyć z ograniczeniem wykonywania planowych zabiegów operacyjnych również w SP ZZOZ w Kozienicach. Obecnie staramy się na bieżąco wykonywać zabiegi operacyjne.
 
Niestety wszystkie nasze działania w celu utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom we wszystkich zakresach pociągają za sobą bardzo duże koszty. Stan epidemii, to bardzo trudny okres dla wszystkich podmiotów leczniczych. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii rynek medyczny wygenerował bardzo wysokie koszty, niewspółmierne do możliwości finansowych podmiotów leczniczych. Można szczerze przyznać, iż w stosunku do ubiegłych lat ceny asortymentu medycznego, szczególnie sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych, środków ochrony biologicznej oraz preparatów dezynfekcyjnych będących zabezpieczeniem przed COVID-19 znacznie wzrosły. Stan epidemii i wzrost zakażeń koronawirusem oznacza dla szpitali konieczność zwiększania bazy sprzętowej i materiałowej, a tym samym dostosowania pomieszczeń w taki sposób, aby zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne i epidemiologiczne dla pacjentów oraz personelu. 
 
Obecnie są prowadzone prace remontowo – modernizacyjne, w tym remont w budynku Szpitala „Z”, który prawdopodobnie skończy się jeszcze w tym miesiącu. Ukończenie prac remontowo – modernizacyjnych w budynku „Z”, w którym mieści się Oddział Zakaźny, pozwoli nam na zwiększenie bazy łóżkowej dla pacjentów chorych na COVID-19, co wiąże się z większym bezpieczeństwem dla pacjentów przebywających w budynku głównym Szpitala.
 
Dzięki przeprowadzonym pracom remontowo – modernizacyjnym w oddziałach szpitalnych, w tym rozbudowę centralnej instalacji tlenowej oraz pozyskaniu urządzeń do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii (AIRVO2 – urządzenie generujące wysokie przepływy ogrzanych i nawilżonych gazów oddechowych oraz HIFENT – wysokoprzepływowy nawilżacz oddechowy) poprawiliśmy dostępność tlenu w oddziałach szpitalnych, w tym również bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i większą skuteczność leczenia.
 
Jeszcze raz zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowalności na COVID-19, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach. Niestety, pomimo szeregu informacji o przetaczaniu się przez nasz kraj IV fali zachorowań na COVID-19, obserwujemy znaczne rozluźnienie wśród ludzi. Wiele osób jest niezaszczepionych, co wiąże się ze zwiększeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Ponadto zaobserwowaliśmy, że zaszczepieni pacjenci hospitalizowani w naszym Szpitalu z powodu COVID-19 lżej przechodzą chorobę, szybciej wracają do zdrowia. Zapraszamy do szczepienia się przeciwko COVID-19. 
 
Oczekujemy, że jeżeli ktoś nie wierzy w istnienie choroby COVID-19 i bagatelizuje stosowanie zaleceń służb sanitarnych, z szacunku do innych osób winien się zaszczepić, a  przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach zasłonić usta i nos oraz zdjąć wierzchnie okrycie i zdezynfekować ręce.
 
W związku ze zwiększeniem liczby zachorowań na COVID-19 zwróciliśmy się do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej z prośbą o wsparcie w zwalczaniu pandemii COVID-19.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z DNIA 02 LISTOPADA 2021 ROKU O BIEŻĄCEJ SYTUACJI SP ZZOZ W KOZIENICACH [03-11-2021]
 
Informujemy, że w SP ZZOZ w Kozienicach można skorzystać z pilotażowego programu „Profilaktyka 40 PLUS” w każdy wtorek i czwartek po uprzednim telefonicznym umówieniu się  – nr telefonu 48 67 97 180. 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy. 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [02-11-2021]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że z dniem 02 listopada 2021 roku rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Program ten ma na celu objęcie świadczeniobiorców w wieku od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, by nie przeoczyć początkowo drobnych problemów związanych ze zdrowiem i zareagować odpowiednio wcześnie, aby nie dopuścić do powikłań. 
 
Jednocześnie przypominamy, że prowadzimy diagnostykę i leczenie onkologiczne (DILO) w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej w zakresie urologii.
 
W związku ze zwiększoną ilością zachorowań na COVID-19 zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego. Obowiązkowo przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach należy zdezynfekować ręce i zasłonić usta i nos. Oczekujemy, że jeżeli ktoś nie wierzy w istnienie choroby COVID-19 i bagatelizuje stosowanie zaleceń służb sanitarnych, z szacunku do innych osób przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach zasłoni usta i nos oraz zdezynfekuje ręce. 
 
Mimo zwiększonej ilości zachorowań na COVID-19 obserwujemy znaczne rozluźnienie wśród ludzi. Coraz więcej osób nie stosuje się do zaleceń przestrzegania reżimu sanitarnego. Obserwujemy, że spośród osób badanych w naszej placówce w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u około 30 % otrzymujemy wyniki dodatnie. 
 
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 26 października 2021 roku mamy obowiązek zapewnić dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 26 łóżek, w tym 2 łóżek respiratorowych. Obecnie w oddziałach szpitalnych przebywa ponad 150 chorych w tym 38 osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. W związku z zapowiedzią Wojewody Mazowieckiego o stopniowym ograniczaniu wykonywania planowych zabiegów operacyjnych należy się liczyć z ograniczeniem wykonywania planowych zabiegów operacyjnych również w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
W związku ze znacznym zwiększeniem się zachorowań na COVID-19 od 02 listopada 2021 roku Punkt Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS CoV-2 będzie czynny 
w godzinach:
 
• poniedziałek o czwartek – 15:00 – 19:00.
   
• wtorek, środa, piątek – 10:00 – 14:00.
   
• sobota – 09:00 – 13:00.
 
Wymazy komercyjne (płatne) wykonujemy:
 • od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 12:00
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 887 181 170.
 
Zachęcamy wszystkich, którzy ukończyli 12 roku życia, do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Dysponujemy szczepionką PFIZER i JOHNSON&JOHNSON. Od 02 listopada 2021 roku wszystkie pełnoletnie osoby mogą zostać zaszczepione przeciwko COVID-19 dawką przypominającą, pod warunkiem że od przyjęcia pełnego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. E-skierowanie dla tych osób jest wystawiane automatycznie. 
 
Ponadto informujemy, że podjęliśmy działania zmierzające do realizacji szczepień przeciwko grypie. Terminy szczepień są uzależnione od dostaw szczepionek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Informację o szczepieniu zarówno przeciwko COVID-19, jak i przeciwko grypie można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. 
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [11-10-2021]

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniach 28, 29 lipca 2021 roku odbył się Audit Recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach stwierdziła, że SP ZZOZ w Kozienicach stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2015 i przyznała nam 26 sierpnia 2021 roku Certyfikat jakości w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ważny od 11 października 2021 roku do 10 października 2024 roku.
 
Ponadto Oddział Neonatologiczny naszego szpitala został wyróżniony złotym medalem w rankingu „MALUCHY NA BRZUCHY 2021” za wysoki wskaźnik wsparcia dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury (dane z ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku z lat 2019-2021 zebrane w sierpniu 2021). 
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że obecnie przy zachowaniu środków ostrożności, realizujemy świadczenia medyczne we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie za wyjątkiem Oddziału Neurologicznego. Niestety, zostaliśmy zmuszeni z dniem 12 września 2021 roku wstrzymać działalność Oddziału Neurologii, ponieważ pomimo podjęcia szeregu działań nie udało się nam pozyskać lekarzy specjalistów z zakresu neurologii. Z chwilą zatrudnienia lekarzy neurologów natychmiast wznowimy działalność oddziału.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. 
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów: 48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Zapraszamy.
 
W Laboratorium Analitycznym Centralnym wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. 
 
W Pracowni Radiologii i USG wykonywane są badania diagnostyczne w pełnym zakresie oprócz mammografii. Obecnie jesteśmy na etapie instalowania nowego,  nowoczesnego aparatu do mammografii. Planujemy w I połowie listopada 2021 roku zakończyć instalację aparatu oraz modernizację pracowni mammograficznej. Dzięki usilnym staraniom udało na się pozyskać fundusze na zakup aparatu do tomografii komputerowej. Prace związane z instalacją nowego aparatu planujemy rozpocząć w miesiącu grudniu. 
 
Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki radiologicznej oraz laboratoryjnej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 12 roku życia, do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Można również przyjąć III dawkę szczepionki. Trzecia dawka szczepionki, uzupełniająca zalecana jest osobom z niską odpornością, po przeszczepach, w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, dializowanym. Od 24 września III dawkę szczepionki mogą przyjąć osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz upłynęło 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Ponadto informujemy, 
że przygotowujemy się do realizacji szczepień przeciwko grypie. Terminy szczepień są uzależnione od dostaw szczepionek. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. 
 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi realizacji programu „Profilaktyka 40 PLUS” informujemy, że rozważamy zawarcie umowy z NFZ. Ponieważ jednak przestąpienie do tego programu wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z modernizacją naszego systemu informatycznego nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji. Jesteśmy na etapie szacowania kosztów realizacji tego programu.
 
Przygotowujemy się do IV fali koronawirusa, doposażamy oddziały szpitalne w niezbędny sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 oraz środki ochrony biologicznej i środki dezynfekcyjne. Ponieważ w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach posiadamy Oddział Zakaźny jesteśmy zobligowani do przyjmowania pacjentów z COVID-19. Poza tym zgodnie z zaleceniami NFZ w sytuacji, gdy pacjent z potwierdzonym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 wymaga leczenia z powodów innych niż COVID-19, powinien być przyjęty i leczony w oddziale szpitalnym odpowiednim ze względu na główną przyczynę hospitalizacji. Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach. Niezastosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowalności na COVID-19, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach  Niestety obecnie można zaobserwować znaczne rozluźnienie wśród ludzi, coraz więcej osób nie stosuje się do zaleceń, a to wiąże się z zwiększeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Obserwujemy, że spośród osób badanych w naszej placówce w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u około 20 – 30 % otrzymujemy wyniki dodatnie.
 
Obecnie w oddziałach szpitalnych przebywa 156 chorych w tym 9 osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. 
 
Dzięki usilnym staraniom w bieżącym roku udało się nam pozyskać środki finansowe w kwocie około 10 mln złotych, które zostały, bądź zostaną przeznaczone na zakup urządzeń i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie szeregu prac remontowo – modernizacyjnych. Dotyczy to między innymi: zakupu i instalacji aparatu do mammografii, aparatu do tomografii komputerowej, doposażenia Oddziału Urologicznego i Poradni Urologicznej w aparaturę medyczną niezbędną do wykonywania zabiegów endoskopowych i diagnostycznych, zakupu urządzeń i aparatury medycznej niezbędnych w celu dostosowania działalności Bloku Operacyjnego do obowiązujących przepisów prawnych, itp..
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYKONANIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH ORAZ CYTOLOGICZNYCH Z DNIA 09.09.2021

 

 • Wyniki konkursu znajdują się w poniższym załączniku:

Wyniki konkursu [PDF]OGŁOSZENIA O PRACĘ SPZZOZ w KOZIENICACH


 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Neurologa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie neurologii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Neurologicznym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl

 

 

 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Chorób Zakaźnych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie Chorób Zakaźnych,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Zakaźnym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl


Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl

 

 

 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Laryngologa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie Laryngologii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Otolaryngologicznym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl

 

 

 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Urologa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie urologii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Urologicznym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl

 

 

 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Anestezjologa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie Anestezjologii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Anestezjologi i Intensywnej Terapii: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Radiologa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie Radiologii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale RTG: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl

 

 

 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Ginekologa.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie ginekologii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.pl

 

 

 • SP ZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Chirurga.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie chirurgii,

- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.

 

Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).

 

Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.

 

Praca w Oddziale Chirurgii Ogólnej : bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:

 

Sekretariat:

tel. +48 67 97 200

e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 

Kadry:

tel. +48 67 97 176

e-mail: kadry@szpitalkozienice.plKonkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych

 

Dyrektor
​ Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
​ ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 KOZIENICE,
​ tel. (48) 67 97 200,          fax (48) 67 95 930
 
 
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych z transportem
 
Okres obowiązywania umowy: od 01.10.2021 r.  do 30.09.2024 r.

Ze specyfikacją  warunków  konkursu ofert można zapoznać się oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Rozliczeń i Statystyki Medycznej – nr telefonu (48) 67 97 112, mail: h.adamiec@szpitalkozienice.pl lub ze strony internetowej SP ZZOZ w Kozienicach www.szpitalkozienice.pl
 
Oferty należy składać – w siedzibie Zamawiającego - sekretariat w terminie do 17.09.2021  r. do godz. 12.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, zawierającej dane oferenta, opatrzonej napisem: „Konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych. Nie otwierać do dnia 17.09.2021 godz. 13.00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, świetlica – budynek główny Szpitala (parter). Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [03-09-2021]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że obecnie przy zachowaniu środków ostrożności, realizujemy świadczenia medyczne we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie za wyjątkiem Oddziału Neurologicznego, który z dniem 01 września 2021 roku nie przyjmuje pacjentów. Świadczenia medyczne z zakresu neurologii są zabezpieczone przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5. Niestety, jesteśmy zmuszeni z dniem 12 września 2021 roku wstrzymać działalność Oddziału Neurologii, ponieważ pomimo podjęcia szeregu działań zmierzających do pozyskania nowych pracowników, nie udało się pozyskać lekarzy specjalistów z zakresu neurologii.
 
Przypominamy, że z dniem 16 sierpnia 2021 roku przyjmujemy pacjentów do Oddziału Urologii, który działa w pełnym zakresie, w lepszym nowym standardzie. Wykonujemy dużo nowoczesnych zabiegów operacyjnych. Zapraszamy.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 27 sierpnia 2021 roku wznowiliśmy działalność Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Traktu Porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy. Zapewniamy doskonałe warunki pobytu i leczenia zarówno dla kobiet rodzących jak i nowonarodzonych dzieci. 
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. 
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów: 48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Zapraszamy.
 
W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki radiologicznej oraz laboratoryjnej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych, również młodzież od 12 roku życia, do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiscie w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [24-08-2021]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z wielką przyjemnością informujemy, że zakończono wcześniej niż planowano dezynfekcję Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.  
 
Z dniem 27 sierpnia 2021 roku wznawiamy działalność Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Traktu Porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych świeżo wydezynfekowanych i posprzątanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe warunki pobytu i leczenia zarówno dla kobiet rodzących jak i nowonarodzonych dzieci. 
 
Jednocześnie przypominamy o możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 podczas Dożynek Powiatu Kozienickiego, które odbędą się w najbliższą niedzielę (29 sierpnia 2021 roku) w Gniewoszowie.
 
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom naszego powiatu i wszystkim przyjezdnym Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach podjęła decyzję, iż w ramach Punktu Szczepień Powszechnych przeprowadzi akcję szczepień przeciwko COVID-19 podczas Dożynek Powiatu Kozienickiego, które odbędą się w Gniewoszowie 29 sierpnia 2021 roku. Będzie możliwość zaszczepienia się szczepionką jednodawkową JOHNSON&JOHNSON, albo szczepionką dwudawkową PFIZER. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia.
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [19-08-2021]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że obecnie przy zachowaniu środków ostrożności, realizujemy świadczenia medyczne we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie za wyjątkiem Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z powodu czasowego zaprzestania działalności w okresie od 15 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku (dezynfekcja oddziału). Świadczenia medyczne z zakresu ginekologii i położnictwa są zabezpieczone przez następujące podmioty lecznicze:
    1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu,
    2. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Grójcu.

Dzięki usilnym staraniom udało nam się wznowić działalność Oddziału Urologii w nowym lepszym standardzie. Z dniem 16 sierpnia 2021 roku przejmujemy pacjentów do oddziału.

Oddział Neurologii będący w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach od początku sierpnia 2021 roku nie przyjmował pacjentów z powodu poważnych braków kadrowych, lekarze przebywali na zaległych urlopach, część z nich złożyło wypowiedzenia z pracy. Mimo szeregu trudności od 12 sierpnia 2021 roku Oddział Neurologii wznowił przyjęcia. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do pozyskania nowych pracowników, ale jeśli nie uda się pozyskać lekarzy specjalistów z zakresu neurologii, będziemy zmuszeni wstrzymać działalność Oddziału Neurologii.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.

Przypominamy, że w naszych strukturach rozpoczęła działalność Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów: 48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Zapraszamy.

W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

W dniach 28, 29 lipca 2021 roku przystąpiliśmy do kolejnego Auditu Recertyfikacyjnego Systemu Zarzadzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Zostaliśmy poinformowani przez jednostkę certyfikującą, że pozytywnie przeszliśmy przez recertyfikację. Możemy poszczycić się Certyfikatem w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. W trakcie auditu udało nam się rozszerzyć dotychczasowy zakres Certyfikatu o podstawową opiekę zdrowotną oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach pracuje:
    • od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:30 – 15:00.
Dodatkowo:
    • w każdą środę do godziny – 18:00
    • oraz w soboty w godzinach – 12:00 – 16:00.

Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się osobiście oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157
w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Istnieje możliwość wyboru rodzaju szczepionki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym punkcie szczepień, również młodzież od 12 roku życia.

Informujemy, że w ramach Punktu szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). 

Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja), budynek parterowy.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom naszego powiatu i wszystkim przyjezdnym podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu akcji szczepień przeciwko COVID-19 podczas Dożynek Gminy Kozienice, które odbędą się w Świerżach Górnych w dniu 22 sierpnia 2021 roku oraz Dożynek Powiatu Kozienickiego, które odbędą się w Gniewoszowie 29 sierpnia 2021 roku. Będzie możliwość zaszczepienia się szczepionką jednodawkową JOHNSON&JOHNSON, albo szczepionką dwudawkową PFIZER. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia.

W SP ZZOZ Kozienice obecnie trwają prace remontowo – modernizacyjne. Planujemy w połowie września przenieść Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy z budynku głównego szpitala do budynku Z na II i III piętro. Po przeniesieniu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego poddany zostanie remontowi Oddział Urazowo – Ortopedyczny. Pracownia Radiologii i USG pozyskała nowy aparat do mammografii, trwają prace modernizacyjno - dostosowawcze pomieszczeń do zainstalowania urządzenia. Ponadto przygotowujemy się do IV fali koronawirusa, doposażamy oddziały szpitalne w niezbędny sprzęt, przede wszystkim musimy zapewnić jak najwięcej stanowisk z dostępem do tlenu dla pacjentów z COVID-19. Gromadzimy również środki ochrony indywidualnej. 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach


 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ W KOZIENICACH [30-06-2021]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że przy zachowaniu środków ostrożności, stosując reżim sanitarny oraz zgodnie z zaleceniami  Ministerstwa Zdrowia z dniem 01 lipca 2021 roku zostają przywrócone porody rodzinne w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym. 
 
Aby towarzyszyć rodzącej zainteresowana osoba powinna:
    • uzyskać zgodę Lekarza Kierującego Oddziałem/Lekarza Dyżurnego,
    • wypełnić ankietę epidemiologiczną, która dostępna jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, 
    • poddać się testowi antygenowemu w kierunku zakażenia koronawirusem w Izbie Przyjęć naszego szpitala,
    • w czasie pobytu na Sali porodowej zasłonić usta i nos maską chirurgiczną,
    • zalecane jest również posiadanie zaświadczenia pełnego zaszczepienia (nie jest to jednak warunek bezwzględny).
    • pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie winien zakończyć się najpóźniej 2 godziny po porodzie. 
 
Jednocześnie informujemy, że zakaz odwiedzin chorych w oddziałach szpitalnych zostaje utrzymany. Ale ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość krótkotrwałych odwiedzin, w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem/Lekarza dyżurnego. Warunkiem jest wypełnienie przez osobę odwiedzającą ankiety/wywiadu epidemiologicznego, w której należy odpowiedzieć na trzy pytania (tak, nie): 
    • Jestem ozdrowieńcem po przebyciu zakażenia wirusem SARS CoV-2,
    • Jestem osobą z udokumentowanym szczepieniem przeciwko COVID-19,
    • Posiadam negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem odwiedzin.
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [23-06-2021]
 
Nawiązując do poprzednich informacji o sytuacji bieżącej w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że w naszych strukturach rozpoczęła działalność Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży.
 
Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży uruchomiliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia pomocy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Czas izolacji spowodowanej pandemią był jedną z przyczyn zwiększenia się ilości problemów w sferze psychicznej dzieci i młodzieży.
 
Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów: 48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia, natomiast wizyty będą ustalane indywidualnie. Zapraszamy.
 
Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 12 rok życia do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w Punkcie Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach, który pracuje:
   
• od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:30 – 15:00.
  Dodatkowo:
• w każdą środę do godziny – 18:00
• oraz w soboty w godzinach – 12:00 – 16:00.
 
Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się osobiście oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Istnieje możliwość wyboru rodzaju szczepionki. Dysponujemy dużą ilością szczepionek typu PFIZER, można zaszczepić się również bez zapisywania, wystarczy przyjść do Punktu szczepień. 
 
Informujemy, że w ramach Punktu szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).  
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja), budynek parterowy.
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • SPZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Pediatrę [21-06-2021]. 
 
 Wymagania:
 
- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie pediatrii
 
- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.
 
 
Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).
 
Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.
 
Praca w Oddziale Pediatrycznym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.
 
 
W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:
 
Jolanta Jaworska
 
tel. 486797169
 
 
 

 • SPZZOZ w Kozienicach pilnie zatrudni Lekarza Ginekologa [21-06-2021]. 
 
 Wymagania:
 
- wykształcenie wyższe i ukończona specjalizacja w dziedzinie ginekologii
 
- prawo wykonywania zawodu lub kwalifikacje do uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce.
 
 
Gotowość podjęcia pracy od zaraz (termin do ustalenia).
 
Umowa o pracę/umowa kontrakt/umowa zlecenie.
 
Praca w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym: bardzo dobre warunki pracy, miła atmosfera, wykwalifikowany personel pielęgniarski.
 
 
W razie zainteresowania prosimy o kontakt z osobą:
 
Jolanta Jaworska
 
tel. 486797169
 
 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach [18-06-2021]
Nawiązując do poprzednich informacji o sytuacji bieżącej w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że do nowo uruchomionej Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów: 48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Zapraszamy.

Punkt Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS CoV-2 jest czynny w godzinach:
 • poniedziałek o czwartek – 15:00 – 17:00.
 • wtorek, środa, piątek – 11:00 – 13:00.
 • sobota – 10:00 – 12:00.
 • dodatkowo, w razie konieczności pilnego pobrania wymazu w niedzielę, jest możliwość wykonania badania w SOR oraz w Oddziale Zakaźnym (obowiązek posiadania skierowania na w/w badanie).
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 887 181 170.

Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach pracuje:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:30 – 15:00.
Dodatkowo:
 • w każdą środę do godziny – 18:00
 • oraz w soboty w godzinach – 12:00 – 16:00.
 
Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się osobiście oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157
w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Istnieje możliwość wyboru rodzaju szczepionki. Dysponujemy dużą ilością szczepionek typu PFIZER, można zaszczepić się również bez zapisywania, wystarczy przyjść do Punktu szczepień.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19
w naszym punkcie szczepień, również młodzież od 12 roku życia.
 
Informujemy, że w ramach Punktu szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).  
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja), budynek parterowy.
 
Na stronie internetowej SP ZZOZ w Kozienicach www.szpitalkozienice.pl udostępniony jest nowy cennik badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych radiologicznych dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach [11-06-2021]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ  w Kozienicach, informujemy, że sytuacja sanitarno – pidemiologicznej w SP ZZOZ w Kozienicach jest stabilna.
 
 
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2021 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 15 czerwca 2021 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2, a tym samym zwolnieni z leczenia pacjentów z COVID-19.
 
Przy zachowaniu środków ostrożności, realizujemy świadczenia medyczne 
we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie za wyjątkiem Oddziału Urologicznego. Świadczenia medyczne z zakresu urologii są realizowane w Poradni Urologicznej. 
 
W ostatnim czasie wzrasta ilość pacjentów przyjmowanych do oddziałów szpitalnych. Wykonujemy planowe zabiegi operacyjne. Jesteśmy w stanie wykonywać więcej zabiegów operacyjnych, ale niestety nadal borykamy się z niewystarczającą ilością pielęgniarek anestezjologicznych.
 
Do końca czerwca 2021 roku podamy informację od kiedy wznowimy działalność Oddziału Urologii.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) 
oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. 
 
Zapraszamy do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w następujących poradniach.: 
   
    • Chirurgii urazowo – ortopedycznej,
    • Chirurgii ogólnej,
    • Kardiologicznej,
    • Urologicznej,
    • Diabetologicznej,
    • Endokrynologicznej,
    • Onkologicznej,
    • Otolaryngologicznej,
    • Ginekologiczno – Położniczej,
    • Chorób Zakaźnych,
    • Psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
 
W związku z ustabilizowaniem sytuacji epidemiologicznej na terenie całego kraju, 
w tym w SP ZZOZ w Kozienicach można uzyskać poradę osobiście w gabinecie lekarskim we wszystkich poradniach. Na życzenie pacjentów mogą być udzielane teleporady.  
 
Jednocześnie przypominamy, że w strukturach SP ZZOZ Kozienice funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna, zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza pielęgniarki, położnej naszej podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
W związku ze znacznym zmniejszeniem się zachorowań na COVID-19 od przyszłego tygodnia Punkt Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS CoV-2 będzie nieczynny 
w niedzielę.  W pozostałych dniach tygodnia będzie czynny w godzinach:
    • poniedziałek o czwartek – 15.00 – 17.00.
    • wtorek, środa, piątek – 11.00 – 13.00.
    • sobota – 10.00 – 12.00.
    • dodatkowo, w razie konieczności pilnego pobrania wymazu w niedzielę, jest możliwość wykonania badania w SOR oraz w Oddziale Zakaźnym (obowiązek posiadania skierowania na w/w badanie).
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 887 181 170.
 
Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach pracuje:
   
    • od poniedziałku do piątku w godzinach – 7.30 – 15.00.
 
Dodatkowo:
   
    • w każdą środę do godziny – 18.00
    • oraz w soboty w godzinach – 12.00 – 16.00.
 
Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się osobiście oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 
w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Istnieje możliwość wyboru rodzaju szczepionki. Do dnia 11 czerwca 2021 roku w naszej placówce podano ok. 8000 szczepionek.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 
w naszym punkcie szczepień, również młodzież od 12 roku życia.
 
Informujemy, że w ramach Punktu szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).  
 
Zdarza się, że czasem ktoś nie zgłosi się na szczepienie z różnych względów W celu uniknięcia zniszczenia szczepionki tworzymy rezerwową listę osób wyrażających chęć zaszczepienia. Osoby te muszą być dyspozycyjne i stawić się na szczepienie w terminie niezaplanowanym (na telefon). 
 
Zasady szczepienia na szczeblu krajowym ciągle ulegają zmianie, co ma wpływ 
na organizację pracy punktów szczepień. W związku z tym zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szczepień w zależności od dostaw szczepionek.
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja), budynek parterowy.
 
W wyniku zakończonej procedury konkursowej Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa została Pani dr n. med. Maria Pawlak.
 
 
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZZOZ w Kozienicach. [10-06-2021]
 
W wyniku zakończonej procedury konkursowej na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZZOZ w Kozienicach, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 20/2021 Dyrektora SPZZOZ w Kozienicach  z dnia 26.04.2021r. zarekomendowała Panią Marię Pawlak na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZZOZ w Kozienicach .

 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [02-06-2021]
 
W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko COVID-19 informujemy, że od 07 czerwca 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ
w Kozienicach będzie pracował:
 •  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.
Dodatkowo:
 • w każdą środę do godziny 18:00
 • oraz w soboty w godzinach 8:00 – 15:00.
Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się osobiście oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.

Zdarza się, że czasem ktoś nie zgłosi się na szczepienie z różnych względów W celu uniknięcia zniszczenia szczepionki tworzymy rezerwową listę osób wyrażających chęć zaszczepienia. Osoby te muszą być dyspozycyjne i stawić się na szczepienie w terminie niezaplanowanym (na telefon).
 
Zasady szczepienia na szczeblu krajowym ciągle ulegają zmianie, co ma wpływ na organizację pracy punktów szczepień. W związku z tym zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szczepień w zależności od dostaw szczepionek.
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja), budynek parterowy.
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z ustabilizowaniem  sytuacji sanitarno - epidemiologicznej w SP ZZOZ w Kozienicach, przy zachowaniu środków ostrożności, realizujemy świadczenia medyczne we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie za wyjątkiem Oddziału Urologicznego. Świadczenia medyczne z zakresu urologii są realizowane w Poradni Urologicznej.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. 

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [10-05-2021]
 
Pragniemy poinformować, że dzięki naszym staraniom i zaangażowaniu w walkę z COVID-19 uruchomiliśmy w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19, który usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja, obecnie Punkt Szczepień Populacyjnych), budynek parterowy.

Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych można zapisać się pod nr telefonu (48) 67 97 231 w godzinach 730-1500. Przyjmujemy zapisy na szczepienie od osób, które ukończyły 18 lat. Żeby nie obciążać linii telefonicznej zdecydowaliśmy, że TELEFON (48) 67 97 231 ma służyć tylko i wyłącznie do zapisu na szczepienie.
 

W innych sprawach dotyczących szczepień np.: przesunięcie terminu szczepienia lub rezygnacja ze szczepienia, albo dokonanie zmiany szczepionki, itp. należy dzwonić na nr telefonu (48) 67 97 157.

 

Chcielibyśmy jak najszybciej rozpocząć szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych, ale uruchomienie szczepień zależy głównie od ilości osób zapisanych. Jesteśmy w stanie dziennie zaszczepić około 250 osób.

 

Z chwilą zapisania odpowiedniej ilości osób na szczepienie będziemy informować na bieżąco o terminie szczepienia.

 

Zdarza się, że czasem ktoś nie zgłosi się na szczepienie z różnych względów W celu uniknięcia zniszczenia szczepionki tworzymy rezerwową listę osób wyrażających chęć zaszczepienia. Osoby te muszą być dyspozycyjne i stawić się na szczepienie w terminie niezaplanowanym (na telefon).

 

Zasady szczepienia na szczeblu krajowym ciągle ulegają zmianie, co ma wpływ na organizację pracy punktów szczepień. W związku z tym zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szczepień w zależności od dostaw pakietów do szczepienia, potrzeb oraz późniejszych z tym związanych decyzji.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 • Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds.Lecznictwa w SPZZOZ Kozienice:
 
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [15-04-2021]
Jak już wcześniej informowaliśmy od 19 marca 2021 roku mamy obowiązek zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2. W chwili obecnej przez nasz kraj przetacza się III fala zachorowań na COVID-19. Praktycznie każdego dnia w naszym szpitalu, pomimo ciągłego zwiększania łóżek covidowych, mamy pełne obłożenie. Obecnie obserwujemy, że bardzo dużo ludzi potrzebuje leczenia szpitalnego, a wynika to głównie z tego, że chorzy na COVID-19 zgłaszają się do lekarza zbyt późno, Bywa tak, że choroba COVID-19 jest już w takim stadium zaawansowania (płuca są zajęte chorobą w 70%, a często nawet w większym stopniu), co zmniejsza ich szanse na przeżycie. Tacy pacjenci wymagają leczenia przy pomocy tlenoterapii, wysokoprzepływowej tlenoterapii oraz wentylacji mechanicznej (respiratoroterapii). Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o niebagatelizowanie pierwszych objawów zakażenia SARS-CoV-2.
 

W ostatnim czasie w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest hospitalizowanych średnio od 189 do 195 osób pacjentów, w tym 96 do 110 z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Przeciętnie mamy od 12 do 18 pacjentów wymagających podłączenia do respiratora lub aparatury do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii.

 

Pomimo zaleceń podanych przez NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia odnośnie  ograniczeń w wykonywaniu planowanych pobytów w szpitalu w celu przeprowadzenia: diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, w miarę naszych możliwości, realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Pediatrii, Neurologii, Zakaźnym, SOR, Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznym, Ginekologiczno – Położniczym, Neonatologii. W 2021 roku hospitalizowanych było około 3700 pacjentów. W tym okresie wykonano około 456 zabiegów w różnych formach znieczulenia.

 

Wychodząc naprzeciw naszym pacjentom, w związku z problemami z powodu ograniczonej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w całym kraju, pragniemy poinformować, że w SP ZZOZ w Kozienicach pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej i dużej absencji personelu medycznego (67 osób) Laboratorium Analityczne Centralne oraz Pracownia Radiologii i USG wykonują badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 15 kwietnia 2021 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych ze świadczeń opieki zdrowotnej skorzystało około 8569 osób, są to głównie porady udzielane w gabinecie lekarskim, pacjent jest badany przez lekarza. Ze świadczeń opieki zdrowotnej w POZ skorzystało 1792 pacjentów, w tym: wizyty domowe – 6, teleporady – 1295, wizyty receptowe – 132, wizyty w gabinecie lekarza – 284. Udzielono również 175 porad pacjentom z terenu Powiatu i Gminy Kozienice, którzy z różnych przyczyn nie mogli uzyskać pomocy medycznej w POZ, do których zostali wcześniej zapisani.

 

W Punkcie Pobrań przy Laboratorium Analitycznym Centralnym w 2021 roku pobrano materiał do badań wymazowych w kierunku COVID-19 od około 6000 osób, w tym wykonano szybkie testy antygenowe w ilości ponad 1085. Wykonano również różnymi metodami 1496 badań na obecność przeciwciał Anty Sars-Cov-2. Przypominamy, że w Laboratorium Analitycznym Centralnym istnieje możliwość wykonania komercyjnego (za odpłatnością) badania wymazowego PCR w kierunku zakażenia COVID-19 – koszt badania 490 zł., badania wymazowego PCL (szybki test antygenowy) – koszt 100 zł. oraz badania na obecność przeciwciał Anty SARS-Cov-2 – koszt badania 80 zł. Zapraszamy indywidualne osoby oraz zakłady pracy do wykonywania powyższych badań.

 

Na dzień 15 kwietnia 2021 roku w Punkcie Szczepień przy SP ZZOZ w Kozienicach wykonano 4954 szczepień. Byliśmy przygotowani na wykonanie większej ilości szczepień, niestety z powodu trudności w dostawie pakietów do szczepień na szczeblu krajowym nie byliśmy w stanie zaszczepić więcej osób. Podjęliśmy działania, aby od przyszłego tygodnia zwiększyć ilość szczepień do ponad 250 dziennie, Jeśli nie będzie problemów z dostawami pakietów do szczepień, jesteśmy w stanie zaszczepić nawet do 300 osób dziennie. Zastrzegamy sobie jednak możliwość zmiany terminu szczepień w zależności od dostaw pakietów do szczepienia, potrzeb oraz późniejszych z tym związanych decyzji. Na szczepienie w Punkcie Szczepień przy SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się osobiście lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 67 97 157

 

W związku z zapytaniami, w jaki sposób można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach przypominamy: nr konta bankowego, na które można wpłacać środki finansowe:

 

Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać: darowizna

 

Można również wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym PIT: Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko). Cel szczegółowy 1%: Szpital w Kozienicach.

 

Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [18-03-2021]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego w dniu 15 marca 2021 roku mamy obowiązek od 19 marca 2021 roku zapewnić  w SP ZZOZ w Kozienicach 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.

 

Na dzień 18 marca 2021 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest hospitalizowanych 167 pacjentów, w tym 74 z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 (7 pacjentów wymagających intensywnego monitorowania funkcji życiowych przy pomocy specjalistycznej aparatury medycznej oraz prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej)  a także  3 z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.

 

W związku z koniecznością powiększenia bazy łóżkowej o 20 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i zapewnienia obsady personelu medycznego wstrzymujemy od 19 marca 2021 roku do odwołania przeprowadzanie planowych zabiegów operacyjnych, zabiegi operacyjne ratujące życie będą wykonywane.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii działa jako oddział covidowy. W związku z zaangażowaniem personelu medycznego w opiekę nad pacjentami z COVID-19 jesteśmy zmuszeni ograniczyć również przyjęcia do Poradni Kardiologicznej i Poradni Diabetologicznej. Inne poradnie specjalistyczne oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

 

SP ZZOZ w Kozienicach nadal realizuje Program Szczepień przeciw COVID-19. Od 22 marca 2021 roku rozpoczynamy szczepienie 69 latków oraz osób z chorobami przewlekłymi. Następnie, po 08 kwietnia będą szczepieni 68, 67 latkowie. W związku z planowanym zwiększeniem dostaw szczepionek w następnym tygodniu będziemy mieli możliwość zaszczepienia większej ilości osób. O ewentualnych zmianach w terminie szczepienia będziemy zainteresowanych informować na bieżąco.

 

Chęć zaszczepienia należy zgłaszać na nr telefonu 48 67 97 157 (Punkt Szczepień). Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmujemy zgłoszenia na szczepienie od osób 80+ oraz 70+.

 

Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [12-03-2021]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2021 roku zapewniamy w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2. Z dniem 06 marca 2021 roku Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii funkcjonuje jako oddział covidowy.

 

Na dzień 12 marca 2021 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest hospitalizowanych 172 pacjentów, w tym 74 z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 (7 pacjentów wymagających intensywnego monitorowania funkcji życiowych przy pomocy specjalistycznej aparatury medycznej oraz prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej)  a także  2 z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.

 

Ponieważ nadal brakuje nam specjalistycznej aparatury do zorganizowania i doposażenia, stanowisk dla leczenia pacjentów z COVID-19 zwróciliśmy się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie przez Agencję Rezerw Materiałowych 15-20 zestawów/aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii (AIRVO2).

 

Pomimo zaleceń podanych przez Centralę NFZ odnośnie ograniczeń w wykonywaniu planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia: diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, w miarę naszych możliwości, realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Pediatrii, Neurologii, Zakaźnym, SOR, Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznym, Otolaryngologicznym, Ginekologiczno – Położniczym, Neonatologii.

 

Należy się jednak liczyć z ograniczeniem w przeprowadzaniu zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych w SP ZZOZ z powodu zaangażowania personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w leczenie i opiekę nad pacjentami z COVID-19. Tu trzeba zaznaczyć, że oprócz leczenia pacjentów w oddziale personel medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znieczula pacjentów do zabiegów. W roku 2021 wykonano około 315 zabiegów w różnych formach znieczulenia. Przy pełnym obłożeniu oddziału pacjentami z COVID-19 jesteśmy zmuszeni wstrzymać wykonywanie zabiegów planowych u pacjentów, u których istnieje duże prawdopodobieństwo przyjęcia pacjenta do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i podłączenia do respiratora.

 

Pragniemy poinformować, że w SP ZZOZ w Kozienicach pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego (51 osób), a także problemami z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej w całym kraju -  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

 

Ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Poradni Specjalistycznych od 08 marca 2021 roku skorzystało około 700 osób, średnio dziennie udzielamy około 130 porad. Są to głównie porady udzielane w gabinecie lekarskim, pacjent jest badany przez lekarza. Oczywiście jest możliwość uzyskania teleporady.

 

SP ZZOZ w Kozienicach realizując Program Szczepień przeciw COVID-19 na dzień 12 marca 2021 roku wykonał 3385 szczepień, w tym: 

 • personel medyczny – 1336,
 • populacja 80+, 70+ – 1482 (w grupie 70+ na zaszczepienie oczekuje 290 osób),
 • nauczyciele – 567 (4 osoby spośród tej grupy nie zostało zaszczepione ze względów zdrowotnych, dodatkowy termin szczepień dla tych osób został wyznaczony na dzień 15 marca 2021 roku). Zasadniczo zakończyliśmy szczepić nauczycieli.

Od 22 marca 2021 roku rozpoczynamy szczepienie 69 latków. Kolejna grupa, która zostanie zaszczepiona, to pacjenci z chorobami przewlekłymi. Jednocześnie informujemy, że personel medyczny może zgłaszać chęć zaszczepienia do Punktu Szczepień.

 

Większość osób w Powiecie Kozienickim wyraża chęć zaszczepienia w  SP ZZOZ w Kozienicach, a nie w innych placówkach medycznych. My oczywiście bardzo się  z tego cieszymy, ale niestety im więcej osób, tym większa będzie kolejka. Tym bardziej, że zasady szczepienia na szczeblu krajowym ciągle ulegają zmianie, co ma wpływ na organizację pracy Punktu Szczepień. Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany terminu szczepień w zależności od dostaw pakietów do szczepienia, potrzeb oraz późniejszych z tym związanych decyzji.

 

Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz koniecznością hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 w SP ZZOZ w Kozienicach mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do oddziałów szpitalnych oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [05-03-2021]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2021 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 01 marca 2021 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2. Złożyliśmy odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie terminu realizacji polecenia, według naszych szacunków realnym terminem realizacji w.w decyzji będzie połowa marca 2021 roku.

 

Natychmiast podjęliśmy szereg niezbędnych działań w celu: realizacji decyzji Wojewody Mazowieckiego pamiętając o zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom obecnie hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach. Mając na względzie nasze możliwości postanowiliśmy zrealizować decyzję etapami, zwiększając z każdym dniem ilość łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. W dniu 26 lutego 2021 roku ograniczyliśmy przyjęcia nowych pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do odwołania oraz zwróciliśmy się Lekarza Kierującego Oddziałem Zakaźnym o rozszerzenie bazy łóżkowej do 50 łóżek. Podjęcie decyzji o ograniczeniu przyjęć do SOR było spowodowane koniecznością zorganizowania sal na dodatkowe łóżka respiratorowe dla pacjentów z COVID-19 oraz dużym obłożeniem pacjentów w oddziałach szpitalnych, którzy w większości wymagali dokończenia diagnostyki bądź wykonania w trybie pilnym zabiegu operacyjnego, a następnie bezpiecznego przetransportowania do domu lub innego szpitala. Ponadto pojawiły się nowe przepadki zakażeń SARS-Cov-2 wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych.

 

Żeby sprostać wymaganiom Wojewody Mazowieckiego planujemy w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii przygotować 30 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 oraz 5 łóżek z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2. W związku z tym pacjentów, w dobrym stanie, których można wypisać do domu, będziemy wypisywać z Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii. Natomiast dla części pacjentów, którzy wymagają jeszcze leczenia szpitalnego, musimy znaleźć miejsca w innych placówkach. Niestety jest z tym bardzo trudno, bo wszystkie szpitale są w podobnej sytuacji.

 

Na dzień 05 marca 2021 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest hospitalizowanych 153 pacjentów.

 

Obecnie mamy 50 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, z tego na dzień dzisiejszy zajętych jest 46 oraz 3 dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.

 

Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Pediatrii, Neurologii, Zakaźnym, SOR, Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznym, Otolaryngologicznym, Ginekologiczno – Położniczym. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.

 

Pragniemy poinformować, że w SP ZZOZ w Kozienicach pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego (51 osób), a także problemami z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej w całym kraju - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. W okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 04 marca 2021 roku:

 

  • ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Poradni Specjalistycznych skorzystało około 5000 osób, średnio dziennie udzielamy około 130 porad. Są to głównie porady udzielane w gabinecie lekarskim, pacjent jest badany przez lekarza. Oczywiście jest możliwość uzyskania teleporady.

  • Pracownia Radiologii i USG wykonała około 3000 badań, w tym 960 tomografii komputerowej.

  • W Laboratorium Analitycznym Centralnym pobrano materiał biologiczny na badania od około 1886 osób (samych wykonanych badań laboratoryjnych było kilkakrotnie więcej).

 

Jednocześnie przypominamy, że w Laboratorium Analitycznym Centralnym istnieje możliwość wykonania komercyjnego (za odpłatnością) badania wymazowego PCR w kierunku zakażenia COVID-19 – koszt badania 490 zł. (obniżyliśmy cenę z 560 zł. na 490 zł.) oraz badania na obecność przeciwciał Anty SARS-Cov-2 – koszt badania 80 zł. Zapraszamy indywidualne osoby oraz zakłady pracy do wykonywania powyższych badań.

 

W związku z tym, że SP ZZOZ w Kozienicach został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital ,,węzłowy” dla Programu Szczepień jesteśmy zobowiązani wykonywać szczepienia przeciw COVID-19: populacyjne, personelu medycznego oraz nauczycieli. Na dzień 04 marca 2021 roku wykonano 3129 szczepień, w tym:

 

  • personel medyczny – 1304 (na II dawkę oczekuje 44 osoby),

  • populacja 80+, 70+ – 1392,

  • nauczyciele – 433 (15 osób spośród tej grupy nie zostało zaszczepionych ze względów zdrowotnych, te osoby zostały poinformowane o możliwości zaszczepienia w dniu 08 marca 2021 roku).

 

Na chwilę obecną oczekuje 660 osób na zaszczepienie.

 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szczepień w zależności od dostaw pakietów do szczepienia, potrzeb oraz późniejszych z tym związanych decyzji.

 

Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz koniecznością hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 w SP ZZOZ w Kozienicach mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do oddziałów szpitalnych oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [12-02-2021]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że sytuacja sanitarno–epidemiologiczna w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach stabilizuje się.

Z dniem 15 lutego 2021 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów do Oddziału Otolaryngologicznego.

Od 17 lutego 2021 roku zaczynamy szczepienia nauczycieli. O terminach szczepień placówki edukacyjne zostaną poinformowane telefonicznie. Jak już wcześniej informowaliśmy SP ZZOZ w Kozienicach został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital ,,węzłowy” dla Programu Szczepień.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że w Laboratorium Analitycznym Centralnym SP ZZOZ w Kozienicach istnieje możliwość wykonania komercyjnego (za odpłatnością): badania wymazowego PCR w kierunku zakażenia COVID-19 – koszt 560 zł. oraz badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) – koszt badania wynosi 80 zł.. Zapraszamy indywidualne osoby oraz zakłady pracy do wykonywania powyższych badań.

W załączeniu przedkładamy materiały edukacyjne dla pacjentów dotyczące diagnostyki COVID-19.

plik do pobrania

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [02-02-2021]

Informujemy, że sytuacja sanitarno–epidemiologiczna w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach powoli stabilizuje się. Z dniem 02 lutego 2021 roku wznawiamy przyjęcia do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii.

 

Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności SP ZZOZ w Kozienicach realizuje świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Pediatrii, Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii, Neurologii, Zakaźnym, SOR Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznym, Otolaryngologicznym, Ginekologiczno – Położniczym. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.

 

Podjęliśmy działania w kierunku ponownego uruchomienia działalności Oddziału Urologicznego. Obecnie świadczenia medyczne z zakresu urologii są realizowane w Poradni Urologicznej.

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

 

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz koniecznością hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 w SP ZZOZ w Kozienicach mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych.

 

Nawiązując do doniesień medialnych zawierających zarzuty pod adresem SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że przywoływanie zdarzeń sprzed 3 lat jest dla nas trudne do wyjaśnienia, a tym bardziej do odtworzenia i ustalenia obiektywnej prawdy. Każdy nieprzychylny wpis i komentarz na temat naszej działalności powoduje niepokój wśród społeczeństwa, jest też przykry dla naszych pracowników. Personel medyczny naszej placówki otacza pacjentów opieką medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazaniami wiedzy medycznej właściwej dla zaistniałych okoliczności, wyczerpuje wszelkie dostępne środki diagnostyczne oraz reaguje na zgłaszane i stwierdzane objawy.

 

Każda ze zgłoszonych, drogą oficjalną, spraw jest rozpatrywana indywidualnie i bez zbędnej zwłoki, odpowiednie jednostki organizacyjne SP ZZOZ w Kozienicach podejmują niezwłocznie działania celem wyjaśnienia w sposób wyczerpujący okoliczności, które mogą stanowić źródło niepokoju czy negatywnych odczuć naszych pacjentów. Mając na uwadze dobro pacjentów i działając w trosce o najbardziej potrzebujących naszej pomocy udzielamy wszelkich niezbędnych informacji i interweniujemy na bieżąco w każdym przypadku stwierdzonych uchybień. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odpisujemy nadawcy na każde pismo, skargę. Większość spraw zgłoszonych osobiście jest wyjaśniana na bieżąco. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie wyjątkowo trudnej sytuacji naszych medyków. Wobec pracowników, którzy zachowują się w stosunku do pacjentów i ich bliskich w sposób nieprofesjonalny wyciągamy konsekwencje dyscyplinarne. Nie tolerujemy i nie będziemy tolerować żadnych odbiegających od normy zachowań.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [21-01-2021]
Informujemy, że z dniem 20 stycznia 2021 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach został uruchomiony „Punkt szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19”, który znajduje się w Pawilonie Zakaźnym –Zc (dawna Administracja), Budynek parterowy, pokój 3 i 4.
 
Punkt szczepień będzie czynny od 25 stycznia 2021 roku w godzinach 800 – 1500 w dni robocze. Zastrzegany sobie możliwość zmiany godzin działania punktu szczepień w zależności od dostaw pakietów do szczepienia, potrzeb oraz późniejszych z tym związanych decyzji.
 

Kontakt telefoniczny do punktu szczepień – (48) 67 97 157

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [18-01-2021]

Informujemy, że w związku z naprawą Tomografu Komputerowego wznawiamy z dniem 18 stycznia 2021 roku przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Neurologicznego, Zakaźnego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Z powodu dużej absencji personelu medycznego oraz trudnej sytuacji epidemiologicznej i hospitalizacji pacjentów zakażonych COVID-19 w SP ZZOZ w Kozienicach przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego.

 

Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.

 

Z powodu wykrycia ognisk zakażenia COVID-19 nadal są wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii i Zakładu Pielegnacyjno – Opiekuńczego.

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci, przybywający w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach są objęci opieką medyczną oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

 

W chwili obecnej nie świadczy pracy 85 pracowników, spośród których 20 osób jest objętych izolacją, przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii oraz Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

 

SP ZZOZ w Kozienicach został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital ,,węzłowy” dla Programu Szczepień. Wykonujemy szczepienia personelu medycznego przeciw COVID-19 zatrudnionego z SP ZZOZ w Kozienicach oraz w innych placówkach medycznych z terenu Powiatu Kozienickiego. Przyjmujemy na bieżąco zgłoszenia chętnych do szczepienia, obecnie są zapisywane osoby, które ukończyły 80 lat. Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl.

 

Niestety z powodu przyczyn od nas niezależnych powstały pewne perturbacje ze szczepieniami, które są związane z trudnościami w zaopatrzeniu w szczepionkę na szczeblu krajowym. W dniu dzisiejszym nie otrzymaliśmy zamówionego pakietu do szczepień.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [11-01-2021]

Informujemy, że od dnia 11 stycznia 2021 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów do następujących Oddziałów: Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego oraz Pediatrycznego.


Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ w Kozienicach i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.


W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne, oprócz Tomografii Komputerowej z powodu poważnej awarii aparatu TK.

O usunięciu awarii Tomografu Komputerowego oraz wznowieniu przyjęć do pozostałych oddziałów będziemy informować na bieżąco.


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [08-01-2021]

Informujemy, że w związku z awarią Tomografu Komputerowego oraz wykryciem ognisk zakażeń COVID-19 w Oddziale Wewnętrznym i Zakładzie Pielegnacyjno – Opiekuńczym zostały wstrzymane przyjęcia nowych pacjentów do Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

 

Decyzja nasza została podyktowana koniecznością wykrycia źródła zakażenia oraz dokonania niezbędnych badań wymazowych wśród pracowników i pacjentów, a także dezynfekcji oddziałów szpitalnych.

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci, przybywający w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach są objęci opieką medyczną oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

 

Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach wznowimy przyjęcia.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

 Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • ZGŁOSZENIA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA (ETAP 0)
W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień w dniu 15 grudnia br. (opublikowanego na stronie internetowej www.mz.gov.pl) informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach jest wyznaczony jako szpital ,,węzłowy” i będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID -19 także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni, aptek.
 
Zgłoszenia podmiotów medycznych przyjmowane są do dnia 24.12.2020 r.
 
Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: sekretariat@szpitalkozienice.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki poniżej). Pliki należy zaszyfrować (dopuszczalna jest forma spakowanych plików zabezpieczonych hasłem) i wysłać na adres mailowy: sekretariat@szpitalkozienice.pl. Hasło do plików należy podać telefonicznie pod nr: 48 67 97 200
 
PLIKI DO POBRANIA
 
Załączniki:

 1. formularz zgłosznia
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 24.12.2020 r.
Osoby, które nie skorzystają z możliwości zapisu na listy priorytetowe szczepień (aktualnie medycy) będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Kontakt z koordynatorem szpitala  nr tel. 48 67 97 129 lub 48 67 97 124
 
 
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [18-12-2020]

Nawiązując do wcześniejszych artykułów o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 01 grudnia 2020 roku. Zgodnie ze zmianą decyzji jesteśmy zobowiązani od dnia 21 grudnia 2020 roku do odwołania zapewnić 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 40 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

 

W związku ze zmianą decyzji wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii w pełnym zakresie.

 

Ponadto zmiana decyzji pozwoli nam w najbliższym czasie na wznowienie udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Podjęliśmy też działania w kierunku ponownego uruchomienia działalności Oddziału Urologicznego.

 

Obecnie w oddziałach szpitalnych przebywa ok. 170 chorych.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o niebagatelizowanie pierwszych objawów zakażenia SARS-CoV-2. W ostatnim czasie obserwujemy mniej potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2, ale za to chorzy na COVID-19 zgłaszają się do szpitala zbyt późno. Często choroba COVID-19 jest już w stadium zaawansowania i pacjent wymaga leczenia przy pomocy tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (respiratoroterapii).

 

Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. POZ działający w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach w pierwszej kolejności przyjmuje pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ przy SP ZZOZ. Zapraszamy do składania deklaracji wyboru. Pragniemy również poinformować, że przyjmujemy pacjentów w Poradni Onkologicznej. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne.

 

Przypominamy, że posiadamy krótkie terminy na wykonywanie badań endoskopowych, typu gastroskopia i kolonoskopia. W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wykonujemy badania EEG zarówno w ramach NFZ, jak również odpłatnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych pracowni diagnostycznych.

 

Na dzień 18 grudnia 2020 roku nie świadczy pracy 61 pracowników, spośród których 3 osoby są objęte izolacją, 1 osoba kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych, bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W związku z wyznaczeniem SP ZZOZ w Kozienicach jako punktu szczepień personelu w ramach Narodowego programu Szczepień przeciwko COVID-19 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uprzejmie prosimy o zgłoszenie liczby personelu deklarującego poddaniu się zaszczepieniu przeciwko COVID-19 w terminie do dnia 18.12.20 r. telefonicznie ( nr tel. 48 6797124, 48 6797112, 48 6797200) lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl. Podmioty zainteresowane szczepieniem poinformujemy o terminie przeprowadzenia szczepień.

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [11-12-2020]

  Odnosząc się do wpisu na Facebooku o nieprzyjęciu 8 – miesięcznego dziecka w SOR w SP ZZOZ w Kozienicach w dniu 05 grudnia 2020 roku informujemy, że w tej sprawie prowadzimy postepowanie wyjaśniające. Po jego przeprowadzeniu opublikujemy informację o podjętych działaniach.

  Jest nam niezmiernie przykro, że post Pani Sandry Felskiej wywołał lawinę nieprzychylnych wpisów i komentarzy, a wręcz hejt na temat naszej działalności. W większości są to informacje nie do końca przemyślane przez piszących i nieznajdujące potwierdzenia. Faktem jest np., że Pielęgniarka zmierzyła dziecku temperaturę ciała, dziecko wówczas nie miało gorączki.

  Rozumiemy Państwa zdenerwowanie i obawy o stan zdrowia. Niestety w ostatnim czasie z powodu wprowadzonego stanu epidemii w kraju dochodzi do wielu nieporozumień na linii pacjent – pracownicy ochrony zdrowia.

  Z powodu niewydolności POZ pacjenci zgłaszają się do SOR po poradę medyczną, którą mogliby uzyskać w Gabinecie lekarza rodzinnego. W żadnym przypadku SOR nie może zastępować POZ. Niestety zdarzają się także i opóźnienia w przyjęciu pacjentów do SOR, które nie wynikają z opieszałości lub zawinionych zaniedbań pracownika, a wyłącznie z przeciążenia obowiązkami związanymi z walką z epidemią COVID-19 i wyjątkowo trudnymi warunkami pracy personelu medycznego. Do SOR pacjenci są przywożeni także karetkami pogotowia, często w stanie zdrowia bardzo ciężkim, wymagający natychmiastowego zareagowania.


  Wprowadzony stan epidemii spowodował wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie. Oprócz czynności zawsze wykonywanych przy przyjęciu pacjenta do SOR należy przeprowadzić z nim wywiad epidemiologiczny, pacjent wypełnia ankietę wstępną, ma wykonywany szybki test w kierunku zakażenia COVID-19, oczekujemy na wynik, itp. Są to czynności, które pochłaniają wiele czasu, do których wykonania jesteśmy zobligowani przepisami prawa.

  A tak na marginesie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U.2019.1213 z późn. zm.)Szpitalny Oddział Ratunkowy, zwany dalej "oddziałem", udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  Zapewniamy, że nie było i nie jest naszym zadaniem i zamiarem działać na szkodę społeczeństwa, tylko udzielać pomocy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie wyjątkowo trudnej sytuacji naszych medyków. Wobec pracowników, którzy zachowują się w stosunku do pacjentów i ich bliskich w sposób nieprofesjonalny wyciągamy konsekwencje dyscyplinarne.

  Nie tolerujemy i nie będziemy tolerować żadnych odbiegających od normy zachowań.

   

  Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [04-12-2020]

  Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie zapewnienia przez nasz podmiot leczniczy 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Zgodnie ze zmianą decyzji z dnia 01 grudnia 2020 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 07 grudnia 2020 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

  Na podstawie zmiany decyzji zmniejszyliśmy o 20 ilość łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, co pozwoliło nam wznowić przyjęcia chorych do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii.

  Nadal są wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Urologicznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii.Jesteśmy zmuszeni nadal ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, ponieważ w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala są leczeni chorzy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Do tych oddziałów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe.

  Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.
  Przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostały zamontowane kontenery, w których dokonywany jest wstępny TRIAGE pacjentów przyjmowanych do Szpitala. Kolejne kontenery zostały zamontowane przed Punktem pobrań wymazów w kierunku COVID-19 przed niskim Budynkiem Z SP ZZOZ w Kozienicach.

  Od 24 listopada 2020 roku w SP ZZOZ w Kozienicach zostało uruchomione Izolatorium dla 25 osób. Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.

  W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne.

  Zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy SP ZZOZ w Kozienicach. Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć SP ZZOZ w Kozienicach.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

  Gwarantujemy szereg udogodnień dla naszych pacjentów. W SP ZZOZ w Kozienicach będziecie mogli Państwo wykonać: badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopię, gastroskopię, na które lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystawił skierowanie oraz skorzystać z porady lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, onkologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.

  Ponadto dla wszystkich pacjentów zapisanych do POZ przy SP ZZOZ w Kozienicach badania laboratoryjne, wykonywane w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ w Kozienicach, nie ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą wykonywane z 15% rabatem.

  Pragniemy również poinformować, iż od 19 listopada 2020 roku wznowiliśmy przyjęcia pacjentów do Poradni Onkologicznej. Podjęte zostały także działania w sprawie ponownego uruchomienia Poradni Preluksacyjnej.

  Informujemy, że posiadamy krótkie terminy na wykonywanie badań endoskopowych, typu gastroskopia i kolonoskopia. W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wykonujemy badania EEG zarówno w ramach NFZ, jak również odpłatnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych pracowni diagnostycznych.

  Według informacji z NFZ w najbliższym czasie nie spodziewamy się żadnych zmian w funkcjonowaniu i rozmieszczeniu karetek pogotowia na terenie Powiatu Kozienickiego.

  W chwili obecnej nie świadczy pracy 53 pracowników, spośród których 4 osoby są objęte izolacją, 1 osoba kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

  Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować za tak duży odzew na „Apel do ludzi dobrej woli” opublikowany przez nas w dniu 04 listopada 2020 roku oraz za każdą już otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Dziękujemy KAŻDEMU, kto w jakikolwiek sposób okazał nam wsparcie i pomoc w ostatnich tygodniach.

  Prosimy o dalsze wsparcie materialne i finansowe. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

  Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [13-11-2020]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 listopada 2020 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 09 listopada 2020 roku zapewnić  w SP ZZOZ w Kozienicach 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W dniu 10 listopada 2020 roku złożyliśmy odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie terminu realizacji polecenia, według naszych szacunków realnym terminem realizacji w.w decyzji będzie dzień 20 listopada 2020 roku.
 
Natychmiast podjęliśmy szereg niezbędnych działań w celu: realizacji decyzji Wojewody Mazowieckiego pamiętając o zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom obecnie hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach. Mając na względzie nasze możliwości postanowiliśmy zrealizować decyzję etapami, zwiększając z każdym dniem ilość łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19.
 
Na dzień 10 listopada 2020 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym było hospitalizowanych 140 pacjentów, których należało albo wypisać do domu, albo przenieść do innego oddziału, czy też innego szpitala.
 
Podjęliśmy też działania w celu zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków do pracy dla personelu medycznego, w szczególności zorganizowanie i wyposażenie gabinetów zabiegowych, punktów pielęgniarskich, miejsc wypoczynku, także zmuszeni jesteśmy wykonać instalację tlenową i sprężonego powietrza w pomieszczeniach, w których będziemy leczyć pacjentów z COVID-19.
 
Uruchomienie łóżek dla pacjentów z COVID-19 wymaga zapewnienia odpowiedniej kadry medycznej, w związku z tym konieczne jest dokonanie przesunięć głównie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego z oddziałów szpitalnych do leczenia pacjentów z COVID-19. Zwróciliśmy się Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o oddelegowanie do pracyw Oddziale Zakaźnym dwóch lekarzy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
 
Ustaliliśmy, że z dniem 12 listopada 2020 roku wstrzymujemy do odwołania przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Urologicznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii chcemy od 18 listopada 2020 roku uruchomić 50 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w Oddziale Intensywnej Terapii już są leczeni pacjenci z COVID-19 wymagający prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz bieżącego monitorowania przy użyciu kardiomonitorów i pulsoksy metrów. Pozostałe łóżka zostaną uruchomione w terminie do 16 listopada 2020 roku na parterze w budynku, w którym mieści się Oddział Zakaźny.
 
W związku z tym, że chorzy z COVID-19 są leczeni w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 wśród personelu medycznego oraz pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach, jesteśmy zmuszeni nadal ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego. Do tych oddziałów będziemy przyjmować tylko pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe.
 
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności przyjmujemy pacjentki  do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Realizujemy także świadczenia zdrowotne  w Oddziale Neonatologii. Zapraszamy kobiety do porodu. Jeśli kobieta ciężarna chce urodzić u nas dziecko prosimy o kontakt z lekarzami Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
 
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
 
W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne.
 
Do dnia 13 listopada 2020 roku Zespół Poradni Specjalistycznych udzielił 20 265 porad, hospitalizowano w  oddziałach szpitalnych 10 400 chorych. Od 01 grudnia 2019 roku do lekarza i pielęgniarki POZ jest zapisanych 1018 pacjentów, do położnej POZ – 556.
 
W Pracowni Radiologii i USG w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 13 listopada 2020 roku wykonano 14 408 badań diagnostycznych.
 
Pragniemy również poinformować, iż od 19 listopada 2020 roku wznawiamy przyjęcia chorych do Poradni Onkologicznej.
 
Na chwilę obecną spośród pracowników SP ZZOZ w Kozienicach 72 osoby przebywają na zwolnieniach lekarskich. 6 osób jest objętych izolacją, 1 osoba kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
 
Niestety nie omijają nas także i inne problemy, w dniu dzisiejszym doszło do awarii wodociągu doprowadzającego wodę do SP ZZOZ w Kozienicach. Natychmiast podjęliśmy starania w celu usunięcia awarii. Tu chcemy podziękować Gospodarce Komunalnej, Straży Pożarnej, Kierownictwu Zakładu Instalacyjno-Budowlanego w Kozienicach za pomoc  w usuwaniu awarii.
 
Pragniemy serdecznie podziękować za tak duży odzew na „Apel do ludzi dobrej woli” opublikowany przez nas w dniu 04 listopada 2020 roku oraz za każdą już otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Pragniemy szczególnie podziękować Pani Justynie Wdowiak za podarowanie dla SP ZZOZ w Kozienicach dwóch lodówek, Panu M. Grzywacz za zakup kuchenki mikrofalowej, pulsoksymetrów, termometrów bezdotykowych wraz z bateriami, Panu dr Tomaszowi Sałkowi za postawienie kwiatów przy wejściach do naszej placówki, pojedynczym osobom oraz Enei Wytwarzanie, Fundacji „Zdrowe Dziecko”, firmom, Samorządom, fundacjom, przedsiębiorcom, instytucjom za wpłaty na konto SP ZZOZ w Kozienicach. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkich z nazwy, czy też z imienia i nazwiska, dlatego dziękujemy KAŻDEMU, kto w jakikolwiek sposób okazał nam wsparcie i pomoc w ostatnich tygodniach. Pełną listę darczyńców opublikujemy w najbliższym czasie.
 
Prosimy o dalsze wsparcie materialne i finansowe. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 • Apel do ludzi dobrej woli
W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 na terenie całego kraju, brakiem miejsc szpitalnych dla leczenia chorych na COVID 19, koniecznością leczenia chorych z naszego powiatu często w szpitalach w znacznej odległości od Kozienic, Dyrekcja SPZZOZ w Kozienicach podjęła starania o znaczne powiększenie Oddziału Zakaźnego oraz utworzenie Izolatorium dla lżej chorych. Mamy już praktycznie skompletowaną kadrę lekarską i pielęgniarską a Oddział chcielibyśmy otworzyć w ciągu najbliższych kilku dni.  W związku z tym apelujemy o pilną pomoc materialną oraz finansową do osób, firm, które mogą wesprzeć naszą placówkę w walce z koronawirusem. Potrzebujemy pilnie niezbędnych materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania nowotworzonych oddziałów.

Osoby lub firmy, które chcą pomóc SPZZOZ w Kozienicach proszone są o kontakt telefoniczny, w godzinach 8:00 – 15:00, na nr telefonu 48 67 97 200, lub e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

W chwili obecnej najbardziej potrzebujemy:
 1. Sprzętu domowego użytku: lodówek/chłodziarek – do przechowywania leków, kuchenek mikrofalowych dla chorych w oddziale i izolatorium, innego drobnego sprzętu AGD niezbędnego dla chorych w czasie kilkutygodniowego pobytu;
 2. Mebli oraz drobnego sprzętu do wyposażenia sal dla pacjentów oraz gabinetów lekarskich i pielęgniarskich: np. krzesła, stoliki dla chorych, lampki na biurko, biurka do punktu pielęgniarskiego, blaty do punktu pielęgniarskiego do przygotowywania leków, szafki na leki i wyroby medyczne, lustra łazienkowe do sal chorych;
 3. Wszelkich akcesoriów i armatury łazienkowej do sal chorych – każda sala wyposażona jest w łazienkę;
 4. Rolet okiennych do sal chorych;
 5. Drobnego sprzętu medycznego – pulsoksymetry, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, termometrów bezdotykowych;
 6. Sprzętu komputerowego – może być używany – komputery, drukarki, niszczarka do dokumentów, telefon bezprzewodowy, system przywoławczy dla chorych;
 7. Maty dezynfekcyjne;
 8. Wszelkie materiały budowlane.

Prosimy również o zgłaszanie się firm chętnych do podjęcia współpracy na zasadzie komercyjnej lub wolontariatu do pilnego drobnego remontu pomieszczeń na nowo uruchamiane oddziały.

Pilnie poszukujemy również personelu do pracy przy chorych na COVID 19 zarówno personelu niemedycznego do pomocy przy chorych karmienie, pielęgnacja, przewijanie itp. oraz personelu medycznego – opiekunowie medyczni, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze. Forma umowy oraz wymiar czasu pracy dowolna – oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Dla osób/firm zainteresowanych pomocą podajemy nr konta bankowego, na które można wpłacać środki finansowe.

Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać: darowizna

Aby wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać

Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko)
Cel szczegółowy 1%: Szpital w Kozienicach

Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

Dyrekcja 
SP ZZOZ w Kozienicach
 


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [05-11-2020]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności z dniem 03 listopada 2020 roku wznowiliśmy przyjęcia pacjentek do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Realizujemy także świadczenia zdrowotne w Oddziale Neonatologii.

Zapraszamy kobiety do porodu. Jeśli kobieta ciężarna chce urodzić u nas dziecko prosimy o kontakt z lekarzami Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z tym, że chorzy z COVID-19 są leczeni w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala, jesteśmy zmuszeni ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
 

Dyrekcja 
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [30-10-2020]
W dniu 30 października 2020 roku odbyła się telekonferencja z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Prezesa NFZ oraz z Dyrektorami Szpitali z terenu Mazowsza, w tym także z Dyrekcją SP ZZOZ w Kozienicach. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego SP ZZOZ w Kozienicach powinien w najbliższych dniach przygotować 237 łóżek szpitalnych do leczenia pacjentów z COVID-19, co w naszej sytuacji praktycznie oznaczałoby przekształcenie Szpitala Powiatowego w Szpital Jednoimienny. 
 
Natychmiast napisaliśmy do MUW Wydziału Zdrowia pismo, że nie jesteśmy w stanie przeznaczyć aż tylu łóżek w naszym szpitalu do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, bowiem obawiamy się problemów z zabezpieczeniem opieki pielęgniarskiej i lekarskiej pacjentom. Obecnie około 30% personelu medycznego przebywa na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie bądź izolacji, wielu pracowników jest w wieku emerytalnym albo pracuje już na emeryturze, posiada inne choroby towarzyszące, wielu pracowników podlega też ochronie ustawowej, którzy nie mogą pracować na zmiany czy w godzinach nocnych. Poza tym na terenie Powiatu Kozienickiego usytuowany jest zakład strategiczny, jakim jest ENEA WYTWARZANIE i musimy zabezpieczyć miejsca także dla pacjentów innych niż zakażeni koronawirusem. Pomimo wstrzymania przyjęć planowych na zabiegi operacyjne do naszego szpitala na chwilę obecną leczymy ok. 30 pacjentów z urazami i po wypadkach przywiezionych w stanach nagłych. Jesteśmy jedynym szpitalem w powiecie, w którym funkcjonuje Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neurologiczny z udarami, w okolicy nie ma żadnego szpitala, który zabezpieczałby świadczenia w tym zakresie. Dlatego też chcielibyśmy leczyć także pacjentów innych niż zakażonych koronawirusem.
 
W chwili przekształcenia Szpitala Powiatowego w Kozienicach będzie utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z zewnątrz w Zespole Poradni Specjalistycznych (w chwili obecnej około 130 pacjentów każdego dnia korzysta z porad w poradniach specjalistycznych), Pracowni Radiologii i USG oraz Laboratorium Centralnego.
 
Jednocześnie informujemy, że przekształcenie SP ZZOZ w Kozienicach w podmiot leczniczy przeznaczony do leczenia pacjentów z koronawirusem będzie wymagało dostosowania pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych. O podjętej decyzji w tej sprawie będziemy Państwa informować. 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja 
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • Ogłoszenie o pracę w SP ZZOZ w KOZIENICACH
 
SP ZZOZ w Kozienicach zatrudni pielęgniarki do pracy na Oddziałach:
 
- Oddział Zakaźny
 
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 
Wynagrodzenie 55 zł/h
 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (+48) 67-97-129
 
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [22-10-2020]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, pragniemy poinformować o sytuacji w jakiej się obecnie znaleźliśmy. Niestety, tym razem będą to smutne informacje. Informacje podawane w mediach dotyczące wzrostu zakażeń COVID-19 dotyczą także i SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Od 15 października 2020 roku nie udzielamy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym z powodu zakażeń koronawirusem wśród, głównie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Borykamy się już od dłuższego czasu z problemami kadrowymi w Oddziale Zakaźnym i nie tylko. Zwracaliśmy się z prośbą o pomoc do personelu medycznego nie tylko naszego SP ZZOZ, ale także do wszystkich medyków, którzy byliby zainteresowani pracą w naszym Szpitalu. Taką pomoc otrzymaliśmy, za co serdecznie dziękujemy pielęgniarkom z naszego podmiotu leczniczego oraz lekarzom z Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, którzy na ochotnika zaoferowali swoją pomoc. Niestety, to ciągle za mało.
 
Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony osobistej, przeprowadzania badań wymazowych w kierunku zakażenia COVID-19 oraz szeregu innych zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem wykryto zakażenie COVID-19 wśród personelu medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Neurologii, w związku z tym jesteśmy zmuszeni ograniczyć udzielanie świadczeń medycznych w tych oddziałach, a w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym wstrzymać przyjęcia. W Oddziale Intensywnej Terapii przebywa 5 pacjentów podłączonych do respiratora, co oznacza, że nie ma wolnego stanowiska intensywnej terapii dla innych chorych. Z powodu licznych zakażeń wśród personelu lekarskiego i pielęgniarskiego SP ZZOZ w Kozienicach pojawiły się także problemy z obstawieniem dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
 
Na chwilę obecną spośród pracowników SP ZZOZ w Kozienicach 110 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich. 29 osób jest objętych izolacją, w tym 6 lekarzy oraz 12 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny, 1 sekretarka medyczna, 7 osób zatrudnionych w administracji oraz 8 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.
 
Zrobimy wszystko z naszej strony, aby jak najszybciej wznowić przyjęcia zarówno do Oddziału Zakaźnego, jak i Ginekologiczno – Położniczego. O wznowieniu przyjęć będziemy informować na bieżąco.
 
Codziennie jesteśmy stawiani w bardzo trudnej sytuacji, której niestety nie można przewidzieć, wirus nie zostawia kartki z nformacją, kto z nas i który pacjent jest zarażony. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób poradzić sobie z nawarstwiającymi się problemami. Mając na uwadze: utrzymanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom we wszystkich zakresach oraz dobro pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19, ale też i tych którzy potrzebują pomocy medycznej z powodu nagłych zachorowań podjęliśmy szereg szybkich decyzji, które być może sprawią, że nadal będziemy funkcjonować na rynku świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim pomagać ludziom potrzebującym porady, opieki medycznej.
 
W związku z powstałymi brakami kadrowymi w oddziałach szpitalnych podjęliśmy decyzję o powołaniu z dniem 21 października 2020 roku medycznego składu zabiegowego, który będzie tworzył personel medyczny Oddziałów: Chirurgicznego, Urologicznego, Urazowo-rtopedycznego oraz Otolaryngologicznego. Powołanie medycznego składu zabiegowego pozwoli nam na zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej dzięki połączeniu personelu oddziałów. Miejscem pracy dla powołanego medycznego składu zabiegowego jest V piętro, gdzie obecnie zlokalizowane są oddziały: Urologiczny i Urazowo-Ortopedyczny.
 
Kolejną decyzją, jaką podjęliśmy jest utworzenie 2 stanowisk intensywnej terapii dla chorych nie tylko z COVID-19. W ten sposób zostaną zabezpieczeni chorzy, u których będzie konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora z powodu np. nagłego zachorowania, albo przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.
 
Następnie Zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach z dniem 20 października 2020 roku został powołany „Zespół zarządzania kryzysowego”, którego zadaniem będzie wspieranie Dyrekcji w zarządzaniu SP ZZOZ oraz monitorowanie na bieżąco sytuacji epidemiologicznej, a także szybkie reagowanie na pojawiające się problemy.
 
Mając na uwadze duży wzrost zakażeń SARS CoV-2 i zachorowań na COVID-19 na terenie Polski oraz zmniejszającą się ilość wolnych łóżek dedykowanych chorym na COVID-19 podjęliśmy decyzję, że z dniem 22 października 2020 roku częściowo wznowimy działalność Oddziału Zakaźnego. Dzięki temu, że personel medyczny z innych oddziałów szpitalnych zadeklarował chęć pracy w Oddziale Zakaźnym do czasu powrotu lekarzy i pielęgniarek Oddziału Zakaźnego do pracy będziemy mieli możliwość przyjąć od 5 do 10 chorych. Mamy nadzieję, że niebawem uda się nam wznowić w pełni udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego, to znaczy mamy obowiązek zapewnić 24 łóżka dla chorych z COVID-19, w tym 2 stanowiska do wentylacji mechanicznej.
 
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ i dużej absencji personelu medycznego cały czas dążymy do tego, aby prowadzić działalność leczniczą we wszystkich zakresach medycznych.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
 
Laboratorium Analityczne Centralne oraz Pracownia Radiologii i USG funkcjonują w pełnym zakresie.
 
Niestety wszystkie nasze działania w celu utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom we wszystkich zakresach pociągają za sobą bardzo duże koszty. Stan epidemii, to bardzo trudny okres dla wszystkich podmiotów leczniczych. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii rynek medyczny wygenerował bardzo wysokie koszty, niewspółmierne do możliwości finansowych podmiotów leczniczych. Można szczerze przyznać, iż w stosunku do ubiegłych lat ceny asortymentu medycznego, szczególnie sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych oraz środków ochrony biologicznej będących zabezpieczeniem przed COVID-19 wzrosły o około 4, 5 krotnie. Stan epidemii i wzrost zakażeń koronawirusem oznacza dla szpitali konieczność zwiększania bazy sprzętowej i materiałowej, a tym samym dostosowania pomieszczeń w taki sposób, aby zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne i epidemiologiczne dla pacjentów oraz personelu. Także pozyskanie do pracy kadry medycznej generuje wysokie koszty. Powszechnie wiadomo, że jest za mało wyspecjalizowanej kadry medycznej. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom SP ZZOZ w Kozienicach jak i pacjentom należy przeprowadzić pewne prace budowlane, zakupić materiały do przeprowadzanych prac remontowo budowlanych, zakupić sprzęt i aparaturę medyczną. Na wszystkie nasze działania potrzebne są środki finansowe, ale także ucieszy nas zadeklarowanie pomocy przy pracach budowlanych. Dlatego pozwalamy sobie prosić o wsparcie dla SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Pragniemy serdecznie podziękować za już otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Pragniemy podziękować przede wszystkim Enei Wytwarzanie, Fundacji „Zdrowe Dziecko”, Samorządom, fundacjom, przedsiębiorcom, instytucjom. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.
 
Osoby lub firmy, które chcą pomóc SPZZOZ w Kozienicach proszone są o kontakt telefoniczny, w godzinach 800 – 1500, na nr telefonu 48 67 97 200, lub e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl, po godz. 1500nr tel. 48 67 97 100
 
Dla osób/firm zainteresowanych podajemy nr konta bankowego, na które można wpłacać środki finansowe.
Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:56 1560 0013 2336 7257 5000 0001w tytule wpisać: darowizna
 
Aby wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko)
Cel szczegółowy 1%: Szpital w Kozienicach


Dyrekcja 
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [16-10-2020]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Ginekologiczno – Położniczym, Neonatologii, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Otolaryngologii, SOR.

Informujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u lekarzy Oddziału Zakaźnego w godzinach wieczorowych w środę 14 października 2020 roku i porannych w czwartek 15 października 2020 roku część pacjentów z Oddziału Zakaźnego zostało przewiezionych do szpitala w Przysusze. 4 pacjentów w stanie ciężkim, wymagających wentylacji mechanicznej jest hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZZOZ w Kozienicach. Pozostałych chorych, których stan zdrowia na to pozwalał, wypisano do domu i ich dalsze leczenie prowadzone będzie w warunkach izolacji domowej.

Mając na uwadze duży wzrost zakażeń SARS CoV-2 i zachorowań na COVID-19 będziemy się starali wznowić najszybciej działalność Oddziału Zakaźnego, ale to głównie zależy od zorganizowania zespołu lekarzy i pielęgniarek, którzy zechcą podjąć pracę w Oddziale Zakaźnym. Podjęliśmy już rozmowy z personelem medycznym: lekarzami i pielęgniarkami i jest nadzieja że niebawem wznowimy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym.

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z lekarzy Oddziału Chirurgii Ogólnej wstrzymaliśmy przyjęcia do tego oddziału. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Pacjenci przebywający w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz pracownicy tego oddziału zostali przebadani w kierunku zakażenia COVID-19. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci (obecnie 7 osób), przybywający w oddziale są zaopiekowani oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Oczekujemy na wyniki badań. O wznowieniu przyjęć będziemy Państwa informować na bieżąco. Jeśli wyniki badań okażą się ujemne, po wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach natychmiastowo wznowimy przyjęcia do oddziału.

W związku z tym, że chorzy z COVID-19 są leczeni w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala, jesteśmy zmuszeni ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego.

Pacjentów, którzy mają wyznaczony termin zabiegu prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem z oddziału, w którym miał być wykonany zabieg. Zapraszamy kobiety do porodu, jeśli kobieta ciężarna chce urodzić u nas dziecko prosimy o kontakt z lekarzami Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia o wydaniu pacjentowi skierowania na bezpłatne badanie wymazowe (PCR) decyduje lekarz POZ po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, u którego występują objawy infekcji.

W Laboratorium Analitycznym Centralnym istnieje możliwość wykonania komercyjnego (za odpłatnością): badania wymazowego PCR w kierunku zakażenia COVID-19 oraz badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem (SARS-CoV-2). Badanie jest testem pomocniczym w określeniu reakcji imunologicznej na SARS-CoV-2. Zapraszamy indywidualne osoby oraz zakłady pracy do zamawiania powyższych testów. 

Ponadto informujemy, że ciągle borykamy się z poważnymi trudnościami kadrowymi. Na chwilę obecną 14 osób jest objętych izolacją, w tym 5 lekarzy oraz 15 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.

Pragniemy również poinformować, iż w najbliższym czasie w SP ZZOZ w Kozienicach wznowimy przyjęcia do Poradni Onkologicznej oraz Oddziału Urologicznego.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Dyrekcja 
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [13-10-2020]

Sprostowanie do informacji podanej w dniu 09 października 2020 roku.

Informujemy, że skierowanie na bezpłatne badanie wymazowe (PCR) pacjent ma możliwość uzyskania od lekarza POZ tylko w przypadku wystąpienia u niego objawów infekcji. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, to lekarz POZ decyduje o skierowaniu pacjenta na badanie wymazowe w kierunku Covid-19. 

Dyrekcja 
SP ZZOZ w Kozienicach

 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [09-10-2020]
Informujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u pacjenta Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i koniecznością pobrania wymazów od personelu medycznego i pacjentów oddziału, wstrzymujemy przyjęcia pacjentów do dnia 13 października 2020 roku.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego dotyczącego dedykowania 24 łóżek, w tym dwóch łóżek intensywnej terapii, do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19, wstrzymujemy przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Urologicznego.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 wśród personelu medycznego oraz pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach prosimy, aby pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia w trybie planowym do oddziałów szpitalnych w SP ZZOZ w Kozienicach przychodzili z wynikiem badania PCR w kierunku zakażenia COVID-19. 
 
Przypominamy, że skierowanie na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) pacjent ma możliwość uzyskać od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Po wystawieniu zlecenia w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.

W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl. Pragniemy również poinformować, iż w najbliższym czasie w SP ZZOZ w Kozienicach wznowimy przyjęcia do Poradni Onkologicznej oraz Oddziału Urologicznego.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK ORAZ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH O PODJĘCIE PRACY W ODDZIALE ZAKAŹNYM, A TAKŻE W INNYCH ODDZIAŁACH NASZEGO SZPITALA. OFERUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [29-09-2020]

  Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osobom z objawami infekcji powinno zostać udzielone świadczenie zdrowotne przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), który po przeprowadzonym wywiadzie w trakcie teleporady lub badaniu fizykalnym pacjenta ma możliwość skierowania go na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl. Po wystawieniu zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.

  W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

  Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.

  Jednocześnie informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach będzie realizował zlecenia od lekarzy POZ zarejestrowane wyłącznie w w/w aplikacji.


  Dyrekcja i Pracownicy
  SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [23-09-2020]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, z wielką przyjemnością informujemy, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych, z dniem 22 września 2020 roku wznowiliśmy działalność Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych świeżo wyremontowanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe warunki zarówno dla kobiet rodzących jak dla nowonarodzonych dzieci. Dla rodzących mamy do zaoferowania salę cięć cesarskich, trzy wygodne jednoosobowe sale porodowe wyposażone w wygodne łóżka, specjalne materace, piłki.. Dla kobiet po porodzie dysponujemy pokojami, które zostały także wyremontowane, dodatkowo w dwóch salach zamontowano natrysk.

 

W strukturach SP ZZOZ funkcjonuje Oddział Neonatologiczny, który jest wyposażony w nowoczesną aparaturą medyczną z możliwością szerokiego zakresu badań diagnostycznych, co stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowonarodzonego dziecka od chwili urodzenia do wypisu, łącznie z opieką ambulatoryjną. Pracujący w SPZZOZ w Kozienicach lekarze neonatolodzy i pediatrzy zapewniają całodobową opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w tym codzienne badanie lekarskie bez względu na dzień tygodnia oraz dni świąteczne. Przy każdym porodzie obecna jest pielęgniarka lub położna neonatologiczna i jeżeli zajdzie taka potrzeba są przygotowane do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno wcześniakowi jak i noworodkowi donoszonemu. Każde dziecko po urodzeniu poddane jest badaniu lekarskiemu oraz ocenie jego stanu zdrowia w/g Skali Apgar. Posiadamy stanowisko intensywnego nadzoru i terapii w pobliżu sali porodowej i cięć cesarskich, gdzie każdemu noworodkowi udziela się wszechstronnej pomocy, polegającej przede wszystkim na wnikliwym monitorowaniu czynności życiowych przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

 

Każdy noworodek przebywa z matką w jednej sali (system rooming-in) pod opieką tego samego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. W pierwszej dobie po urodzeniu zostaje zaszczepiony przeciwko gruźlicy i WZW typu B. Wszystkie noworodki mają wykonane badanie słuchu, oraz przesiewowe badanie krwi w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy i mukowiscydozy. Mamy możliwość leczenia żółtaczek nowoczesnymi, diodowymi lampami do fototerapii. Posiadamy bilirubinometr przezskórny, który umożliwia oznaczenie poziomu bilirubiny przez skórę bez konieczności pobierania krwi i kłucia dziecka. Laboratorium Analityczne Centralne SP ZZOZ w Kozienicach, oraz Pracownie Radiologii i USG zapewniają całodobowe wykonanie badań diagnostycznych.

 

Prowadzimy promocję karmienia naturalnego pokarmem matki. Noworodek zaraz po urodzeniu, dostawiony jest do piersi matki, jednak nie później niż dwie godziny po porodzie. Matki otrzymują przed wypisem z oddziału materiały promocyjne na temat pielęgnacji noworodka, karmienia, oraz profilaktyki alergii, dostarczane przez Firmy Dzidziuś", Piękne Narodziny", „Skarb malucha". Więcej informacji na temat pobytu w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Neonatologicznym można znaleźć na stronie internetowej: www.szpitalkozienice.pl

 

UWAGA:
Jednocześnie informujemy, że 25 września 2020 roku jest w SP ZZOZ w Kozienicach dniem wolnym od pracy na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach nr 20 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy (25 września 2020 roku jest dniem wolnym za dzień 15 sierpnia 2020 roku)

 

 

 

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [17-09-2020]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SPZZOZ w Kozienicach, informujemy, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych w obszarze Bloku Operacyjnego oraz przeprowadzonej kontroli przez PSSE w Kozienicach, która stwierdziła, że „Stan techniczny wszystkich pomieszczeń spełnia warunki higieniczno – sanitarne”, od 16 września 2020 roku wznowiliśmy działalność Bloku Operacyjnego.

 

Nadmieniamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osobom z objawami infekcji powinno zostać udzielone świadczenie zdrowotne przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), który po przeprowadzonym wywiadzie w trakcie teleporady lub badaniu fizykalnym pacjenta ma możliwość skierowania go na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl. Po wystawieniu zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu. W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170.

 

Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.

 

Jednocześnie informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach będzie realizował zlecenia od lekarzy POZ zarejestrowane wyłącznie w w/w aplikacji.

 

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [20-08-2020]
  Jak już wcześniej informowaliśmy od dnia 20 lipca 2020 roku przeprowadzamy remont instalacji wodno – kanalizacyjnej Bloku Operacyjnego oraz Traktu Porodowego w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach” oraz wykonujemy dodatkowo niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.
  Niestety, mimo starań nie uda nam się zakończyć prac budowlanych, remontowo – modernizacyjnych na dzień 20 sierpnia 2020 roku, z powodu tragicznego stanu urządzeń i instalacji oraz zaniedbań wynikających z braku przeprowadzenia generalnego remontu, w tym wymiany urządzeń instalacyjnych przez ostatnie 40 lat.
  Przed rozpoczęciem prac remontowo – modernizacyjnych spodziewaliśmy się wielu trudności, ale nawarstwienie się dodatkowych awarii wynikających z przeprowadzanych prac przerosło nasze oczekiwania. Nadmieniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby dochować terminu zakończenia prac, niestety powstałe awarie, których nie mogliśmy przewidzieć wcześniej, spowodowały konieczność przedłużenia prac modernizacyjno - remontowych. Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że wartość dodatkowych prac przekroczyła kwotę 200 000,00 zł.
  Podczas prac modernizacyjnych polegających m. in. na kuciu i wierceniu ścian uszkodzeniu uległy podłogi i poodpadały płytki ścienne. Skutkiem tego jest konieczność całkowitej wymiany podłóg i położeniu nowych płytek, wymiany niektórych urządzeń elektrycznych, np.: gniazda, przełączniki oraz przeprowadzenia kosmetyki remontowanych pomieszczeń, np. malowania. Poza tym konieczne jest przeprowadzenie modernizacji, a wręcz wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej w salach operacyjnych na Bloku Operacyjnym oraz sali cięć cesarskich na Trakcie Porodowym. Ponadto w ramach przeprowadzanych prac konieczne jest wykonanie dla rodzących w Oddziale Położniczym w dwóch salach natrysków oraz WC.
  Nawarstwienie się wykonania dodatkowych prac spowodowało, że na dzień dzisiejszy stan sanitarny remontowanych pomieszczeń nie pozwala na rozpoczęcie DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ.
  Wystąpiliśmy do szpitali zabezpieczających nam udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach zabiegowych o przedłużenie okresu przyjmowania pacjentów z naszego rejonu do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Poniżej przypominamy wykaz podmiotów leczniczych, które zabezpieczają dla pacjentów z naszego terenu świadczenia medyczne:
  1.    Chirurgia Ogólna:
  a)    SP ZZOZ w Pionkach,   
  b)    SP ZOZ w Lipsku,       
  c)    PCM w Grójcu.       
  2.    Ginekologia i Położnictwo z Neonatologią:
  a)    SP ZOZ w Lipsku,       
  b)    PCM w Grójcu,       
  c)    SP ZOZ w Puławach.   
  3.    Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu:
  a)    MCR „Stocker” Konstancin-Jeziorna,
  b)    SPSK w Otwocku.
  4.    Urologia: SP ZOZ w Puławach.
  Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 07 sierpnia 2020 roku.
  Laboratorium Analityczne Centralne oraz Pracownia Radiologii i USG funkcjonują w pełnym zakresie
  Przypominamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.
  Staramy się, aby każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzymał należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

  Dyrekcja i Pracownicy
  SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [07-08-2020]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że od dnia 20 lipca 2020 roku rozpoczął się remont instalacji wodno – kanalizacyjnej Bloku Operacyjnego oraz Traktu Porodowego w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dodatkowo wykonywane są niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach, na które środki finansowe zostały zgromadzone dzięki staraniom naszego Kierownictwa. Zgodnie z naszymi przewidywaniami prace remontowo – modernizacyjne nie należą do najłatwiejszych z powodu przestarzałej infrastruktury oraz zaniedbań wynikających z braku przeprowadzenia generalnego remontu w ubiegłych latach. To oczywiście pociąga za sobą kolejne koszty.

 

Planujemy z dniem 10 sierpnia 2020 roku wznowić przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologii i Oddziału Pediatrii.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 03 sierpnia 2020 roku została uruchomiona Pracownia Radiologii i USG dla pacjentów ambulatoryjnych. Natomiast w dniu dzisiejszym (07 sierpnia 2020 roku) został naprawiony i dopuszczony do użytkowania Tomograf Komputerowy, co oznacza, ze wykonujemy już badania TK.

 

Tu na marginesie chcielibyśmy zaznaczyć, że koszt naprawy Tomografu Komputerowego wyniósł około 150 tys. zł. brutto. Koszty napraw i konserwacji oraz przeglądów okresowych sprzętu medycznego i aparatury medycznej to spore wyzwanie dla nas, ponieważ nadal borykamy się z trudnościami finansowymi. Jednakże pomimo trudności finansowych przeprowadzamy przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej zgodnie
z przepisami prawa, to znaczy: sprzęt i aparatura medyczna podlegają przeglądom określonym przez ich producenta, który wskazuje zarówno częstotliwość wymaganych przeglądów, jak i podmioty uprawnione do ich wykonywania (art. 90 ustawy o wyrobach medycznych; z 20.05.2010 r. tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.). Także urządzenia ciśnieniowe (sterylizatory, autoklawy) podlegają przeglądom jednostek dozoru technicznego, z częstotliwością wskazaną w rozporządzeniu MGPiPS w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Za pierwsze półrocze tego roku koszty konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej wyniosły 236 129, 91 zł, za rok 2019 356 209,65 zł, jak widać koszty konserwacji i napraw ciągle wzrastają.

 

Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 17 lipca 2020 roku.

 

Przypominamy, że pomimo utrudnień, w dostępności w całym kraju do świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spowodowanych rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19, Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Poradnie Specjalistyczne przy SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują i udzielają porad, nie tylko telefonicznie. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych na terenie Powiatu Kozienickiego jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych, którzy są chorzy na COVID-19. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej, nie tylko telefonicznie, z powodu szeregu chorób przewlekłych. Szereg pacjentów, którzy nie mogli otrzymać porady w swoich POZ zwracają się o pomoc do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach, gdzie są przyjmowani, są to tak zwane wizyty jednorazowe, finansowane w ramach NFZ.

 

Jeszcze raz zapraszamy mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej w SP ZZOZ w Kozienicach. Informujemy, że na dzień wydania tego komunikatu do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach jest zapisanych 905 pacjentów, do pielęgniarki 905 oraz do położnej 488.

 

Laboratorium Analityczne Centralne funkcjonuje w pełnym zakresie.

 

Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, że sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach powoli stabilizuje się. Obecnie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa 78 pracowników, w tym medycznych 52, niemedycznych 26. Nikt z pracowników nie jest na obecną chwilę hospitalizowany z powodu zakażenia COVID-19. 2 osoby są objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

Przypominamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.

 

Staramy się, aby każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzymał należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [03-08-2020]

Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 17 lipca 2020 roku informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.

 

Informujemy, że w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem COVID-19 wśród personelu medycznego Oddziału Neurologii, od dnia 29 lipca 2020 roku wstrzymaliśmy przyjęcia pacjentów do oddziału.

 

Ponadto, ze względu na kwarantannę i zwolnienia lekarskie personelu medycznego Oddziału Pediatrii od dnia 30 lipca 2020 roku wstrzymaliśmy przyjęcia pacjentów do oddziału.

 

Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziałów.

 

Z dniem 03 sierpnia 2020 roku została uruchomiona Pracownia Radiologii i USG dla pacjentów ambulatoryjnych. Jednocześnie informujemy, że w związku z awarią Tomografu Komputerowego chwilowo nie wykonujemy badań tomograficznych. Tomograf Komputerowy jest w naprawie.

 

Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.

 

Laboratorium Analityczne Centralne funkcjonuje w pełnym zakresie.

 

Na obecną chwilę, z powodu zakażenia COVID-19, żaden z pracowników nie jest hospitalizowany. Natomiast: 2 osoby są objęte izolacją, 6 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.

 

Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [17-07-2020]

  Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: neurologii chorób wewnętrznych, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.

  Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.

  Informujemy, że od dnia 20 lipca 2020 roku do 20 sierpnia 2020 roku zostanie zamknięty Blok Operacyjny oraz Trakt Porodowy w SP ZZOZ w Kozienicach z powodu przeprowadzanego remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dzięki podjętym staraniom o zapewnienie głównie środków finansowych oraz zaangażowaniu naszego Kierownictwa dodatkowo zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.

  Podjęliśmy szereg działań, aby nasi pacjenci nie pozostali bez opieki medycznej na okres przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych. Stan ogłoszonej w naszym kraju epidemii wcale nam tego nie ułatwił. Wiele podmiotów leczniczych pracuje ze znacznymi ograniczeniami, były takie, które nie wyraziły zgody na zabezpieczenie opieki medycznej dla pacjentów z naszego terenu.

  W związku z tym podjęliśmy decyzję, iż dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów zgłaszających się z nagłym zachorowaniem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz potrzeb pozostałych Oddziałów Szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach utrzymane zostaną dyżury lekarskie specjalności zabiegowych w zakresie urologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii oraz ginekologii i położnictwa. Lekarze dyżurujący w zakresie wymienionych powyżej specjalności będą ściśle współpracować z lekarzem dyżurnym SOR w zakresie udzielania świadczeń ambulatoryjnych w SOR oraz przy przeniesieniu pacjenta z SOR do właściwego oddziału zabiegowego w innym szpitalu, jeśli będą na to wskazywały wyniki przeprowadzonej konsultacji i/lub wykonane badania diagnostyczne.

  Po wielu perturbacjach udało się nam pozyskać informację, jakie podmioty lecznicze będą zabezpieczać dla pacjentów z naszego terenu świadczenia medyczne. Wykaz podmiotów leczniczych podajemy poniżej:

  1.            Chirurgia Ogólna:

  a)            SP ZZOZ w Pionkach,     

  b)           SP ZOZ w Lipsku,                             

  c)            PCM w Grójcu.                

   

  2.            Ginekologia i Położnictwo z Neonatologią:

  a)            SP ZOZ w Lipsku,                             

  b)           PCM w Grójcu,                

  c)            SP ZOZ w Puławach.      

   

  3.            Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu:

  a)            MCR „Stocker” Konstancin-Jeziorna,

  b)           SPSK w Otwocku.

   

  4.            Urologia: SP ZOZ w Puławach.  Jednocześnie chcielibyśmy poinformować wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, że sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach powoli stabilizuje się. Obecnie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa 79 pracowników, w tym medycznych 59. Nikt z pracowników nie jest na obecną chwilę hospitalizowany z powodu zakażenia COVID-19.
  3 osoby są objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

  Pracownia Radiologii i USG oraz Laboratorium Analityczne Centralne pracują na zasadach opisanych w komunikacie z dnia 03 lipca 2020 roku oraz 07 lipca 2020 roku.

  Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.

  Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 • INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SPZZOZ w KOZIENICACH [07-07-2020]

Przypominamy, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzyliśmy naszą działalność o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.


Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.


Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.


Gwarantujemy szereg udogodnień dla naszych pacjentów. W naszym Szpitalu będziecie mogli Państwo wykonać: badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopię, gastroskopię, na które lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystawił skierowanie oraz skorzystać z porady lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.


Ponadto dla wszystkich pacjentów zapisanych do POZ w SP ZZOZ w Kozienicach badania laboratoryjne, wykonywane w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ w Kozienicach, nie ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą wykonywane z 15% rabatem.

 

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
26 - 900 Kozienice,
ul. Al. W. Sikorskiego 10
nr telefonu do POZ:  do rejestracji 48 67 97 180 oraz do lekarza 48 67 95 932
www.szpitalkozienice.pl


Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że pomimo trwania pandemii COVID-19 udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych na terenie Powiatu Kozienickiego jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Szereg pacjentów, którzy nie mogli otrzymać porady w swoich POZ zwracają się o pomoc do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach, gdzie są przyjmowani, są to tak zwane wizyty jednorazowe, finansowane w ramach NFZ.

Informujemy, że na dzień wydania tego komunikatu do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach jest zapisanych 877 pacjentów, do pielęgniarki 877 oraz do położnej 471.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że pomimo trwania pandemii COVID-19 ze świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZZOZ w Kozienicach w I półroczu 2020 roku skorzystało 11 952 pacjentów, w roku 2019 – 34 676 pacjentów. Świadczy to o tym, że pomimo utrudnień w dostępności w całym kraju do świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, spowodowanych rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19 poradnie specjalistyczne przy SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują i udzielają porad.

Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [06-07-2020]

Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach podanej w dniu 3 lipca 2020 roku, wyjaśniamy zasady pobierania materiału do badań molekularnych – wymazowych COVID-19 (PCR) pacjentów w SP ZZOZ Kozienice:

 

 1. Pacjenci kierowani z POZ/ZRM w celu wykonania badań wykluczających COVID-19, bez gorączki, nie zgłaszający objawów infekcji, bez ewidentnego w wywiadzie kontaktu z osobami zakażonymi COVID-19, bez wywiadu odbytej podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach w regionie z wysoką transmisją SARS-CoV-2, ewentualnie mający skierowanie do szpitala na operacje lub kierowani do szpitali ze wskazań pilnych, np. onkologicznych, lub mających skierowanie do DPS, ZPO, ZOL mają mieć wykonywane badanie wymazowe w ramach „pre-triage” w namiocie obok SOR w godzinach: 10:00 – 11:00 po uzgodnieniu terminu z Pielęgniarką Oddziałową/Pielęgniarką Koordynującą SOR.
 2. W punkcie pobrań Laboratorium Analitycznego Centralnego SP ZZOZ Kozienice badania wymazowe w kierunku COVID-19 wykonywane są w godzinach: 10:00 – 12:00, dla:
  • pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19 zwolnionych z kwarantanny,
  • personelu SP ZZOZ w Kozienicach wg zaleceń Zespołu Kontroli Zakażeń  Szpitalnych działającego w SP ZZOZ Kozienice,
  • pacjentów przed wyjazdem do Sanatorium posiadających skierowanie, ewentualnie osób, które przerwały leczenie uzdrowiskowe przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu i opiekunów dzieci w przypadku leczenia sanatoryjnego dzieci,
  • badania komercyjne.
 3. W Izbie Przyjęć Oddziału Zakaźnego – pacjenci z objawami infekcji, gorączkujący, po uzasadnionym kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19, zgłaszający się ze skierowaniem z POZ, kierowani przez ZRM i/lub SOR.
 

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [03-07-2020]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: urologii, traumatologii i ortopedii, chirurgii ogólnej, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.

 

Od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku wznowiliśmy przyjęcia do Oddziałów: Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Neurologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednakże z powodu dużej absencji pracowników medycznych (izolacje, kwarantanna, zwolnienia lekarskie) oddziały te funkcjonują w ograniczonym zakresie. Obecnie mamy obsadę pracowników na połowę limitów łóżkowych.

 

Od 3 lipca 2020 roku wstrzymujemy przyjęcia do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do czasu powrotu z kwarantanny pracowników. Po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziału.

 

Z powodu wykrycia na początku czerwca 2020 roku zakażenia COVID-19 wśród personelu medycznego Pracownia Radiologii i USG obecnie pracuje tylko na potrzeby oddziałów szpitalnych, nie wykonujemy jeszcze badań ambulatoryjnych dla wszystkich chętnych pacjentów. 2/3 pracowników Pracowni Radiologii i USG nie może udzielać świadczeń zdrowotnych z powodu absencji (izolacja, kwarantanna, zwolnienia lekarskie).

 

Ponadto informujemy, że zmieniono godziny pobierania materiału do badań molekularnych – wymazowych COVID-19 (PCR) pacjentów, obecnie takie badanie będzie można wykonać w dni robocze i wolne od pracy w godzinach od 10.00 do 13.00. Przypominamy, że przed zgłoszeniem na wymaz pacjenci powinni zadzwonić do Oddziału Zakaźnego na numer (+48) 67 97 273 aby ustalić wskazania do pobrania wymazu oraz termin pobrania. Jeśli lekarz zadecyduje o pobraniu należy się zgłosić do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego w wyznaczonym terminie i zadzwonić ponownie na powyższy numer. Pracownik medyczny pobierający materiał do badania wymazowego potrzebuje około 15 minut na przygotowanie odpowiednich warunków do pobrania wymazu, musi przygotować pomieszczenie oraz poprawnie założyć środki ochrony osobistej. Pacjenci powinni przygotować dokument tożsamości. Jeśli pacjent ma skierowanie z sanatorium, lub od lekarza (w tym pobrania przed planowym zabiegiem) proszony jest przygotować ksero skierowania, które zostanie dołączone do dokumentacji. Personel szpitala prosi również o informację, kto kieruje na badanie, czy to jest sanepid, czy może np. pacjent jest na kwarantannie.

 

Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.

 

Informujemy ponadto, że wznowiliśmy działalność Poradni Chorób Zakaźnych. Po telefonicznym zarejestrowaniu się w dni robocze w godzinach 10.00 – 11.00 (telefon 486 797 295) lekarz oddzwoni w godzinach 11.00 – 13.00 i udzieli stosownej porady. SP ZZOZ w Kozienicach zastrzega, że jeśli, ze względów organizacyjnych i dynamicznej sytuacji w Oddziale Chorób Zakaźnych, lekarz nie oddzwoni w dniu zgłoszenia wizyty, SP ZZOZ w Kozienicach prosi o telefon następnego dnia w godzinach 11.00 - 13.00.

 

W związku z nadal odnotowywanymi w Polsce licznymi przypadkami zakażenia Covid-19 SP ZZOZ w Kozienicach zmuszony jest utrzymać wprowadzone ograniczenia w odwiedzinach rodzin pacjentów hospitalizowanych w poszczególnych oddziałach.

 

Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem pandemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.

 

Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc,oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Nowe godziny pobierania wymazów [18-06-2020]
Dyrekcja SPZZOZ Kozienice zdecydowała, ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, że podbieranie wymazów będzie się odbywało w dni robocze i wolne od pracy od 10 do 13. Prosimy o zastosowanie się do powyższych ograniczeń czasowych.

Przed zgłoszeniem na wymaz prosimy zadzwonić do Oddziału Zakaźnego na numer 887 181 170 by ustalić wskazania do pobrania wymazu i ustalić termin pobrania. Jeśli lekarz zadecyduje o pobraniu należy się zgłosić do Izby przyjęć w wyznaczonym terminie i zadzwonić ponownie na powyższy numer by powiadomić personel o konieczności przygotowania się do badania.

Konieczne jest oczekiwanie około 15min aby przygotować pomieszczenia oraz poprawnie założyć środki ochrony osobistej. Prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości.

Jeśli mają Państwo skierowanie z sanatorium, lub od lekarza (w tym pobrania przed planowym zabiegiem) prosimy przygotować ksero skierowania, które zostanie dołączone do dokumentacji. Prosimy również o informację, jeśli na badanie kieruje sanepid lub jesteście Państwo na kwarantannie.


NOWE GODZINY POBIERANIA WYMAZÓW

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK         10.00 – 13.00

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA     10.00 – 13.00
 
 
 • Informacja o wznowieniu działalności poradni [18-06-2020]
Informujemy, że poradnia chorób zakaźnych wznawia działalność na zasadzie teleporad. Prosimy o dzwonienie w godzinach 10.00-11.00 w celu rejestracji na numer +48 67 97 200 w dni robocze. Lekarz poradni oddzwania w godzinach 11.00-13.00. Zastrzegamy jednak, że ze względów organizacyjnych i dynamicznej sytuacji na oddziale lekarz poradni może być potrzebny na Oddziale chorób zakaźnych. W takiej sytuacji prosimy dzwonić następnego dnia w godzinach 11.00-13.00.
 
 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [04-06-2020]

Informujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 wśród personelu medycznego Pracowni Radiologii i USG, a tym samym braku możliwości wykonywania diagnostyki obrazowej (RTG, Tomografii Komputerowej, Mammografii), zostały wstrzymane przyjęcia pacjentów wymagających powyższych badań do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej sytuacji nie wykonujemy badań ambulatoryjnych w tym zakresie.

 

Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wznowimy przyjęcia.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [02-06-2020]

W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi od pacjentek w sprawie zamknięcia Traktu Porodowego oraz Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach, pragniemy poinformować, że po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ograniczenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, rozpoczęcie prac remontowo – modernizacyjnych jest planowane w terminie od 20 lipca 2020 roku na okres jednego miesiąca.

 

Przy okazji realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach” zostanie przeprowadzony, między innymi, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, która wymaga natychmiastowej wymiany oraz inne niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach


 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [29-05-2020]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: urologii, traumatologii i ortopedii, chirurgii ogólnej, neurologii, ginekologii i położnictwa, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, otolaryngologii, chorób zakaźnych.

 

Nadal nie przyjmujemy pacjentów do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, który obecnie jest poddany sprzątaniu i dekontaminacji. Oczekujemy na wyniki badań. Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziału. Mamy nadzieję, że w pierwszym tygodniu czerwca będą funkcjonować już wszystkie oddziały.

 

W związku z dochodzącymi do nas licznymi informacjami, nie do końca sprawdzonymi, pragniemy poinformować mieszkańców Kozienic, że Oddział Urologii w SP ZZOZ w Kozienicach nie zostanie zamknięty. Po wygaśnięciu zawartej umowy
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym JUMO na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie urologii, zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci będą mogli korzystać ze świadczeń z zakresu chorób urologicznych w niemniejszym zakresie niż dotychczas.

 

W SP ZZOZ w Kozienicach można się rejestrować do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej telefonicznie lub osobiście. W okresie trwania pandemii COVID-19 zachęcamy wszystkich do rejestracji telefonicznej. Pacjenci mogą korzystać z usług Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w:

 •     Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 •     Poradni Chirurgii ogólnej,
 •     Poradni Kardiologicznej – tylko pilne przypadki,
 •     Poradni Urologicznej – teleporady,
 •     Poradni Diabetologicznej – teleporady,
 •     Poradni Endokrynologicznej – teleporady,
 •     Poradni Otolaryngologicznej – teleporady oraz pilne przypadki wymagające bezpośredniej interwencji lekarza,
 •     Poradni Ginekologiczno – Położniczej – pilne przypadki oraz opieka okołoporodowa,
 •     Poradni Chorób Zakaźnych – teleporady.

 

Nie udzielamy porad w Poradni Onkologicznej, ponieważ na chwilę obecną nie mamy podpisanej umowy z lekarzem specjalistą w zakresie onkologii. Jesteśmy na etapie negocjacji, prawdopodobnie uda na się wznowić działalność Poradni Onkologicznej w lipcu tego roku.

 

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pracowniach Diagnostycznych wykonujemy badania diagnostyczne takie jak: tomografia komputerowa, RTG, USG, gastroskopia, kolonoskopia, EEG, Echo serca, testy wysiłkowe, Holter RR, Holter EKG.

 

Jednocześnie przypominamy, że w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna, zachęcamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Kozienicach. Zapraszamy do naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Pacjenci mogą korzystać z Pracowni Radiologii i USG, z wyłączeniem wykonywania zdjęć rtg stomatologicznych. Ograniczenia w zakresie wykonywania badań radiologicznych wynikają z konieczności zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz koniecznością wykonywania niezbędnych przeglądów technicznych aparatów RTG, np.: przegląd techniczny tomografu komputerowego. Informacja o przeglądach technicznych aparatury, bądź ich awarii jest dostępna w SP ZZOZ w Kozienicach pod nr telefonu 48 67 97 171 lub 48 67 97 163.

 

Laboratorium Analityczne Centralne w SP ZZOZ w Kozienicach działa w pełnym zakresie. Ponadto w Laboratorium Analitycznym Centralnym od dnia 20 maja 2020 roku każdy może wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem (SARS-CoV-2). Badanie jest testem pomocniczym w określeniu reakcji imunologicznej na SARS-CoV-2. Koszt badania wynosi 80 zł.

 

Od 26 maja 2020 roku istnieje możliwość pobierania materiału do badań molekularnych – wymazowych COVID-19 (PCR) u każdego chętnego pacjenta za odpłatnością. Pobrane próbki będą wysyłane do specjalistycznych pracowni diagnostycznych. Koszt tego badania to 560 zł. Zapraszamy indywidualne osoby oraz zakłady pracy do zamawiania powyższych testów.

 

W SP ZZOZ w Kozienicach pracuje ogółem 497 pracowników medycznych. Na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa obecnie 58 osób. Obecnie dwie osoby są hospitalizowane w szpitalu jednoimiennym w Warszawie, 1 osoba w Oddziale Zakaźnym naszego Szpitala 3 osoby są objęte izolacją, a 20 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

W Oddziale Zakaźnym pacjenci są leczeni na pierwszym I piętrze, gdzie przebywa obecnie 9 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem (COVID-19).

 

Jednocześnie chcieliśmy Państwa poinformować o problemach, z którymi borykamy się na co dzień w związku z zakończeniem rozpoczętych inwestycji unijnych. Najwięcej problemów przysparza nam Projekt „Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach”. Projektując termomodernizację w planach przy wymianie centralnego ogrzewania i rur ciepłej wody pominięto wymianę rur dla dostarczania zimnej wody. Stan instalacji wodno – kanalizacyjnej jest w bardzo kiepskim stanie. Niestety musimy wymienić też rury dla dostarczania zimnej wody, ale na to nie ma środków finansowych przeznaczonych w w.w projekcie.

 

W najbliższym czasie najważniejszym problemem, któremu musimy stawić czoło jest zamknięcie Bloku Operacyjnego oraz Traktu Porodowego z powodu przeprowadzania prac remontowo – modernizacyjnych w ramach termomodernizacji. W strukturach SP ZZOZ w Kozienicach mamy cztery oddziały zabiegowe, które wykonują zabiegi operacyjne na Bloku Operacyjnym. Należy pamiętać, że na ograniczenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZZOZ w Kozienicach musimy uzyskać zgodę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Mamy dwie propozycje: albo zamknąć zabiegowe oddziały szpitalne i nie wykonywać żadnych zabiegów operacyjnych, albo wykonywać remont i wydzielić miejsce, gdzie będzie można je wykonywać. Praca w warunkach remontu spowoduje wydłużenie okresu przeprowadzanego remontu, a przede wszystkim ograniczy ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych. Należy wziąć pod uwagę fakt, że Blok Operacyjnym, Trakt Porodowy to strefy czyste, nie możemy sobie pozwolić na zagrożenie epidemiologiczne z powodu przeprowadzanych prac remontowych. Zamknięcie częściowe Bloku Operacyjnego, czyli podzielenie remontu jakby na dwie części wiązałoby się z wydłużeniem terminu remontu od lipca do października. Poza tym i tak nie moglibyśmy wykorzystać wszystkich możliwości operacyjnych tych oddziałów.

 

Uważamy, że lepszym rozwiązaniem będzie całkowite zamknięcie Bloku Operacyjnego, Traktu Porodowego na okres około jednego miesiąca lub ostatecznie półtora miesiąca i wykonanie koniecznych prac remontowych. Firma przeprowadzająca prace remontowe nie zgadza się na skrócenie okresu remontu do jednego miesiąca, proponują aby remont odbył się w przez półtora miesiąca lub dwa. Będziemy negocjować okres przeprowadzenia tego remontu.

 

To nie są jedyne problemy inwestycyjne. Kolejne problemy są związane z rozpoczętą inwestycją unijną Informatyzacja Apteki Szpitalnej.

 

Pragniemy serdecznie podziękować za otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. Niejednokrotnie okazana pomoc przez darczyńców zapewniła jedyną, pełną ochronę i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego w realizacji świadczeń zdrowotnych.

 

UWAGA:
W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem pandemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.

 

Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [22-05-2020]

Jak informuje Roman Wysocki, Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach, na terenie placówki doszło w ostatnich dniach do kolejnych zakażeń koronawirusem. Dokładnie od 12 maja do 20 maja potwierdzono 18 przypadków koronawirusa. Aktualnie na terenie placówki przebywa osiem chorych osób. Dwie zakażone osoby spośród personelu (pielęgniarka i pracownik Działu Higieny – salowa przebywają w izolacji domowej i nie wykazują jak na razie objawów. Jak do tej pory, siedem osób zostało przewiezionych do jednoimiennych szpitali zakaźnych w Radomiu oraz Warszawie. Wśród nich jest lekarz oraz pielęgniarka Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, którzy przebywają w Szpitalu w Warszawie. Na dzień dzisiejszy stan ich zdrowia jest stabilny. Osiemnastą zakażoną osobą był mieszkaniec powiatu kozienickiego, który zmarł przed kilkoma dniami. To jednocześnie trzecia ofiara koronawirusa na tym terenie.

 

Największe ognisko koronawirusa w SP ZZOZ w Kozienicach zanotowano w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii, który aktualnie jest zamknięty. Prawdopodobnie będzie nieczynny do końca maja 2020 roku, ale to jeszcze będzie zależeć od decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach. Wiadomo również, że niebawem oddział przejdzie gruntowną dekontaminację. Po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziału.

 

Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że od poniedziałku 25 maja 2020 roku będziemy przyjmować chorych do wszystkich oddziałów szpitalnych za wyjątkiem Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii.

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz wykonywanie badań w Pracowniach Diagnostycznych odbywa się na zasadach podanych w komunikacie z dnia 05 maja 2020 roku.

 

Jednocześnie przypominamy, że w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach w grudniu ubiegłego roku uruchomiliśmy Podstawową Opiekę Zdrowotną, zachęcamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Kozienicach. Zapraszamy do naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • Możliwość wykonania badania przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2)

Od dnia 20 maja 2020 roku, w Laboratorium Analitycznym Centralnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach, każdy będzie mógł wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem (SARS-CoV-2). Test jest testem pomocniczym w określeniu reakcji imunologicznej na SARS-CoV-2

Koszt badania wynosi 80 zł
pismo w PDF

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [15-05-2020]

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, zgodnie z naszymi założeniami wznowiliśmy realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Pamiętajmy, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych.

Od dnia 13 maja 2020 r. przyjmujemy chorych do Oddziału Zakaźnego, a od 18 maja 2020 roku wznawiamy przyjęcia do Oddziału Otolaryngologii.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz wykonywanie badań w Pracowniach Diagnostycznych odbywa się na zasadach podanych w komunikacie z dnia 05 maja 2020 roku.

Jednocześnie przypominamy, że w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach w grudniu ubiegłego roku uruchomiliśmy Podstawową Opiekę Zdrowotną, zachęcamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Kozienicach. Zapraszamy do naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pomimo stosowania środków ochrony osobistej oraz szeregu innych zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem wykryto zakażenie COVID-19 u jednego z pacjentów  w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii. W związku z tym wstrzymaliśmy od dnia 12 maja 2020 roku przyjęcia pacjentów do tego oddziału.  Pacjent został przewieziony do jednoimiennego szpitala zakaźnego. Pozostali pacjenci przebywający w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii oraz pracownicy tego oddziału zostali przebadani w kierunku zakażenia COVID-19. Oczekujemy na wyniki badań. Obecnie jest prowadzone dochodzenie epidemiologiczne. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci (obecnie 22 osoby), przybywający w oddziale są należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziału.

W związku z dochodzącymi do nas licznymi informacjami, nie do końca sprawdzonymi, pragniemy poinformować mieszkańców Kozienic, że wszyscy pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach powracający z izolacji, bądź kwarantanny są mile widziani na swoich stanowiskach pracy. Nasz personel medyczny każdego dnia realizując świadczenia zdrowotne naraża swoje zdrowie i życie ratując innych. W tym trudnym czasie wspierajmy pracowników medycznych, w ten sposób uznając ich zasługi dla każdego z nas. Pamiętać należy, że wspólne zrozumienie i pomoc jest ważnym elementem życia każdego społeczeństwa, także tego lokalnego. Miło jest nam otrzymywać telefonicznie, w bezpośrednich rozmowach, czy też na piśmie słowa podziękowania za organizację pracy, pomoc pacjentom, którzy niejednokrotnie jeżdżą od placówki medycznej do placówki medycznej i dopiero u nas otrzymują poradę medyczną. Jedna z pacjentek napisała,  cytuję „Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie, które kieruję do Pana jako Dyrektora Szpitala za organizację pracy podległego Panu zespołu oddziału zakaźnego (…) za podejście do pacjenta pełne wyrozumiałości, spokoju, za udzielenie rzetelnej informacji, za stworzenie poczucia bezpieczeństwa (…). Podmiotowe traktowanie pacjenta, którego doświadczyłam w Pana szpitalu jest godne każdej pochwały  i przykładem do naśladowania przez inne placówki medyczne….”. Dziękujemy za słowa uznania.


Pragniemy serdecznie podziękować za otrzymaną wszelką pomoc od wielu firm i osób prywatnych. Każda pomoc sprawia, że czujemy się bezpieczniej przy wykonywaniu powierzonych zadań w tak trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. Niejednokrotnie okazana pomoc przez darczyńców zapewniła jedyną, pełną ochronę i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego w realizacji świadczeń zdrowotnych..
Jednakże, ze względu na dużą absencję personelu medycznego, jesteśmy zmuszeni częściowo ograniczyć udzielanie świadczeń zdrowotnych. W chwili obecnej nie świadczy pracy powyżej 80 pracowników, spośród których 1 osoba jest objęta izolacją, a 9 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

Życzymy pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich szybkiego powrotu do zdrowia, oczekujemy Was w pracy. Liczymy na to, że wznowienie działalności żłobków i przedszkoli na terenie Powiatu Kozienickiego spowoduje powrót pracowników do swoich miejsc pracy. Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Pismo w formacie PDF

 

 • Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [05-05-2020]

Nawiązując do poprzednich informacji o sytuacji bieżącej w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że obecnie przyjmujemy pacjentów do  następujących oddziałów szpitalnych:

 • Urologii,
 • Urazowo-Ortopedycznego,
 • Chirurgii Ogólnej,
 • Neurologii,
 • Ginekologiczno – Położniczego,
 • Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii,
 • Pediatrii,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy pacjentom ze schorzeniami z zakresu otolaryngologii udzielamy porad ambulatoryjnych w Poradni Otolaryngologicznej.

 

Informujemy, że Oddział Zakaźny jest poddany sprzątaniu i dekontaminacji. Przeprowadzane są w nim niezbędne remonty, w tym instalacja klimatyzacji, organizowanie Sali intensywnego nadzoru ze stanowiskiem wyposażonym w respirator i kardiomonitor, rozszerzana jest także baza łóżkowa, co jest niezbędne w przypadku rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Zapraszamy do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Udzielane są świadczenia zdrowotne w następujących poradniach:

 • Chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • Chirurgii ogólnej,
 • Kardiologicznej – tylko pilne przypadki,
 • Urologicznej – teleporady,
 • Diabetologicznej – teleporady,
 • Endokrynologicznej – teleporady,
 • Otolaryngologicznej – teleporady oraz pilne przypadki wymagające bezpośredniej interwencji lekarza,
 • Ginekologiczno – Położniczej – pilne przypadki oraz opieka okołoporodowa,
 • Chorób Zakaźnych – teleporady.

 

Wznawiamy także wykonywanie badań diagnostycznych takich jak: tomografia komputerowa, RTG, USG, gastroskopia, kolonoskopia, EEG, Echo serca, testy wysiłkowe, Holter RR, Holter EKG. Przypominamy, że nadal można korzystać z usług Laboratorium Analitycznego Centralnego.

 

Jednakże, ze względu na dużą absencję personelu medycznego, jesteśmy zmuszeni  częściowo ograniczyć udzielanie świadczeń zdrowotnych. W chwili obecnej nie świadczy pracy 82 pracowników, spośród których 3 osoby jest objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi. Życzymy pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich szybkiego powrotu do zdrowia, oczekujemy Was w pracy.

 

Decyzja o wznowieniu działalności SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Pamiętajmy, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

Pismo w formacie PDF

 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [24-04-2020]

Informujemy, że wznawiamy przyjęcia pacjentów z ograniczeniem przyjęć planowych do oddziałów:

 • Urazowo-Ortopedycznego od dnia 24 kwietnia 2020 roku,
 • Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii od dnia 25 kwietnia 2020 roku,
 • Urologicznego od dnia 25 kwietnia 2020 roku,
 • Ginekologiczno-Położniczego od dnia 27 kwietnia 2020 roku.

 

Od dnia 21 kwietnia 2020 roku przyjmujemy pacjentów z ograniczeniem przyjęć planowych do oddziałów:

 • Chirurgii Ogólnej,
 • Neurologii,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • Pediatrii,
 • Zakaźnego.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy pacjentom ze schorzeniami z zakresu otolaryngologii udzielamy porad ambulatoryjnych w Poradniach Specjalistycznych SP ZZOZ w Kozienicach.

Staramy się, aby każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzymał należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

Pismo w formacie PDF

 
 •  

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej

 

KOLEŻANKI PIELĘGNIARKI


PANI GRAŻYNY KRAWCZYK,

 

pracującej w Oddziale Zakaźnym naszego Szpitala.


BOHATERKA Z PIERWSZEJ LINII FRONTU WALKI Z COVID-19

POKÓJ JEJ DUSZY

 


Przekazujemy wyrazy współczucia całej Rodzinie oraz współpracownikom Pani Grażyny Krawczyk

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

 

 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [21-04-2020]

Informujemy, że od dnia 21 kwietnia 2020 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów w stanach nagłych, z ograniczeniem przyjęć planowych do oddziałów:

 • Chirurgii Ogólnej,
 • Neurologii,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • Pediatrii,
 • Zakaźnego.

 

Jednakże, ze względu na dużą absencję personelu medycznego, jesteśmy zmuszeni  ograniczyć o 50% ilość miejsc w poszczególnych oddziałach szpitalnych. W chwili obecnej nie świadczy pracy 175 pracowników, spośród których 71 osób jest objętych izolacją albo kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy pacjentom ze schorzeniami z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu, urologii, otolaryngologii oraz ginekologii i położnictwa udzielamy porad ambulatoryjnych w Poradniach Specjalistycznych SP ZZOZ w Kozienicach.

 

O uruchamianiu pozostałych oddziałów szpitalnych będziemy informować na bieżąco, w zależności od decyzji o zdjęciu kwarantanny z personelu medycznego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.

 

Decyzja o częściowym wznowieniu działalności SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów. Zapewniamy, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Szpital Powiatowy w Kozienicach jest otwarty dla wszystkich tych, którzy wymagają pomocy i to się nie zmieni.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

Pismo w formacie PDF

 
 • Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w KOZIENICACH [15-04-2020]

W związku z licznymi informacjami, nie do końca sprawdzonymi, pragniemy poinformować mieszkańców Kozienic o obecnej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach.

 

W ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu wśród pracowników testów w kierunku zakażenia COVID-19. Wysłaliśmy powyżej 150 próbek do Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB w Warszawie. Spośród tych badań otrzymaliśmy aż 31 wyników pozytywnych. Laboratorium ALAB, po naszej telefonicznej interwencji, przysłało nam informację o tym, że nastąpił błąd systemowy w laboratorium, po czym otrzymaliśmy 18 wyników po korekcie, które okazały się ujemne.

 

Od osób, u których w pierwszej wersji wynik w kierunku zakażenia COVID-19 był dodatni pobrano ponownie wymazy i wysłano do badania do innych laboratoriów. Spośród badań wykonanych przez ALAB tylko jeden wynik pozytywny został potwierdzony przez inne profesjonalne laboratorium.

 

W związku z powyższym SANEPID w Kozienicach i innych powiatach, w których mieszkają nasi pracownicy podjął decyzję o objęciu tygodniową kwarantanną szeregu osób z naszej placówki, pomimo wyników ujemnych potwierdzonych w innych laboratoriach niż ALAB, co jest zgodne z obowiązującymi procedurami.

 

Od piątku 17 kwietnia 2020 roku u wszystkich osób objętych kwarantanną ponownie zostaną przeprowadzone badania w kierunku COVID-19. Jeśli wyniki te będą negatywne, pracownicy decyzją SANEPIDu mogą zostać przywróceni do pracy, a oddziały szpitalne wznowią funkcjonowanie. Obecnie przyjmujemy i leczymy pacjentów w Oddziale Pediatrii i Oddziale Zakaźnym, oczywiście z zachowaniem środków ostrożności.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

Pismo w formacie PDF

 

SZANOWNI PAŃSTWO,
Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc.
"Każda pomoc jest cenna"

 

W imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i okazaną pomoc w tym niezwykle trudnym dla nas czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

Nasze telefony nie milkną, bardzo wiele osób chce bezinteresownie pomóc i pomaga każdego dnia. Firmy, lokalne samorządy terytorialne, organizacje społeczne, osoby prywatne, publiczne i anonimowe. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkich z nazwy, czy też z imienia i nazwiska, dlatego dziękujemy KAŻDEMU, kto w jakikolwiek sposób okazał nam wsparcie i pomoc w ostatnich tygodniach.

 

W ciągu ostatnich kilku dni, na konto Szpitala wpłynęły darowizny finansowe, na zakup specjalistycznej aparatury min. respiratorów i kardiomonitorów oraz środków ochrony indywidualnej. Na olbrzymią skalę szyte są maseczki – ktoś przekazuje materiał, nici, gumki, ktoś je chce szyć, jeszcze ktoś inny chce przekazać pieniądze, bądź je zbierać na zakup niezbędnych rzeczy. Dostarczane są środki ochrony indywidualnej, artykuły spożywcze dla personelu oddziałów szpitalnych.

 

W obecnej sytuacji potrzeby są ogromne. Największym problemem jest brak odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej: maseczek chirurgicznych, masek twarzowych typu FFP2, FFP3, fartuchów ochronnych, pościeli jednorazowej, rękawic, kombinezonów barierowych, ubrań jednorazowych, ochraniaczy na buty, także aparatury specjalistycznej – niezbędnych do ratowania życia chorych.

 

Staramy się, aby personel i pacjenci czuli się bezpiecznie i dlatego robimy wszystko, aby Szpital funkcjonował jak najlepiej. A z Państwa pomocą jest nam łatwiej o to zadbać.

 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać epidemię.


Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

Pismo w formacie PDF

 
  • Apel do ludzi dobrej woli

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 na terenie całego kraju apelujemy o wszelką pomoc materialną oraz finansową do osób, firm, które mogą wesprzeć naszą placówkę w walce z koronawirusem. Potrzebujemy pilnie niezbędnych materiałów i sprzętu dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Na rynku brakuje podstawowych środków ochrony osobistej i dezynfekcji.


Osoby lub firmy, które chcą pomóc SPZZOZ w Kozienicach proszone są o kontakt telefoniczny, w godzinach 8:00 – 15:00, na nr telefonu 48 67 97 200, lub e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl, po godz. 15:00 nr tel. 48 67 97 100


Najbardziej potrzebujemy: maski chirurgiczne, maski twarzowe typu FFP2, FFP3, kombinezony ochronne typu TYVEK/TYCHEM, gogle, okulary ochronne, fartuchy jednorazowe nieprzemakalne, odzież jednorazową ochronną z fizeliny, czepki chirurgiczne, ochraniacze na buty, przyłbice, rękawiczki jednorazowe z przedłużonym mankietem, rękawiczki jednorazowe zwykłe, środki do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekcyjne do powierzchni, maty dezynfekcyjne, środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni, termometry bezdotykowe do mierzenia temperatury ciała, kardiomonitory, respiratory, naczynia, kubki, sztućce jednorazowego użytku, itp.


Dla osób/firm zainteresowanych podajemy nr konta bankowego, na które można wpłacać środki finansowe.

 

Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać: darowizna

 

Aby wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać

 

Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko)
Cel szczegółowy 1%: Szpital w Kozienicach


Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.
Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

 

Pismo w formacie PDF

 
   • Informacja o sytuacji w SPZZOZ  w Kozienicach w związku z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19

 

Pismo w formacie PDF

 
            • INFORMACJE DLA PACJENTÓW

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogranicza do niezbędnego minimum lub czasowo zawiesza udzielanie świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w oddziałach szpitalnych w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych
i przeprowadzania szczepień.

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZN W KRAJU KAŻDA OSOBA WCHODZĄCA NA TEREN SZPITALA PROSZONA JEST O PODDANIE SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA
W PRZYPADKU:

1.    TEMPERATURY POWYŻEJ 37 STOPNI C DALSZE PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO TERENIE PLACÓWKI JEST ZABRONIONE – PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO LEKARZA POZ
2.    TEMPERATURY POWYŻEJ 38 STOPNI C - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY ODDZIALE ZAKAŹNYM

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach wprowadza ZAKAZ ODWIEDZIN pacjentów hospitalizowanych oraz BEZWZGLĘDNY ZAKAZ OPUSZCZANIA ODDZIAŁÓW PRZEZ CHORYCH.


Informacje o stanie zdrowia pacjenta będzie można otrzymać telefonicznie u lekarzy oddziałów. Wszystkie telefony do oddziałów znajdują się na stronie internetowej szpitala www.szpitalkozienice.pl w zakładce kontakt. 

Z dziećmi, które będą wymagały hospitalizacji w naszym szpitalu, będzie mógł przebywać TYLKO jeden opiekun. Musi być zdrowy. Nie może również wychodzić z oddziału do momentu, aż dziecko nie zostanie wypisane do domu. Opiekun będzie miał wykonany pomiar temperatury i przejdzie wywiad epidemiologiczny. Będzie musiał także przestrzegać zaleceń obowiązujących w oddziałach. Nie ma możliwości, by opiekunowie wymieniali się.

Istnieje możliwość przekazania paczki z niezbędnymi rzeczami dla pacjenta hospitalizowanego. Nie mogą one zawierać wartościowych przedmiotów. Podpisane paczki można przekazać na Portierni przy głównym wejściu w godzinach od 10:00 do 15:00. Szpital nie odpowiada za przyjęte paczki.


ZAKAZ ODWIEDZIN ORAZ PORODÓW RODZINNYCH


W związku z ryzykiem zachorowań wywołanych zakażeniem koronawirusem oraz ze względu na wzrost zachorowań na infekcje wirusowe, wprowadzamy zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym do odwołania.
Mając na uwadze powyższe oraz w związku z zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii wprowadzamy zakaz uczestnictwa osób bliskich przy porodach rodzinnych do odwołania.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę, że narodziny dziecka są niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu rodziców, ale bezpieczeństwo Mam i dzieci jest dla nas priorytetem.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.


TELEPORADY w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki ZdrowotnejInformujemy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego związanego ze schematem postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, SP ZZOZ w Kozienicach wprowadza TELEPORADY dla pacjentów chcących skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Dotyczy to osób, które mają objawy infekcji wirusowych. Nadal obowiązuje zasada telefonicznego zgłaszania objawów: temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, bóle mięśni i duszność do SANEPIDu, nr telefonu całodobowego: 514 218 800 lub 500 863 848


UWAGA! TELEPORADY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH!


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SP ZZOZ w Kozienicach wprowadza od 17 marca 2020 roku do odwołania ograniczenie w ramach udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych.

Prosimy NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ZACHOWAWCZYCH (czyli m.in. do poradni diabetologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej). Telefonicznie należy ustalić późniejszy termin wizyty.

W pilnych przypadkach lekarz poradni lekarz przeprowadzi wywiad, udzieli porady i ewentualnie wystawi receptę.

Prosimy, by do poradni specjalistycznych zgłaszały się tylko osoby wymagające pilnego i bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

 

Pismo w formacie PDF

 
    • Nowe godziny otwarcia punktu pobrań Laboratorium


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że  Punktu Pobrań Laboratorium Szpitala w Kozienicach od dnia 18.03.2020 do odwołania przyjmuje materiał do badań w godzinach:

 

poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00

sobota 8:00 - 10:00

 

          • Komunikat NFZ

Kierownikom podmiotów leczniczych zaleca się zorganizowanie sprawnego przepływu informacji do podległych pracowników o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19, oraz ustawicznej aktualizacji stanu wiedzy w zakresie zaleceń/wytycznych dotyczących w szczególności:

•       Pomocy pacjentom zgłaszającymi się telefonicznie lub osobiście z prośbą o informację

•       Postepowania z pacjentami zgłaszającymi się do poradni, Izb Przyjęć lub SOR z objawami infekcji dróg oddechowych o małym lub średnim stopniu nasilenia bez dodatniego wywiadu epidemiologicznego w kierunku infekcji COVID-19

•       Postepowania z pacjentami zgłaszającymi się do poradni, Izb Przyjęć lub SOR z objawami infekcji dróg oddechowych o małym lub średnim stopniu nasilenia z dodatnim wywiadem epidemiologicznym dotyczącym możliwości kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni

•       Postepowania z pacjentami z ciężkimi objawami wirusowego zapalenia płuc z dodatnim wywiadem epidemiologicznym dotyczącym możliwości kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni lub pochodzącymi ze zidentyfikowanego klastra epidemicznego osób prezentujących ciężkie objawy wirusowego zapalenia płuc

•       Zasad zlecania transportu sanitarnego i jego dostępności, oraz finansowania w przypadkach , o których mowa powyżej

•       Zasad zlecania i dostępności testów diagnostycznych potwierdzających infekcję wirusem COVID-19, oraz pobierania materiału do badań i jego transportu.

W tym celu zaleca się kierownikom podmiotów leczniczych zapewnienie:

1.       Na najbliższych, tj. od poniedziałku 2 marca 2020 r.  odprawach personelu oddziałów, poradni , izb przyjęć lub SOR przekazanie informacji przez kierowników/ordynatorów dotyczących wytycznych/zasad postępowania z pacjentami w zależności od kategorii, wymienionych w komunikacie GIS z dnia 27.02.2019 przesłanym do podmiotów leczniczych wraz przekazaniem wspomnianych materiałów do komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych

2.       Omówienie kwestii związanych z transportem sanitarnym pacjentów (szczegóły dostępne we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ)

3.       Aktualnej informacji o lokalnych szpitalach lub oddziałach chorób zakaźnych i zasadach kierowania tam pacjentów i ich transportu

4.       Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za monitorowanie komunikatów dotyczących zaleceń/wytycznych postępowania wydawanych przez GIS, MZ, NFZ, Wojewodów lub inne właściwe organy, aktualizacje stanu wiedzy i jej niezwłoczne przekazywanie do osób odpowiedzialnych za organizację i wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UWAGA !

nie zaleca się hospitalizacji pacjentów z niewielkimi lub średnio nasilonymi objawami infekcji dróg oddechowych. Osoby z takimi objawami, co do zasady powinny być leczone ambulatoryjnie w warunkach domowych.

 

          • Inauguracja Kampanii "Nursing Now” Polska

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

cid:ii_147ef6775f1483db

 

Sekretariat

Departament Pielęgniarek i Położnych

mail: a.salyga@mz.gov.pl

tel: (22) 634 98 23

 

 

 samo MZ-01

 • Zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w SPZZOZ w Kozienicach

SP ZZOZ w Kozienicach  informuje, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzamy swoją działalność o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych z zakresu  Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w  ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800.

Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.

Gabinet lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

Informujemy, że badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopia, gastroskopia, na które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie wykonywane są w naszej siedzibie.

Ponadto w naszym Szpitalu można skorzystać z porady lekarza specjalisty w dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26 - 900 Kozienice,
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
Telefon: 48 67 97 200
nr telefonu do POZ: 48 67 97 180
www.szpitalkozienice.pl

 

 •  Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej

Podpisanie umowy dotacyjnej w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza pn.” Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej” . Całkowita wartość projektu 2 280 714,54 zł , kwota dofinansowanie 1 824 571,62 zł.
Już niebawem Szpital Powiatowy w Kozienicach zainwestuje fundusze unijne w budowę układu kogeneracyjnego dla zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 201-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor Szpitala Roman Wysocki.

 

 

 

Dzięki środkom unijnym w kozienickim szpitalu powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby placówki. W ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt oraz wyposażenie. Będą wykonane prace budowlano- montażowe dotyczące budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji oraz infrastruktury technicznej tj.: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych , telekomunikacyjnych lub włókiem światłowodowych wraz  z remontem i dostosowaniem pomieszczenia pod budową systemu kogeneracyjnego.

 

 

 

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczna budynków szpitala, tym samym zimniejszy koszty zakupu energii elektrycznej oraz ograniczy emisje gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska.

 

[02 października 2019 r.]

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatrudni lekarzy i pielęgniarki na umowę o pracę lub cywilnoprawna (umowa kontraktowa lub umowa zlecenie). Poszukujemy lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie:
 • Ginekologii i położnictwa

 • Pediatrii

 • Anestezjologii i intensywnej terapii

 • Chorób zakaźnych

 • Kardiologii

 • Chirurgii ogólnej

 • Ortopedii i traumatologii ruchu

oraz innych specjalności zgodnych z profilem udzielanych przez SP ZZOZ świadczeń zdrowotnych. Prosimy o kontakt z Sekretariatem, tel.: 48 67-97-200, e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

 •  List Prezesa Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych

W związku z trwającymi rozmowami Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Ministrem Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali i koniecznością podjęcia działań zmierzających do pilnych zmian systemowych w ochronie zdrowia Zarząd Związku Mazowsza proponuje, abyśmy na bieżąco przekazywali informacje do naszych podmiotów tworzących - Starostów Powiatów.

W załączeniu przesyłam List Otwarty OZPSP do Premiera i Ministra z sugestią, aby również przedstawić go Staroście z informacją o dalszych planowanych krokach - akcja plakatowania i demonstracyjna pod M.Zdrowia w dniu 26.03.2019r.

Oczywiście czekamy na wyniki rozmów, które zostały zaplanowane na 13.03.2019r. o czym informował nas Zarząd Ogólnopolskiego Związku.

Wszyscy znamy sytuacje w swoich zakładach i powinniśmy współpracować, wspierać podejmowane kroki najlepiej z przedstawicielami samorządu powiatowego.

Z poważaniem
Cecylia Domżała
Prezes ZPMPSP

 

Zobacz szczegóły

 

 

 • Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego przybliżającego zabiegi wszczepienia endoprotez przez zespół specjalistów wykonujących je w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach.

Materiał z kanału POWIAT KOZIENICKI w serwisie youtube logo

 

 

 

 • Zadania i inwestycje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przy udziale środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego.

Od początku powstania Powiatów, czyli od 1999 roku – samorząd Powiatu Kozienickiego przeznacza określone środki finansowe na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Są to zarówno środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i dotacje celowe z budżetu powiatu.

 

 

 

 

 

Zobacz szczegóły


 

 

 • Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne

W ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat raz na trzy lata na bezpłatne badanie cytologiczne >>szczegóły>>

W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat raz na dwa lata na bezpłatne badanie mammograficzne >>szczegóły>>

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nowe godziny otwarcia punktu pobrań Laboratorium


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że  Punktu Pobrań Laboratorium Szpitala w Kozienicach przyjmuje materiał do badań w godzinach:

 

poniedziałek - piątek 7:00 - 12:00

sobota 8:00 - 10:00

odbiór wyników poniedziałek-piątek 14:00 - 17:00

 

 

 • Zmiana lokalizacji poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz poradni Chirurgii Ogólnej
 
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 9.01.2017 r. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zostały przeniesione do głównego budynku szpitala. Nowa lokalizacja Poradni: główny budynek szpitala, drugie piętro.

 

Zobacz szczegóły