Dostosuj: A

Zakup Centrali monitorującej wraz z kardiomonitorami oraz Echokardiografu

 

 

 

 

 

Zakup sfinansowany z Państwowego Funduszu Celowego.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zakup Inwestycyjny Sprzętu Medycznego

Wartość finansowania: 384 748,92 zł

Całkowita wartość zadania: 384 748,92 złOpis zadania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach pozyskał środki pieniężne na zakup inwestycyjny sprzętu medycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W wyniku czego  zakupiono wysokiej jakości  nowoczesny sprzęt medyczny na oddział wewnętrzny naszego Szpitala w postaci centrali monitorującej wraz z kardiomonitorami i echokardiografu.

 

Pragniemy nadmienić, iż SP ZZOZ w Kozienicach jest szpitalem II stopnia referencyjności w systemie opieki nad pacjentem z Covid-19. Oddział wewnętrzny od 2020 roku jest oddziałem dedykowanym leczeniu chorych zarażonych koronawirusem, jednak leczy przede wszystkim pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi, w tym z najczęstszymi chorobami układu krążenia ( niewydolność serca, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), które często ulegają zaostrzeniu w przebiegu Covid-19.

 

W związku z pandemią wzrosła liczba pacjentów wymagających stałego monitorowania parametrów życiowych, co przełożyło się również na większe zużycie posiadanego sprzętu    oraz konieczność zakupu dodatkowej aparatury medycznej w celu zabezpieczenia pacjentów przebywających na oddziale zarówno zakażonych Covid-19 jak i tych niezakażonych z powikłaniami covidowymi.

 

Tym bardziej cieszy nas fakt pozyskania środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej, która umożliwia nam leczenia naszych Pacjentów na najwyższym poziomie.