Dostosuj: A

ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFY

 
 
 
 
Opis Projektu

 

 

 

W Polsce na przestrzeni 30 lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie, a choroby onkologiczne są drugą najczęstszą przyczyną zgonów. Szybki wzrost ilości pacjentów zapadających na choroby nowotworowe przekłada się na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających wczesne wykrywanie nowotworów. Mając na względzie zmniejszenie zapadalności na choroby onkologiczne, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie środków publicznych na zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji programu Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

 

Wzrost zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych wynika zarówno ze zjawiska starzenia się ludności, jak i z nasilonego narażenia populacji na czynniki rakotwórcze, w tym m.in. na czynniki związane ze stylem życia: paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu, nieodpowiednią dietą i brakiem ruchu. Niezbędne są działania zwiększające świadomość pacjentów w zakresie profilaktyki onkologicznej.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach uzyskał od Ministerstwa Zdrowia w ramach wieloletniego programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” oraz realizacji zadania pod nazwą ”Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy” środki publiczne w wysokości 540 000 zł na zakup mammografu, dzięki czemu zwiększył dostęp pacjentek do specjalistycznej aparatury medycznej, zapewniającej dostęp do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

 

 

Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Zdrowia w ramach wieloletniego programu Narodowej Strategii Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w zakresie zadania pn. „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy”, znacząco zwiększyła się liczba pacjentów wykonujących badania profilaktyczne. Nowy mammograf obniża poziom stresu u pacjentek, a zarazem ułatwia pracę technikom i pomaga radiologom w stawianiu diagnozy z większą dokładnością kliniczną.

 

Wykorzystanie nowoczesnego mammografu w diagnostyce jest kluczowe dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym przewidywane jest zwiększenie zgłaszalności pacjentów na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych, a co za tym idzie szans pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej oraz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory.