Dostosuj: A

Podstawowe informacje

 

 

 

 

Naszą misją jest niesienie pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują z mottem działania: Przez kompetentność, szacunek, życzliwość i uśmiech tworzymy szpital przyjazny pacjentowi.

 

  • Dbając o wysoką jakość świadczonych usług dajemy kompetentną pomoc.
  • Traktując z szacunkiem i życzliwością, będziemy wdzięczni za to samo.
  • Obdarzając uśmiechem, liczymy na wzajemność.

 

 


 

 

Informacje dla pacjenta

 

 

 

 

  • List Prezesa wiązku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych

W związku z trwającymi rozmowami Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych z Ministrem Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali i koniecznością podjęcia działań zmierzających do pilnych zmian systemowych w ochronie zdrowia Zarząd Związku Mazowsza proponuje, abyśmy na bieżąco przekazywali informacje do naszych podmiotów tworzących - Starostów Powiatów.

W załączeniu przesyłam List Otwarty OZPSP do Premiera i Ministra z sugestią, aby również przedstawić go Staroście z informacją o dalszych planowanych krokach - akcja plakatowania i demonstracyjna pod M.Zdrowia w dniu 26.03.2019r.

Oczywiście czekamy na wyniki rozmów, które zostały zaplanowane na 13.03.2019r. o czym informował nas Zarząd Ogólnopolskiego Związku.

Wszyscy znamy sytuacje w swoich zakładach i powinniśmy współpracować, wspierać podejmowane kroki najlepiej z przedstawicielami samorządu powiatowego.

Z poważaniem
Cecylia Domżała
Prezes ZPMPSP

 

Zobacz szczegóły

 

  • Zadania i inwestycje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przy udziale środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego.

Od początku powstania Powiatów, czyli od 1999 roku – samorząd Powiatu Kozienickiego przeznacza określone środki finansowe na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Są to zarówno środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i dotacje celowe z budżetu powiatu.

 

 

 

 

 

Zobacz szczegóły


 

 

  • Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne

W ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat raz na trzy lata na bezpłatne badanie cytologiczne >>szczegóły>>

W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat raz na dwa lata na bezpłatne badanie mammograficzne >>szczegóły>>

 

Zobacz szczegóły

 

  • Zmiana godzin otwarcia punktu pobrań Laboratorium


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. nastąpiła zmiana godzin otwarcia Punktu Pobrań Laboratorium Szpitala w Kozienicach.

 

Zobacz szczegóły

 

 

  • Zmiana lokalizacji poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz poradni Chirurgii Ogólnej
 
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 9.01.2017 r. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zostały przeniesione do głównego budynku szpitala. Nowa lokalizacja Poradni: główny budynek szpitala, drugie piętro.

 

Zobacz szczegóły