Dostosuj: A

Aktualności

 • NEKROLOG - ŚP. R. GUZOWSKI

 

 

 

 

 • INFORMACJA O ŚMIERCI R. GUZOWSKIEGO

 

 

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [17.03.2023]


INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI

W SP ZZOZ w KOZIENICACH

Informujemy, że podjęliśmy działania w kierunku wznowienia funkcjonowania Oddziału Neurologii w naszej placówce. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego z dniem 20 marca 2023 roku rozpocznie działalność Oddział Neurologii. Obecnie jesteśmy na etapie kompletowania kadry medycznej oddziału. Jednocześnie prowadzone są prace remontowo-modernizacyjne.

Przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez NFZ w sprawie zawarcia umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Neurologicznej. Jak wszystko pójdzie po naszej myśli w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce poszerzymy ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej.

Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem do NFZ o uruchomienie opieki koordynowanej
w POZ działającym w SP ZZOZ Kozienice.
W ramach opieki koordynowanej lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ
i dietetykiem. Opieka koordynowana zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny: kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii.
Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem. Więcej informacji na temat opieki koordynowanej
w POZ można znaleźć na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl

Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach  wpisując w zeznaniu podatkowym (PIT) numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy:„Szpital Kozienicki”.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje również możliwość przekazania darowizny
na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki: VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:
56 1560 0013 2336 7257 5000 0001
w tytule należy wpisać:
darowizna.SYTUACJA FINANSOWA SP ZZOZ W KOZIENICACH JEST BARDZO TRUDNA.

Naszym głównym problemem jest spłata zadłużenia, powstałego w latach ubiegłych. Niestety dług komplikuje sporo spraw, przede wszystkim nie jest możliwy do spłacenia
z bieżącej działalności
. Obsługa długu rośnie, np.: jeżeli w 2019 roku oprocentowanie kredytu wynosiło ok. 4,5%, to w 2022 roku oprocentowanie kredytu wzrosło średnio
do 11,3%. W latach 2019 – 2022 ogółem spłaciliśmy: kredyty w kwocie – 19 725 971, 65 zł oraz odsetki od kredytów w kwocie – 13 151 668, 16 zł, razem 32 877 639, 81 zł. Jeżeli
w 2020, 2021 roku potrafiliśmy wypracować środki, które wystarczały na bieżącą działalność, to w 2022 roku problemy wzrostu inflacji i wzrostu oprocentowania kredytów spowodowały: wzrost rat kredytów i odsetek od nich, wzrost kosztów zakupów, które są niezbędne
do bieżącego funkcjonowania naszej placówki. W 2022 roku zaskoczył nas również wzrost cen na dostawy – przeciętnie od 30% do 70% a nawet 100%. Do tego wszystkiego doszła ustawowa podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich etatów. Żeby wypłacić wynagrodzenia
w pełni SP ZZOZ musi wziąć te środki z bieżących wpływów z NFZ. Z wielką trudnością udaje się nam utrzymać działalność bieżącą. Bez pomocy finansowej powoli tracimy płynność finansową.

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ I OKAZANE WSPARCIE.

Mamy świadomość, że nie tylko nasz Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, praktycznie wszystkie szpitale za ubiegły rok poniosły stratę ze względu na kryzys finansowy. Szpitale, które mają pomoc od Organów Założycielskich, mają szansę funkcjonować na rynku świadczeń zdrowotnych. Natomiast bez pomocy Organów Założycielskich zadłużenie szpitali będzie wzrastać.

Zrobiliśmy i nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać bieżącą działalność. Wielokrotnie informowaliśmy o działaniach podjętych w celu poprawy sytuacji finansowej naszej placówki.

Dodatkowo w grudniu 2022 roku Zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został powołany Zespół ds. przygotowania „Planu Naprawczego, w tym restrukturyzacji
SP ZZOZ w Kozienicach” w celu opracowania wniosków i rekomendacji w temacie zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia przychodów Szpitala.

Dzięki usilnym staraniom udało się nam odzyskać kontrakty na onkologię.. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka
w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej
i Ginekologii w Lublinie. Świadczenia z zakresu onkologii są finansowane bez limitu.

Współpracujemy również z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina
w zakresie odbycia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.

Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych
u dzieci i młodzieży. Zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym. Poradnia Psychologiczna cieszy się dobrą opinię wśród pacjentów i ich rodzin. W związku z dużym zainteresowaniem poradami psychologicznymi w naszej Poradni chętnie zatrudnimy psychoterapeutę po ukończeniu, co najmniej, II roku szkoły psychoterapeutycznej.UWAGA:

W LABORATORIUM ANALITYCZNYM CENTRALNYM ORAZ PRACOWNI RADIOLOGII I USG WYKONUJEMY BADANIA DIAGNOSTYCZNE W RAMACH NFZ ORAZ PRYWATNIE, ZA OPŁATNOŚCIĄ.

Informujemy, że na badania diagnostyczne z zakresu radiologii wymagane jest skierowanie od lekarza (za wyjątkiem zdjęć rtg zębów). Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
oraz radiologicznej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Za badania wykonane prywatnie jest udostępniona płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).

Pacjenci korzystający z usług LAC, po pobraniu materiału biologicznego na badanie otrzymują kartę z kodem do logowania, na której jest informacja w jaki sposób można zobaczyć, a nawet wydrukować wyniki badań. W tym celu wchodzimy na adres internetowy https//kl167.elaborat.marcel.pl, następnie klikamy w ikonę „uproszczone logowanie”, podajemy IDENTYFIKATOR ZLECENIA (kod kreskowy identyfikowany z badaniem) oraz DATĘ URODZENIA lub nr PESEL. Wchodząc w ikonkę wyniki, mamy możliwość, oprócz podglądu, również wydrukowanie. Wyniki pod podanym adresem są dostępne przez
3 miesiące od daty wykonania.

Jednocześnie przypominamy, Rodzicom/Opiekunom Prawnym dzieci, które zostają skierowane na Oddział Otolaryngologiczny w SP ZZOZ w Kozienicach, że na skierowaniu powinna znajdować się informacja „do Oddziału Otolaryngologicznego” z kodem specjalności komórki z nr 4610. Natomiast na podstawie skierowania do „Oddziału Otolaryngologicznego dla dzieci” z nr 4611 dziecko nie zostanie przyjęte, ponieważ
my w strukturach naszej placówki takiego oddziału nie posiadamy.

Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę
o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na choroby wirusowe, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach.

Z dniem 31 stycznia 2023 roku, ze względów osobistych oraz rodzinnych, Pani Maria Pawlak, dr n. med. i n. o zdr., zakończyła pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za rzetelną pracę, zaangażowanie
i nieoceniony wkład w funkcjonowanie naszej placówki.

Od dnia 01 lutego 2023 roku do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa powierzono Panu Witoldowi Świechowskiego.

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych

w SP ZZOZ  w Kozienicach.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 • NOMINACJA DO TYTUŁU OSOBOWOŚĆ ROKU 2022
 
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach Roman Wysocki został nominowany przez Kapitułę Redakcji „Polski Metropolii Warszawskiej” i „Echa Dnia” do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Jeśli uważacie Państwo, że Pan Roman Wysocki zasługuje na tytuł „OSOBOWOŚĆ ROKU 2022” w kategorii POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, to możecie zagłosować na jego kandydaturę wysyłając SMS:

 
 

MZP.96 na numer 7303, koszt sms 3,69 zł. z VAT.

 
 

Można również głosować klikiem wchodząc na stronę internetową https://polskanews.pl, następnie wchodząc w kategorię plebiscytu, w tym przypadku „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”, wybieramy powiat kozienicki, gdzie wśród kandydatów jest również Pan Roman Wysocki.

 

Dziękuję.
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [18.01.2023]
 
Pragniemy poinformować, że w roku 2022 w SP ZZOZ w Kozienicach pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej to oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielały świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wszystkim zgłaszającym się pacjentom. Również Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) oraz Pracownia Radiologii i USG pracowały w pełnym zakresie.
 
 
W okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku:
 
 • ogółem hospitalizowano – 18 881 pacjentów, w 2021 roku – 15 697;
 • w Zespole Poradni Specjalistycznych udzielono – 38 980 porad medycznych, w 2021 roku – 28 366;
 • w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) udzielono – 6880 porad medycznych,w 2021 roku – 6349;
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NPL) udzielono – 6626 porad medycznych, w 2021 roku – 5237;
 • wykonano – 3769 znieczuleń (w tym dotchawicze, dożylne, przewodowe), w 2021 roku 2330;
 • wykonano – 3377 zabiegów operacyjnych (w tym Blok Operacyjny – 2148 oraz Trakt Porodowy – 148, sala operacyjna w Oddziale Otolaryngologii – 1081 i inne),w 2021 roku - 2100 zabiegów operacyjnych (w tym Blok Operacyjny – 1356 oraz Trakt Porodowy – 162, sala operacyjna w Oddziale Otolaryngologii – 530 i inne);
 • było – 361 porodów, w 2021 roku – 502;
 • zmarło – 318 osób, w 2021 roku – 437;
 • zrealizowano – 3598 wyjazdów karetek pogotowia, w 2021 roku – 3277;
 • wykonano – 4910 szczepień przeciw COVID-19 oraz 24 przeciwko grypie; w 2021 roku – 20 000 szczepień przeciw COVID-19 oraz 87 przeciwko grypie;
 • Pracownia Radiologii i USG wykonała – 26 799 badań: w tym – 17 238 rtg, 5494 – tomografii komputerowej, 785 – mammografii, 3282 – usg; w 2021 roku ok 22 000 badań, w tym 6379 tomografii komputerowej;
 • w LAC wykonano – 39 643 badań pacjentom ambulatoryjnym, w tym 16 177 badań płatnych przez pacjenta; 303 – szybkie testy antygenowe SARS-CoV-2, 69 – SARS-CoV-2 metodą PCR, 55 – badań w kierunku oznaczenia przeciwciał anty SARS-CoV-2; w 2021 roku – 12 844 badań wymazowych PCR, w tym komercyjnych – 556. Szybkich testów antygenowych wykonano – 14 464, w tym komercyjnych – 2389. Badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia przeciwciał anty SARS-CoV-2 wykonano 1383.


UWAGA:

Od 28 grudnia 2022 roku w Laboratorium Analitycznym Centralnym wykonujemy za odpłatnością tzw. testy combo, czyli testy trzy w jednym, które wskazują na zakażenie grypą (typu A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV.


WAŻNE:

PAMIĘTAJ PACJENCIE Odwołaj wizytę, jeśli nie możesz przyjść.

Masz umówioną wizytę u lekarza, ale coś Ci wypadło i nie możesz z niej skorzystać? Nie zapomnij jej odwołać. Dzięki zwolnionemu terminowi lekarz szybciej pomoże innemu pacjentowi. Gdy w wyznaczonym terminie nie możesz skorzystać z wizyty, powiadom o tym placówkę. Wystarczy, że powiadomisz rejestrację placówki o odwołaniu wizyty. Nie musisz tłumaczyć powodów. Jak to zrobić? Wystarczy zadzwonić na rejestrację do Zespołu Poradni Specjalistycznych. Dlaczego warto odwołać wizytę, najważniejsze powody to:

 • lekarz zamiast czekać na Ciebie, przyjmie w tym czasie innego pacjenta
 • placówka będzie mogła płynniej i efektywniej działać
 • ogólny czas oczekiwania na wizyty przez wszystkich pacjentów skróci się, a system opieki zdrowotnej zaoszczędzi wiele kosztów – nieodwoływanie wizyt lekarskich jest globalnym problemem nie tylko publicznej, ale i prywatnej opieki zdrowotnej
 • placówka nie wykreśli Cię z listy oczekujących – jeśli nie zgłosisz się na wizytę i nie odwołasz jej bez istotnych powodów, będziesz musiał ponownie zapisać się na listę oczekujących
 • spełnisz obowiązek, który jest zapisany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej: „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.


SZANOWNI PAŃSTWO


Zwracamy się z prośbą do wszystkich, dla których dobro Szpitala Powiatowego w Kozienicach oraz los jego pacjentów nie są obojętne, o przekazanie 1,5% podatku dochodowego dla SP ZZOZ w Kozienicach.


Pomimo dużych problemów finansowych do tej pory utrzymywaliśmy bieżącą działalność. Niestety, wzrost inflacji, kosztów oraz oprocentowania kredytów zaciągniętych przez poprzednią dyrekcję powoduje, że bez pozyskania dodatkowych środków finansowych jak i wsparcia przez ludzi dobrej woli może dojść do zamknięcia działalności naszej placówki.


SYTUACJA FINANSOWA SP ZZOZ W KOZIENICACH JEST BARDZO TRUDNA.


Potrzeby Szpitala Powiatowego w Kozienicach są bardzo duże. Każda, nawet najmniejsza pomoc, ma znaczenie. PROSIMY WSPOMÓŻ NASZ SZPITAL.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym (PIT) wpisać numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy: „Szpital Kozienicki”.

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki:

VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001w tytule należy wpisać: darowizna.

 
 

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ I OKAZANE WSPARCIE.

 
Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na choroby wirusowe, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [09.01.2023]
 
W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusowych, szczególnie grypy,  COVID-19 i RSV oraz rosnącej liczby hospitalizacji przypadków ciężkich infekcji układu oddechowego odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Wprowadzamy zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych bez zgody pracowników medycznych danego oddziału.
 
Zalecamy, aby odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywały się tylko i wyłącznie za zgodą pracowników medycznych danego oddziału szpitalnego. Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem przez jednego dorosłego opiekuna oraz możliwość kontaktu z rodziną w sytuacjach szczególnych (stan agonalny, pacjent nowo przyjęty).
 
Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych lub mieszkające z takimi osobami proszone są o niewchodzenie na teren oddziałów szpitalnych.
 
Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZZOZ w Kozienicach m.in. w: Poradniach Specjalistycznych, Laboratorium Analitycznym Centralnym, Pracowni  Radiologii i USG, Pracowni Endoskopowej, itd. o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Po wejściu do naszej placówki należy bezpośrednio skierować się do wyznaczonego miejsca udzielania świadczeń, bez zbędnego przemieszczania. Również osoby przebywające w oddziałach szpitalnych mają zakaż samodzielnego przemieszczania się między oddziałami.
 
W razie konieczności odwiedzin, osoby poruszające się po SP ZZOZ w Kozienicach  zobowiązane są do stosowania poniższych zasad:
 
 1. Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest, przed wejściem na teren Szpitala, do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz stosowania maseczki w sposób ciągły przez cały okres pobytu na terenie Szpitala (w przestrzeni zamkniętej) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.
 3. Zaleca się, aby odwiedzający dezynfekowali ręce niezwłocznie po wejściu na teren Szpitala oraz powtórnie do oddziału/sali chorych przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną.
 4. Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba (niewskazane są wizyty dzieci poniżej 12 roku życia), zaleca się odwiedziny nie dłuższe niż 15 minut.
 5. W przypadku sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzjący.
 6. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno – epidemiologicznymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych, odwiedziny mogą być wstrzymane lub ograniczone przez Lekarza Kierującego danym oddziałem.
 

Niezastosowanie zasad reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na choroby wirusowe, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach.

PAMIĘTAJMY, ŻE PRZESTRZEGAJĄC POWYŻSZYCH ZASAD CHRONIMY SWOICH BLISKICH I SIEBIE.


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA [2022]
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [28.11.2022]
 

Pragniemy poinformować, że Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” w imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu przyznała dla SP ZZOZ Kozienice certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” nasza placówka otrzymała jako jedyny szpital powiatowy na Mazowszu oraz jako jeden z pięciu szpitali powiatowych w kraju. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.

 

 

 

 

 

Kolejnym osiągnięciem, którym chcemy się pochwalić, jest uzyskanie prestiżowego tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” przyznanego na podstawie decyzji Kapituły Programu „SYMBOL 2022”. Organizatorzy wchodzący w skład Kapituły Programu „SYMBOL 2022”: PubliCity Media Group, wydawca Monitora Biznesu, Monitora Rynkowego oraz serwisu Monitor Rynkowy potwierdzili przestrzeganie przez naszą placówkę wszelkich standardów w celu utrzymania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie jakości. Dzięki udziałowi w programie „SYMBOL 2022” będziemy rozpoznawalni w Polsce, będziemy mieli również możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, budowania dobrych relacji. Laureatów w Programie „Symbol” wyłania Kapituła Symbolu. Jest to grono specjalistów m.in. Monitora Rynkowego (dodatku do Gazety Prawnej), Pulsu Biznesu oraz Monitora Biznesu (dodatku do Rzeczpospolitej), a także innych ekspertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce. Program Symbol realizowany jest już od dwunastu lat. Co roku nagradzane są najlepsze samorządy, spółki komunalne, spółdzielnie, szpitale, firmy i przedsiębiorstwa. Po prostu ci, których działania charakteryzują się najwyższą jakością zarządzania, innowacyjnością, sprawnością w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami zewnętrznymi, dbałością o ekologię, ale nade wszystko przyświeca im szeroko pojęte dobro mieszkańców. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Polską Izbę Ekologii, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

To wyjątkowe wyróżnienie dla SP ZZOZ Kozienice, dla wszystkich pracowników naszej placówki.

 

 

Zdjęcie listu gratulacyjnego

 

 

 

 

 

Zdjęcie wręczonego tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”

 

 

 

Uzyskaliśmy również II miejsce na Mazowszu w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022” w kategorii Szpital Roku. Nagrodą, oprócz promocji SP ZZOZ Kozienice, jest voucher na kampanie reklamową.

 

 

 

 

 

Natomiast nasi pracownicy: Pani Maria Ewa Wiśniewska, Pielęgniarka Koordynująca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w Powiecie Kozienickim została najlepszą pielęgniarką oraz ratownik medyczny – Aleksei Derabin zajął III miejsce w tym plebiscycie w Województwie Mazowieckim.

 

 

 

 

 

 

W ostatnich dwóch miesiącach wyjątkowo sypnęło wyróżnieniami, nagrodami. To powoduje, że wielu dyrektorów ze szpitali przyjeżdżają do nas z zapytaniem, jak to się robi.

Nie możemy również zapominać o tym, że od 2006 roku posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001. Od 2021 roku jest to Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, który jest ważny do 10 października 2024 roku. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach, która przeprowadza u nas Audity Recertyfikacyjne oraz Nadzoru stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wszystkie wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015.

 

 

 

Ponadto nasze Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) za ostatnie lata z powodzeniem uzyskuje świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskim Międzylaboratoryjnym Systemie Jakości Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej i Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMIKRO. Również w tym roku otrzymaliśmy informację, że na podstawie przeprowadzenia czterech edycji programu zewnętrznej oceny w zakresie Chemii Klinicznej do końca grudnia b. r. uzyskamy Świadectwo uczestnictwa uprawniające naszą placówkę do ubiegania się o pozyskanie dodatkowo 1% środków finansowych od wysokości wynegocjowanego kontraktu z NFZ.

 

 

 

 

 

Certyfikowany system jakości daje wiele korzyści, gwarantuje m.in. wysoki poziom świadczonych usług, przewagę nad konkurencją, uporządkowaną strukturę organizacyjną, ciągłe doskonalenie zarządzania firmą. Dodatkowo uzyskiwanie certyfikatów, świadectw, tytułów poprawia reputację firmy, pozwala na wypromowanie jej działalności. Przykładowo posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w branży medycznej ma wpływ na podpisywanie umów z dostawcami, a przede wszystkim na proces kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie, na konkretne korzyści dla danej placówki. Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO jest uwieńczeniem wysiłku wszystkich pracowników SP ZZOZ w Kozienicach i potwierdzeniem, że nasza placówka stosuje najlepsze dostępne praktyki zarządzania. W obecnym świecie promowanie działalności danej firmy jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania. Uczestniczenie w konkursach, plebiscytach i otrzymywanie szeregu wyróżnień jest również promocją naszej placówki.

 

Dzięki temu, że z powodzeniem uczestniczymy w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie świadczeń zdrowotnych. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu rozwoju naszej placówki.

 

Jesteśmy dumni z otrzymanych certyfikatów, świadectw, tytułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i włożoną pracę. Przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy nas certyfikują czy też oceniają w konkursach oraz plebiscytach, gratulują nam osiągnięć, twierdząc, że spokojnie można naszą placówkę zaliczyć do grona najlepszych szpitali w Polsce.

 

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [10.11.2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” zakończyła proces certyfikacji szpitali. W imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu nasza placówka otrzymała certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” SP ZZOZ w Kozienicach otrzymał jako jedyny szpital powiatowy na Mazowszu oraz jako jeden z pięciu szpitali powiatowych w kraju. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.
 

Uzyskaliśmy również II miejsce na Mazowszu w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022” w kategorii Szpital Roku.

 
Kolejnym osiągnięciem, którym chcemy się pochwalić, jest uzyskanie tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” przyznanego na podstawie decyzji Kapituły Programu „SYMBOL 2022”. Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej Symbol 2022 w dniu 17 listopada br. w Katowicach. Organizatorzy wchodzący w skład Kapituły Programu „SYMBOL 2022”: PubliCity Media Group, wydawca Monitora Biznesu, Monitora Rynkowego oraz serwisu Monitor Rynkowy potwierdzili przestrzeganie przez naszą placówkę wszelkich standardów w celu utrzymania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie jakości. Dzięki udziałowi w programie „SYMBOL 2022” będziemy rozpoznawalni w Polsce, będziemy mieli również możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, budowania dobrych relacji.
 
 
Jak już wcześniej informowaliśmy dużym osiągnięciem dla Dyrekcji i pracowników w SP ZZOZ w Kozienicach jest przyznanie kolejnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, który jest ważny do 10 października 2024 roku. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach, która przeprowadza u nas Audity Recertyfikacyjne oraz Nadzoru stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wszystkie wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015. Certyfikat jakości według normy posiadamy od 2006 roku.
 
Ponadto nasze Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) za ostatnie lata z powodzeniem uzyskuje świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskim Międzylaboratoryjnym Systemie Jakości Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej i Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMIKRO.
 
Certyfikowany system jakości daje wiele korzyści, gwarantuje m.in. wysoki poziom świadczonych usług, przewagę nad konkurencją, uporządkowaną strukturę organizacyjną, ciągłe doskonalenie zarządzania firmą. Dodatkowo uzyskiwanie certyfikatów, świadectw, tytułów poprawia reputację firmy, pozwala na wypromowanie jej działalności. Przykładowo posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w branży medycznej ma wpływ na podpisywanie umów z dostawcami, a przede wszystkim na proces kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie, na konkretne korzyści dla danej placówki. Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO jest uwieńczeniem wysiłku wszystkich pracowników SP ZZOZ w Kozienicach i potwierdzeniem, że nasza placówka stosuje najlepsze dostępne praktyki zarządzania. W obecnym świecie promowanie działalności danej firmy jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania. Uczestniczenie w konkursach, plebiscytach i otrzymywanie szeregu wyróżnień jest również promocją naszej placówki.
 
Dzięki temu, że uczestniczymy z powodzeniem w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie świadczeń zdrowotnych, np.: uzyskaliśmy dodatkowe 1% środków finansowych od wysokości wynegocjowanego kontraktu z NFZ. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu rozwoju naszej placówki, np.: udało się nam nawiązać współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
 
Jesteśmy dumni z otrzymanych certyfikatów, świadectw, tytułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i włożoną pracę. Przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy nas certyfikują czy też oceniają w konkursach oraz plebiscytach, gratulują nam osiągnięć, twierdząc, że spokojnie można naszą placówkę zaliczyć do grona najlepszych szpitali w Polsce. Szkoda tylko, że niektórzy przedstawiciele Organu Założycielskiego nie są zadowoleni z naszych osiągnięć, a wręcz je podważają. Niektóre szpitale, które uzyskały jakiekolwiek wyróżnienia na szczeblu krajowym, otrzymują od swoich Organów Założycielskich podziękowania, wyróżnienia, nagrody. Niestety umniejszanie zasług i zaangażowania pracowników naszej placówki oraz włożonej pracy w uzyskiwanie wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów przyznanych przez zewnętrzne firmy certyfikujące jest dla nas bardzo przykre, a wręcz upokarzające. Spodziewaliśmy się innej reakcji ze strony Organu Założycielskiego.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy nasza sytuacja finansowa jest krytyczna. Nie jesteśmy jednak jedynym szpitalem w kraju borykającym się z takimi trudnościami. Tyle, że inne samorządy wspierają podległe im placówki medyczne, np.; Starostwo Powiatowe w Radomiu dla swoich szpitali jest w stanie znaleźć środki finansowe. Szpital w Pionkach np. otrzymał w ubiegłym roku ok. 7 mln złotych na działalność bieżącą, w tym roku już 4 mln, Szpital w Iłży również jest wspomagany finansowo przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Biorąc pod uwagę działania innych Organów Założycielskich  również liczymy na wsparcie finansowe Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego. Obecnie bardzo trudna sytuacja finansowa spowodowana jest brakiem środków finansowych wystarczających na pokrycie wszystkich zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów, ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz na spłatę rat kredytów, a także na zapłatę kary finansowej  wraz z odsetkami liczonymi od 2019 roku w kwocie 1 009 000 zł za projekt „Termomodernizacja”. Nałożona na nas kara finansowa jest wynikiem źle prowadzonego przetargu przez poprzednią Dyrekcję.  Również wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach  np. w 2021 roku obsługa długu wyniosła 6,5 mln zł., a w tym roku spłaciliśmy już ponad 10 mln zł.
 
Dlatego też po raz kolejny zwróciliśmy się do Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego o wsparcie finansowe w kwocie 2 500 000 zł. Niestety, bez wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego w listopadzie bieżącego roku SP ZZOZ w Kozienicach utraci płynność finansową. Przeprowadziliśmy szereg negocjacji z potencjalnymi inwestorami w celu pozyskania środków finansowych. Zapewniamy, że z naszej strony uczyniliśmy wszystko, aby utrzymać płynność finansową naszej placówki. Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy wsparcie finansowe od Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego.